Dimarts 4 de febrer: han començat les obres esperades de la necessària rotonda a la C-51!

Dimarts 4 de febrer: ja han començat les obres de la rotonda a la C-51!

Aquests dies han començat les obres de construcció de la rotonda a la C-51, unes obres que duraran uns mesos, finançada per la Generalitat de Catalunya.
Tot això comença dues legislatures enrere, quan al projecte tècnic inicial de la C-51 del Vendrell a Valls, pel seu pas per la Bisbal del Penedès estava previst un enllaç entre les carreteres C-51 i T-240 que assegurava una comunicació total i en totes direccions, però el projecte va sofrir una modificació que va suposar que la comunicació entre un costat i l’altre de la carretera C-51 quedava tallada.
No es va tenir en compte que la carretera T-240 que ve de la Bisbal s’ha de considerar una de les principals vies de comunicació del municipi ja que uneix el nucli urbà i les urbanitzacions del Priorat i del Papagai amb les urbanitzacions de Can Gordei, l’ Esplai, la Masieta i Santa Cristina; a més, es tancava una via de comunicació necessària per l’accés a Masllorenç, Masarbonés i la urbanització de la Font del Lleó entre d’altres i es dificultava la mobilitat i l’accés dels pagesos a les seves explotacions agràries. Aquesta modificació afecta de forma directa a més de 4.000 persones

Quan va ser conegut el nou projecte, veïns i veïnes de la Bisbal, les associacions de veïns de Can Gordei, l’Esplai, veïns de Masarbonés, ADB (Associació de la Dignitat de la Bisbal) i CiU de La Bisbal vam manifestar el rebuig i malestar a través d’accions i escrits que vam fer arribar a les administracions responsables de l’execució del projecte. L’equip de govern de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès (d’ERC) d’aquell moment no es va afegir a aquest rebuig.
Cal dir que l’administració responsable del projecte va construir una via de servei paral·lela a la C-51 per la qual, tot i les dificultats de circulació existents a la mateixa, actualment hi passen més de 420 vehicles.
Es va perjudicar greument la connectivitat del territori, es va degradar la seguretat de la circulació perquè s’obligava als usuaris que volien passar d’un costat a l’altre de la C-51 a fer llargs recorreguts o a circular per un vial ple de dificultats.
Després el Servei Territorial de Carreteres va executar una millora a la via de servei paral·lela a la C-51, eixamplant la corba sota el pont del torrent i disminuir el desnivell existent. Són obres per intentar pal·liar les dificultats existents però no han suposat una solució al problema de l’enllaç.

A començaments de la legislatura 2015/2019 el nou equip de govern començàrem a treballar per trobar solucions per un nou accés, amb en Pere SAumoy encapçalant el projecte:
25 de maig de 2017: ens reunim amb la Directora dels Serveis Territorials de territori i sostenibilitat de la Generalitat a Tarragona, la Sra. Trinitat Castro pel tema de l’enllaç de la C-51 amb la carretera que ve de la Bisbal.
L’1 de juny de 2016: celebrem un Ple extraordinari on s’aprova (amb els vots favorables de CiU i PSC i l’abstenció d’ERC) la Moció per reclamar solució a l’enllaç de la carretera C-51 amb la T-240 i la TV-2042.
La moció explicava la situació actual d’aquest enllaç i posava de manifest també que s’estava plantejant la signatura d’un conveni entre les diferents administracions responsables de les carreteres que creuen el municipi (Generalitat, Diputació i Ajuntament), que modificava i fixava les noves titularitats i responsabilitats de cada administració.
En la Moció vam aprovar la voluntat de l’actual equip de govern que a l’enllaç de les carreteres C-51 i T-240 es construeixi un pont o una via de comunicació que faciliti una circulació directa entre un costat i un altre de la C-51, iniciar totes les accions necessàries perquè aquesta voluntat es plasmi amb un acord amb les administracions relacionades, per tal de portar a terme, tan aviat com sigui possible, les obres necessàries que permetin una comunicació directa de la T-240 amb els dos costats de la C-51 i proposar la inclusió d’aquests acords en el conveni que s’està negociant entre la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, la Diputació de Tarragona i aquest Ajuntament per tal de redefinir la titularitat de les carreteres que creuen el municipi.
El 2 de juny de 2019: reunió amb el Director de l’Àrea del SAT (Servei d’Atenció al Territori) pel tema de l’enllaç de la carretera C-51 amb la TV-240.
13 de juliol de 2016: reunió amb la Generalitat per buscar una solució definitiva per l’accés a les dues bandes de la C-51 al pas per la Bisbal, i ens reunim amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, el secretari d’infraestructures i mobilitat Ricard Font i el director general d’infraestructures de mobilitat terrestre Javier Flores.
El 20 de març de 2017:Al Ple ordinari aprovem per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament de territori i sostenibilitat, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, per al canvi de titularitat de diversos trams de les carreteres T-240, TP-2402 i de la carretera de l’Albornar.
La construcció de la C-51 ha fet que s’haguessin de refer algunes titularitats de vies entre les tres administracions. L’ajuntament adquirim la titularitat d’un tram de la carretera que actualment és de la Diputació i cedim a la Generalitat la titularitat de la carretera de l’autopista al polígon.
L’equip de govern hem aconseguit que en aquest conveni hi consti “Per tal de donar continuïtat al trànsit municipal, la Generalitat de Catalunya projectarà i construirà al seu càrrec una rotonda a la C-51 per tal de substituir i millorar l’actual connexió amb la carretera T-240”.
El mes d’abril ens arriba un conveni modificat que inclou que l’actual connexió de la carretera T-240 amb la carretera C-51 es fa mitjançant una intersecció que permet únicament els moviments d’entrada i sortida en el sentit de circulació cap a Valls. Per aquest motiu, la Generalitat construirà una nova rotonda a la C-51 que permeti millorar aquest enllaç.
30 maig de 2017: la Generalitat aprova el conveni de vàries cessions de trams de carretera entre la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament i aprova també la construcció de la rotonda a la C-51 al pas per la Bisbal, més avall d’on hi ha el creuament. Un gran èxit aconseguit pel treball conjunt de les tres administracions i sobretot per totes les persones i associacions que hem estat lluitant aquests anys per solucionar l’accés!
El conveni inclou que l’actual connexió de la carretera T-240 amb la carretera C-51 es fa mitjançant una intersecció que permet únicament els moviments d’entrada i sortida en el sentit de circulació cap a Valls. Per aquest motiu, la Generalitat construirà una nova rotonda a la C-51 que permeti millorar aquest enllaç.Conseller Rull. 2016

Juliol de 2017: signem el conveni amb el Consell Rull i el President de la Diputació Josep Poblet.

Des d’aquella data estàvem pendents que es pressupostés l’obra i es licités. Fa pocs mesos ens van comentar que començarien ben aviat i ara ja comença a ser una realitat!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari