Pressupostos 2020: pla d’inversions de la legislatura 2019/2023

Pressupostos 2020: pla d’inversions de la legislatura 2019/2023

En el Ple extraordinari del 27 de novembre, aprovem inicialment els pressupostos del 2020. Com que és un tema important i complex, l’explicació en diferents publicacions.
explicació per capítols
explicació per programes o serveis
inversions del 2020
– planificació de les inversions de la legislatura 2019/2023

EXPLICACIÓ DEL PLA D’INVERSIONS DE LA LEGISLATURA 2020/2023:

Previsió d’inversions per 5.221.791,06€

Seguretat i ordre públic: 138.000€
S’inverteixen 138.000€ (9 càmeres lectores) en tres anys:
2020: 46.000€
2021: 46.000€
2022: 46.000€

Servei de prevenció i extinció d’incendis: 120.000€
Noves zones de franges forestals:
2020: 30.000€
2021: 30.000€
2022: 30.000€
2023: 30.000€

Adequació edificis i instal·lacions municipals: 2.837.121,71€
– 81.746,11€: habitatge social (obres i mobiliari)
– 427.690,54€: adequació fassina: 77.690,54€ el 2020: enderroc, menys la torre; 350.000€ del 2021 al 2023: construcció naus per la brigada municipal.
– 100.000€: Millores als locals socials municipals el 2020
– 40.000€: enderroc masia de la Miralba. 2020
– 4.577,16€: projectors, pantalles i equips informàtics de locals i Ajuntament. 2020
– 17.388,87€: ampliació i millora dels equipaments informàtics de les oficines municipals 2020
– 20.000€: adequació insta·lació elèctrica Ajuntament. 2020
– 20.000€: millores instal·lacions piscina municipal. 2020
– 2.125.719,03€ reals: instal·lacions esportives municipals: 20.407€: quotes leasing del camp de futbol municipal. 2020; 1.256.563,51€: fase 1 de les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal. 2020 i 2021 ; 828.748,52€: fase 2 de les obres del poliesportiu municipal (bar i espais per entitats). 2022 i 2023 i 20.000€: canvi lluminàries del camp de futbol per LED’s. 2020

Xarxa d’aigua i clavegueram: 1.603.669,35€
– 37.226,75€ renovació carrer Alosa i Cadernera, Papagai. 2019-2020
– 105.522,15€ renovació xarxa d’aigua. 2020 a 2023
– 84.961,44€ substitució xarxa sanejament al Priorat. 2019 i 2020
– 256.627,29€ connexió a la xarxa del CAT. 2021
– 1.119.331,72€ Canvi xarxa aigua i enllumenat públic a la Riba. 2021

Enllumenat públic: 257.000€
– 57.000€: Adquisició d’un camió cistella per realitzar actuacions a l’enllumenat públic, entre d’altres. 2020
– 200.000€: canvi a LED’s de l’enllumenat públic. 2020 a 2023

Parcs infantils: 20.000€
Renovació de part del mobiliari malmès als parcs infantils. 5.000€ cada any.

Renovació bústies urbanitzacions: 30.000€
2020: 10.000€
2021: 10.000€
2022: 10.000€

Pressupostos participatius: 216.000€
Durant el 2020 s’aprovarà el reglament de funcionament dels pressupostos participatius.
2021: 72.000€
2022: 72.000€
2023: 72.000€

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari