Dijous 30 d’abril: acabo el mes complint el confinament i amb teletreball, amb noves propostes de subvencions per pal·liar els efectes econòmics del Covid-19 a les famílies bisbalenques

Dijous 30 d’abril, confinament: acabo el mes d’abril amb un dia treballant sense parar amb molts temes, sobretot amb les propostes de subvencions

Avui tinc quatre reunions (videoconferències) per tancar el tema de les subvencions als afectats laboral o professionalment pel Covid-19, pel transport urbà, de partit i d’equip de govern.

Signo un Decret per avançar en el Ple extraordinari que convocarem aviat, que és l’adhesió al servei de videoconferència de Localret
L’Ajuntament va aprovar, el juny de 1997, formar part del consorci Localret. Localret té, entre els seus objectius, millorar l’acció de les Administracions Locals en l’impuls de la societat de la informació.
Per tal de donar resposta a la situació actual, el consorci Localret ha posat en servei Localretmeet: una plataforma per a la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats (en el cas de La Bisbal són Plens, Junta de Govern i Comissió Especial de Comptes) a distància mitjançant videoconferència, de manera segura i donant compliment a la normativa aplicable. És un programari instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret i permet la retransmissió de les sessions plenàries en directe utilitzant la plataforma YouTube.
Ens adherim a aquest servei per 4 mesos i no suposa cap cost perquè som una entitat local consorciada. ÉS la plataforma que s’utilitzarà durant el mes de maig, tant per Plens com Juntes de Govern Local, amb la possibilitat d’utilitzar-la durant els mesos de juny a agost.

En el mateix Decret també signo el funcionament de les sessions de Junta de Govern Local. Amb aquest Decret s’aixeca la suspensió de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament, aprovada per Decret d’Alcaldia el 31 de març. Per tant, es retorna a la Junta de Govern Local totes les competències de l’Alcaldia que van ser revocades amb el Decret d’Alcaldia el 31 de març, com a mesura preventiva pel Covid-19. Per l’adhesió de l’Ajuntament al servei de videoconferència Localretmeet, les Junta de Govern del mes de maig les celebrarem a través d’aquesta plataforma.

L’entrada en vigor de l’estat d’alarma pel Covid-19 ha tingut un impacte directe sobre l’economia i la societat. Les mesures de contenció adoptades en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i d’altres addicionals, han comportat conseqüències significatives per al teixit econòmic. A La Bisbal tenim moltes persones treballadores autònomes i petites empreses que suposen una font de generació de riquesa i ocupació pel municipi, i que per la situació actual s’han vist obligades a suspendre la seva activitat empresarial i/o professional o han registrat una reducció en la seva facturació, quedant en una situació econòmica compromesa.
Més enllà dels instruments habituals de foment de l’ocupació i lluita contra l’atur de què disposem a l’Ajuntament, cal aprovar una línia de subvencions específica per a persones treballadores autònomes i petites empreses del municipi que s’hagin vist afectades per la present crisi sanitària.
El Covid-19 també ha suposat pèrdues de llocs de feina i l’afectació per expedients de regulació d’ocupació (ERTO) d’un gran nombre de bisbalencs i bisbalenques. Aquesta situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes persones i famílies, fa que l’equip de govern treballem per confeccionar una línia de subvencions específica per a persones i famílies afectades per la situació generada per la Covid-19.
Fa setmanes que hi treballem i avui acabem de preparar-les. Estic molt contenta i orgullosa de tenir unes bones bases que pal·lien l’economia familiar bisbalenca de les famílies que es troben aquesta situació.

Tenim prou majoria per aprovar-la per Ple però, considerem important enviar aquestes propostes als portaveus dels grups municipals a la oposició (PSC, Units, ARA i ERC). D’aquesta manera les poden conèixer abans de convocar el Ple extraordinari. Aquesta tarda els he enviat un correu electrònic adjuntant les dues propostes de bases i convocatòries, deixant quatre dies (fins dilluns que ve a les 8 del vespre) perquè ens facin arribar aportacions a les propostes. A partir d’aquí analitzarem les propostes que ens facin arribar i respondrem abans de convocar el Ple extraordinari.
Una feina important aquestes convocatòries, però no s’acaba aquí perquè seguim treballant!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari