Dilluns 25 de maig: col·laboració de la Cambra de Comerç de Tarragona i Junta de govern a distància

Dilluns 25 de maig, confinament: vídeo de la Cambra de Comerç i Junta de Govern a distància

Avui comencem la tercera i última setmana de la III setmanes de l’empresa i ocupació, amb un vídeo molt interessant de la Cambra de Comerç. Moltes gràcies a la Cambra per la seva col·laboració!
Avui encetem també l’entrada a la fase 2 de desconfinament, molt bona notícia però amb respecte!
I avui fa un any que era la jornada de reflexió de les eleccions municipals, un dia de descans, nervis i incertesa però que es passa bé per la companyia de tot el grup. bons records!

Aquesta tarda celebrem la primera Junta de Govern telemàtica, a través de la plataforma Localretmeet. Aquests dos mesos hem aprovat moltes propostes a través de Decret d’alcaldia però avui celebrem aquesta junta amb 119 punts a l’ordre del dia. Sembla una bogeria però no, perquè teníem punt a punt per aprovar com targetes punt verd, obres menors, … propostes que no tenia sentit aprovar sense que es poguessin executar i per això ho aprovem avui.
Aquí hi ha el resum:

– acta de la Junta anterior

– 7 altes al servei del Punt Verd

– 7 declaracions responsables d’obres menors

– 2 autoritzacions de tala de pins

– 7 llicències urbanístiques

– 7 inscripcions al Registre de la propietat

– 4 expedients de retirada de vehicles de la via pública

– 65 expedients de plusvàlues

– 2 pròrrogues de plusvàlues

– una modificació de rebut d’escombraries

– aprovar dues propostes de despesa menor

– aprovar pagaments de factures per 40.735,60€

– donar compte de l’adhesió a Localret per celebrar les Juntes de Govern a distància

-Aprovació inicial projecte d’ampliació i remodelació del local social de Can Gordei i del projecte de la rampa d’accessibilitat
Fa uns mesos que treballa en aquest projecte. La Junta de govern del 16 de maig de 2019 va aprovar la contractació de la redacció dels projectes bàsics i d’execució de l’ampliació i reforma dels locals socials de les urbanitzacions del Priorat, Can Gordei i l’Esplai.
Les actuacions a fer al local social de Can Gordei són l’ampliació del local i la construcció d’una rampa d’accessibilitat, per un total de 55.418,16€. El projecte del local social de Can Gordei ens el presenten a començaments de maig i inclou l’ampliació del local social (26.521,02€) i, per una altra banda, l’arquitecta municipal presenta el projecte de la construcció d’una rampa accessible des de la terrassa posterior fins a la pista esportiva (28.897,14€).
Ampliació del local social: superfície construïda actual de 193,38m2 i la superfície construïda amb l’ampliació serà de 219,62m2
La diferència és agafar una part del bar i la terrassa per fer dues sales polivalents. Amb aquestes dues sales, que poden ser una de sola, es podran fer activitats per part de l’associació de veïns i l’Ajuntament, així com ser utilitzades pel bar.
Rampa d’accessibilitat: El local social no disposa d’un pas accessible per accedir a la pista esportiva des de la part posterior.

– aprovar la convocatòria de subvencions pels nous autònoms del 2019
Avui aprovem la convocatòria però no serà vigent fins que no surti publicada al BOP. Ja fa uns quants anys que tenm aquesta subvenció per donar suport als nous autònoms de l’any anterior. Aquest encara té molt més sentit degut a al situació que vivim. Serà una ajuda més als nous autònoms.

– Conveni amb l’ADF Clot de Bou per aquest 2020
Aprovem l’aportació de l’ajuntament de 5.000€ a l’ADF Clot de Bou perquè aquesta entitat col·labori amb l’Ajuntament i l’assessori en la redacció i execució dels plans d’autoprotecció contra incendis forestals i el Pla d’Actuació Municipal. Mitjançant el conveni l’ADF Clot de Bou es compromet a participar en les tasques de prevenció d’incendis en els actes que organitzi l’Ajuntament, com ara espectacles pirotècnics, i en les actuacions sobre l’arbrat públic i la neteja viària en casos excepcionals. A més, el conveni posa especial èmfasi en la col·laboració prioritària de l’entitat en cas d’haver d’extingir incendis forestals o prevenir-los, en cas de situacions declarades d’alt risc d’incendi.
L’ADF Clot de Bou haurà de justificar, com a màxim el 31 de gener de 2021, l’aplicació de la subvenció concedida mitjançant la documentació que li requereixi l’Ajuntament de la Bisbal.
Aprofito per agrair a l’entitat la seva col·laboració amb la desinfecció de carrers del municipi.

– aprovar la convocatòria de subvencions per entitats culturals per aquest 2020
Com cada any aprovem la convocatòria, que serà efectiva quan es publiqui al BOP. La quantia total és de 2.000€, ja que signem convenis de col·laboració amb la majoria d’entitats.

– aprovar el padró fiscal pel 2020 de la taxa d’entrada de vehicles a través de la vorera (guals)
S’aprova el padró fiscal de la taxa d’entrada de vehicles a través de a vorera per aquest 2020, que és un total de 4.136€. Es correspon a 181 rebuts.

– Contracte menor del servei assistència tècnica per la licitació del servei de transport urbà
A finals del 2018 l’Ajuntament va licitar del servei de bus urbà per un any més amb la possibilitat de prorrogar un altre any.
El proper mes de gener venç la pròrroga i, per tant, cal tornar a licitar el servei, per això, per oferir millor servei, aprovem un contracte menor amb AMTU (Associació dels Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà), on hi estem associats. És un contracte de 13.915€ (IVA inclòs) per:
Assessorament tècnic per la definició del nou servei de Transport Públic. Inclou: estudi de demanda, ingressos i costos del servei i assessorament tècnic per la licitació del servei: realització de Plec Tècnic; proposta de Plec Administratiu; justificació del VEC; informe de Necessitats i monitoratge del procés de licitació (Respostes a les preguntes dels licitant i preparació dels informes d’adjudicació)

– Adjudicació del contracte dels serveis de formació per la realització d’un curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i climatitzacions domèstiques
El passat mes de febrer vam aprovar els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de serveis de formació per a la realització d’un curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i climatització domèstiques, dins l’execució del programa innovador “Xarxa d’ocupació del Baix Penedès” i del pla d’acció “Coordinació i impuls de l’oferta formativa del Baix Penedès”. D’acord amb el projecte, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’ha d’encarregar d’executar el subprojecte 3 de capacitació especialitzada, consistent en la realització d’accions de capacitació per a persones, prioritàriament en situació d’atur, d’entre 6 i 12 mesos de durada, emmarcades dins de sectors amb potencial d’ocupació a la comarca, en concret, en el manteniment d’instal•lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i climatització domèstiques.
Dins el termini, s’han presentat dues empreses. La mesa de contractació va puntuar les dues propostes, segons l’estipulat al plec de clàusules i avui provem l’adjudicació per la realització del curs a una empresa per 16.870€.
La previsió era començar el curs abans del 30 de juny. Amb la situació actual de la Covid-19, estem a l’espera de rebre instruccions per poder realitzar el curs amb totes les mesures pertinents.

– aprovem altes i baixes dels mesos de febrer i març a les sessions de gimnàstica al CMC

– contracte menor per la prova pilot del desbrossament de carrers del municipi
El mes de gener va començar una prova pilot de desbrossament de carrers en diversos punts del municipi amb l’objectiu d’estudiar quines són les necessitats reals que té la localitat quant a manteniment de vies. Aquest estudi va a càrrec de la Fundació Santa Teresa i consisteix en realitzar desbrossament de diverses zones del municipi i en diferents moments de l’any per avaluar quin tipus de servei necessitem a la Bisbal. Aquesta prova pilot es du a terme ara perquè ha finalitzat el servei de desbrossament de carrers que l’Ajuntament tenia contractat. Abans de tornar-lo a licitar, les Regidories de Medi Ambient, Mobilitat i Via Pública han considerat oportú estudiar les necessitats reals que té el municipi a fi de redactar el plec de clàusules més adient.
A la Junta aprovem el contracte menor per 4.319,35€.

– Contracte menor pel subministrament de material preventiu
Actualment l’Ajuntament atén al públic amb cita prèvia pel servei de certificat electrònic i per altes i modificacions del padró d’habitants. I es preveu el retorn a les oficines del personal municipal segons el pla que s’està treballant per la reincorporació.
Per aquest motiu avui aprovem el contracte menor pel subministrament de: Estors motoritzats per les zones d’atenció al públic a l’edifici de l’Ajuntament i per la biblioteca; mampares fixes pel despatx de serveis socials i el despatx de SOM Bisbal a l’edifici de l’Ajuntament; per l’espai del Jutjat de Pau de l’Hotel d’entitats i per la biblioteca i peus amb dosificadors pel gel hidroalcohòlic pels edificis municipals.
El contracte és per un import total de 4.221,18€ (IVA inclòs).

Després de la Junta de govern, aprofitem per fer reunió de cara a nous projectes.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari