Dilluns 23 de març: signo el Decret de l’annex del conveni de Serveis socials, pel 2020

Dilluns 23 de març: confinament, treballant i en família

El segon dilluns a casa, treballant i connectada permanentment al correu i mòbil.
Avui he signat un Decret, el de l’annex al conveni de Serveis Socials amb el Consell Comarcal:
Decret d’aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis socials per a l’exercici 2020
Des de l’any 1989 el Consell Comarcal del Baix Penedès ha assumit competències en matèria de serveis socials i establert convenis de cooperació interadministrativa amb els Ajuntaments de la comarca.
El darrer conveni de cooperació interadministrativa subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès (juntament amb els Ajuntaments de la comarca de menys 20.000 habitants) va ser aprovat per la Junta de Govern del Consell Comarcal de juliol de 2016.
Aquest conveni estableix la prestació del servei d’atenció social supeditat a les condicions del Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per al període 2016 – 2019.
A la Junta de Govern Local de febrer de 2019, vam aprovar l’annex 1 del conveni en matèria de serveis socials per a l’exercici 2019, amb els serveis següents: Professionals i serveis socials bàsics; SAD dependència i SAD social; grup de voluntariat; servei d’acolliment residencial d’urgència; transport adaptat; serveis d’intervenció socioeducativa; immigració; SIAD; joventut; centre obert i educadors de carrer (Cova Jove).
El desembre de 2019 el Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va fer arribar al Consell Comarcal del Baix Penedès una addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte programa en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016 – 2019.
La participació econòmica de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès en aquest conveni és de 76.282,98€. Amb aquest Decret aprovem la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis socials (2016 – 2019), la qual serà vigent mentre no es formalitzi el nou Contracte programa quadriennal.

A casa el que fem tots els dies: netejar, llegir, parlar amb els pares per telèfon, mirar una pel·lícula i jugar a jocs de taula, avui amb l’UNO.
Després també videoconferència de l’equip de govern, una hora llarga comentant diferents aspectes. Som un gran equip!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari