Dilluns 9 de desembre: mesa de negociació, Junta de Govern i executiva de vegueria Penedès del PDeCAT

Dilluns 9 de desembre: mesa de negociació, Junta de Govern i reunió d’executiva de vegueria Penedès del PDeCAT.

Aquest matí ens reunim els dos representants dels treballadors (de funcionaris i laborals), la secretària i jo, en la mesa de negociació. Des que es va aprovar la RLT (Relació de Llocs de Treball), el mes d’abril, que no ens havíem reunit per les eleccions, l’estiu, … Ara tot ja està en marxa i convoquem aquesta reunió per varis temes però sobretot per aprovar el calendari laboral pel 2020.
L’any passat va ser el primer any que el vam aprovar. Hi consten els dies festius que marca la Generalitat de Catalunya, els dies de festa local, continuar amb els horaris diferenciats d’estiu i hivern, … El que també hem fixat és una reunió pel gener per anar planificant l’execució de la RLT en els propers anys.

Per la tarda tenim Junta de Govern amb 42 propostes a l’ordre del dia:
– aprovar l’acta de la Junta anterior

– dues declaracions responsable d’obres menors

– quatre llicències urbanístiques

– set propostes de retirada de vehicles abandonats

– catorze propostes d’altes i baixes de targetes pel Punt verd

– la proposta de tres despeses menors

retornar dos avals: a l’empresa que va executar les obres del pàrquing de l’institut (5.26440€) i a l’empresa que, fins l’estiu passat, gestionava l’escola de música (1.425€).

– aprovar pagar factures per un total de 94.808,67€

aprovar factures per un total de 3.944,60€

últim pagament de la subvenció de transport escolar del curs 2018/19
Aprovem el pagament de les subvencions del transport escolar corresponents a l’últim trimestre del curs 2018/19. És un total de 1.296€, que correspon a 13 famílies beneficiàries de la subvenció.

aprovació de la liquidació del conveni amb el Consell Comarcal en matèria de serveis d’informàtica i telecomunicacions corresponent al 2019
És el servei de suport informàtic que es fa des del Consell Comarcal del Baix Penedès als diferents Ajuntaments de la comarca. A la Bisbal correspon un import de 4.858€ pel servei del 2019.

Adhesió al pla agrupat de formació
Ens adherim al pla agrupat de formació promogut per l’ACM (Associació Catalana de Municipis) i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dins el marc d’AFEDAP (Acord de Formació pel treball de les Administracions Públiques), amb la col·laboració dels Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals CCOO i UGT.
Permet que els treballadors de l’Ajuntament accedeixin a formació adequada als seus llocs de treball i, d’aquesta manera, oferir millor servei a la ciutadania i conèixer les actualitzacions del sector públic local de primera mà.

integració al servei e-NOTUM
El servei e-NOTUM és un servei del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). És un sistema que permet a la ciutadania, empreses i entitats rebre les notificacions oficials de les administracions públiques catalanes per mitjans electrònics, amb totes les garanties legals.
Aquest tipus de notificació substituirà la que es realitza en format paper, el que representa un estalvi econòmic, és més ràpid i també suposa un estalvi important en paper.
Les persones jurídiques tenen la obligació de rebre les notificacions per via telemàtica. Les persones físiques no hi estan obligades i han de donar el seu consentiment per rebre-ho de manera electrònica.

aprovem les liquidacions del 2n i 3r trimestre del 2019 dels convenis amb el Consell Comarcal del Baix Penedès: Enfeina’t i Trefo
El març de 2019 aprovem el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per l’execució del programa Enfeina’t, amb l’objectiu de contractar un peó per la brigada per 12 mesos. Avui aprovem la liquidació dels 2n i 3r trimestre d’aquest conveni que és de 2.408,17€ per trimestre.
També aprovem el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per l’execució del programa Treball i formació (Trefo), per contractar quatre peons per la brigada municipal (tres per un període de sis mesos i un per un període d’un any). Avui aprovem la liquidació dels 2n i 3r trimestre d’aquest conveni que és de 6.856,58€ per trimestre.

aprovar últim pagament de les subvencions a nous autònoms del 2018 (convocatòria de subvencions del 2019)
A la Junta de Govern del 21 de febrer de 2019, vam aprovar la convocatòria de les subvencions a les persones desocupades que s’hagin establert com a autònomes per a la posada en marxa d’una activitat econòmica durant l’any 2018.
A la Junta de Govern del 22 de juliol vam aprovar l’atorgament de les subvencions a tres persones desocupades que es van establir com a autònomes. L’import subvencionat a cada persona era de 2.800€, 2.800€ i 629,29€. I es va pagar l’import que havien justificat fins aquell moment (juliol 2019).
Aquest mes de novembre, dos beneficiaris que no havien justificat el total de la subvenció atorgada, presenten els rebuts d’autònoms pendents, corresponents als mesos de març a octubre de 2019.
A la Junta aproven el pagament de 323,85€ i 1.197,52€ que eren els imports pendents per arribar al total subvencionat.

atorgar les subvencions de cultura
En el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, aprovat pel Ple del 18 de desembre de 2017, està prevista la concessió, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de subvencions a entitats sense ànim de lucre en matèria de cultura.
La Junta de Govern Local del 30 de setembre va aprovar la convocatòria per les subvencions en matèria de cultura pel 2019, amb un import total de 10.000€.
Tres entitats han presentat sol·licitud de subvenció dins el termini, de les quals una no compleix amb els requisits establerts a la convocatòria. S’atorguen subvencions a dues entitats per uns imports de 9.197,55€ i 507,00€.

atorgar les subvencions d’esports
La Junta de Govern del 30 de setembre de 2019, va aprovar la convocatòria per a la concessió de les subvencions en matèria d’esports, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de l’exercici 2019, per un total de 2.000€.
Una entitat ha presentat sol·licitud i, com que compleix amb els requisits, s’atorga subvenció. Per tant, aprovem la concessió de la subvenció en matèria d’esports a l’entitat per 423,50€.

I de la Junta de Govern marxo cap a Vilafranca per la reunió de l’executiva de Vegueria Penedès del PDeCAT. Després de tantes eleccions en pocs mesos, tornem a les reunions de l’executiva!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari