Dilluns 27 de gener: reunions, gestions i Junta de Govern

Dilluns 27 de gener: reunions, gestions i Junta de Govern.

Aquest matí obrim el sobre B de la licitació del bar de Can Gordei, de les quatre persones que s’hi han presentat. A partir d’aquí l’enginyer fa les valoracions, seguint el que marca el plec de clàusules i es prepara la proposta d’adjudicació provisional per la Junta de Govern d’aquesta tarda.
També tinc vàries reunions amb ciutadans i ciutadanes i la primera reunió de coordinació dels serveis municipals, reunió necessària per millorar la comunicació i organització de totes les tasques.

Per la tarda tenim Junta de Govern amb vint-i-un punts a l’ordre del dia:
– aprovació de l’acta de la Junta anterior

devolució de la fiança d’una obra

– sis declaracions responsables d’obres menors

– set altes al servei Punt Verd

– la convocatòria de les subvencions de transport escolar pel curs 2019/20. Ara ho aprovem però no es poden presentar sol·licituds fins que surt publicat al BOP (Butlletí Oficial de la Província) de Tarragona. Ja ho publicarem.

contracte menor d’assessorament legal, en la negociació amb els interessats de l’expedient de revisió d’ofici del contracte d’arrendament del poliesportiu a una entitat. És per evitar o reduir els possibles danys i perjudicis derivats de l’extinció del contracte d’arrendament. Contractem advocats que ens assessorin en aquesta negociació.

contracte menor del servei de redacció del projecte de gestió de residus, per saber quin és el millor sistema de recollida a cada nucli, ja uqe l’any que ve ven l’actual concessió.

pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, per Jove Baix Penedès, per aquest 2020

ordre de pagaments de les últimes factures pendents del 2019

– adjudicació provisional de la gestió del bar del local social de Can Gordei, com he explicat al començament

Comencem l’any amb propostes importants!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari