Dimecres 11 de març: llegir el teatre i convocatòria de Ple ordinari

Dimecres 11 de març: llegir el teatre i convocatòria de Ple ordinari.

Ahir a la biblioteca municipal vaig recollir l’obra de teatre “Justícia”, de Guillem Clua, dins l’activitat de Llegir el teatre. Aquest matí vaig a Barcelona, en tren com sempre, per temes particulars i he pres el llibre.
Amb el trajecte d’anada i tornada m’he llegit més de la meitat. ÉS un text i història durs, reals i potents! Els diàlegs i la manera com va endavant i endarrera en el temps i com compagina diverses converses a l’hora, és fascinant!
Ara l’estan fent al TNC i miraré d’anar-hi.

Al migdia ja sóc a l’Ajuntament i anem tancant l’ordre del dia i fent la convocatòria pel Ple ordinari de dilluns que ve a la tarda. L’ordre del dia és:
Part resolutiva:
1. Aprovació acta del Ple extraordinari del 12/12/2019

2. Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 16/12/2019

3. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 25/02/2020

4. Expedient 405/2020. Aprovació de la modificació de crèdit 1PLE/2020

5. Expedient 299/2020. Derogació de part de l’Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques

6. Expedient 1099/2018. Ratificar l’acord de Junta de Govern local de resolució del recurs de reposició contra l’aprovació del projecte bàsic i executiu (fase 1.1) de remodelació del poliesportiu municipal

Activitat de control: (no es vota)
7. Expedient 166/2020. Execució trimestral del pressupost en el 4rt trimestre de 2019

8. Expedient 193/2020. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el període mig de pagament del quart trimestre de 2019

9. Expedient 1612/2019. Donar compte del compliment en matèria de morositat

10.Donar compte Decrets d’alcaldia

11.Donar compte dels acords de Junta de Govern local

Precs i preguntes

Avui ens arriben recomanacions de la Generalitat per tot el tema del Coronavirus. És molt important la precaució, les mesures a prendre però també que no ens deixem endur per la histèria. Cal sentit comú, vigilar la població de risc i seguir les indicacions de la Generalitat.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari