Dilluns 30 de març, confinament: nou Decret de mesures per evitar la propagació del Covid-19

Dilluns 30 de març, confinament: Decret de noves mesures i videoconferència de l’equip de govern

Avui a casa tot el dia seguim treballant, endreçant, jugant a jocs de taula i mirar pel·lícules.
Com a Decrets destacar el signat després de la publicació al BOE (d’ahir a la nit) de les noves mesures. En el cas de l’Ajuntament no varien massa de les últimes preses. Aquí hi ha l’explicació:
Des que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional, l’Estat central i la Generalitat de Catalunya han dictat successives normes amb mesures extraordinàries i temporals per tal de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, que les entitats locals hem anat aplicant d’acord amb les nostres particularitats.
El 12 de març de 2020 l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès va anunciar l’adopció d’un seguit de mesures preventives per tal d’evitar la propagació del COVID-19 al municipi, consistents en el tancament d’edificis municipals i en la cancel•lació o ajornament d’activitats, amb una vigència inicial de 15 dies.
Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2020-0182 del 15 de març, es va ordenar el tancament de l’edifici de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès durant un termini de 15 dies i fins a nou avís, es va establir que les vies d’atenció al públic fossin l’electrònica i la telefònica, i es van disposar un seguit de mesures pel que fa al personal.
Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2020-0204 del 24 de març, es va suspendre el mercat setmanal de venda no sedentària fora d’establiment comercial (venda ambulant) durant la vigència de l’estat d’alarma.
Atesa la pròrroga de l’estat d’alarma fins a les 0:00 hores del 12 d’abril de 2020 i les noves normes dictades per l’Estat central i la Generalitat de Catalunya, es considera necessària l’adopció de noves mesures per fer front a la situació de crisi sanitària i evitar la propagació del COVID-19 al municipi.

RESOLC
PRIMER. Atesa la pròrroga de l’estat d’alarma fins a les 0:00 hores del 12 d’abril de 2020, prorrogar els terminis de les mesures adoptades per aquest Ajuntament per fer front a la situació de crisi sanitària i evitar la propagació del COVID-19 al municipi durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís.
SEGON. Identificar com a serveis bàsics i estratègics de necessària garantia per part d’aquest Ajuntament els següents: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques, i control d’aliments i begudes; Seguretat i vigilància general; Neteja de les instal•lacions de l’edifici de l’Ajuntament; Seu electrònica i registre general; Sistemes i serveis informàtics; Processos interns per garantir el mínim imprescindible operatiu de l’organització i Resolucions d’Alcaldia.
TERCER. Disposar que el personal al servei d’aquest Ajuntament desenvolupi les seves tasques mitjançant teletreball, sempre que sigui possible, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís.
QUART. Disposar el següent pel que fa al personal al servei d’aquest Ajuntament adscrit als serveis bàsics i estratègics de necessària garantia que no pugui acollir-se al teletreball, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís:

El personal de la brigada municipal continuarà dividit en dos grups. El primer grup prestarà els seus serveis la setmana del 30 de març de 2020; i el segon, la del 6 d’abril de 2020; en l’horari comprès entre les 7:30 i les 15 hores, de dilluns a divendres; i, així, successivament durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís. Al llarg de la jornada laboral es prendran totes les mesures corresponents. Les hores de treball no prestades tindran la consideració de permís retribuït i hauran de ser recuperades des del dia següent al de la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

El personal del servei d’informació i inspecció continuarà dividit en quatre unitats. De dilluns a divendres, un agent cobrirà l’horari de matí (de les 8 a les 15:30 hores); un altre, l’horari de tarda (de les 15 a les 22:30 hores); i el tercer, descansarà. Aquests torns s’aniran canviant durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís. El quart agent seguirà prestant els seus serveis durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, de les 7 a les 19 hores. Al llarg de la jornada laboral es prendran totes les mesures corresponents. Les hores de treball no prestades tindran la consideració de permís retribuït i hauran de ser recuperades des del dia següent al de la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

L’uixer de l’escola serà dispensat de la prestació dels seus serveis durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís. Les hores de treball no prestades tindran la consideració de permís retribuït i hauran de ser recuperades des del dia següent al de la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

El personal de neteja s’organitzarà en un torn d’una única persona, que s’ocuparà de la neteja de les instal·lacions de l’edifici de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 15 a les 19 hores, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís. Aquest torn s’anirà canviant diàriament. Al llarg de la jornada laboral es prendran totes les mesures corresponents. Les hores de treball no prestades tindran la consideració de permís retribuït i hauran de ser recuperades des del dia següent al de la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

La persona encarregada de l’oficina d’atenció al ciutadà seguirà prestant part dels seus serveis a l’edifici de l’Ajuntament, que continuarà tancat al públic, per tal d’atendre els tràmits electrònics i telefònics, en l’horari comprès entre les 9 i les 14 hores, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís.

La persona encarregada del servei de suport informàtic seguirà prestant part dels seus serveis a l’edifici de l’Ajuntament, que continuarà tancat al públic, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís.”

Per la tarda juguem al Rummikub i després ens connectem l’equip de govern. Sempre hi ha temes a comentar!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari