Dilluns 22 de juliol: formació pels nous regidors i regidores, Junta de Govern i benvinguda als nous empadronats

Dilluns 22 de juliol: formació amb els regidors del consistori, Junta de Govern i benvinguda als nous empadronats.

Comencem la setmana amb formació pels nous regidors del consistori, sobre el gestor de documents de l’Ajuntament i la convocatòria electrònica.
Un fet que fa més de 4 anys resultaria impensable! perquè no ens donaven ni el que exigeix la llei, però nosaltres la complim i, per tant, convoquem els regidors i regidores nous dels consistori per lliurar-los la targeta T-cat, explicar-los com accedir al registre de l’Ajuntament i com acceptar les convocatòries als òrgans col·legiats.
Cal aprendre del que no es feia abans i millorar-ho, per això des del 2015 els regidors i regidores de la oposició tenen accés a tot el que està permès, al contrari del que vam patir nosaltres, que no teníem accés a res, negant-ho fins i tot per escrit!

A les 7 de la tarda celebrem Junta de Govern local amb 28 punts a l’ordre del dia:
– Aprovar acta anterior

– vuit punts d’aprovar liquidacions de plusvàlues per un total de 13.449,23€

– alta al parc de salut

– aprovar i pagar les subvencions del menjador escolar curs 2018/19 de febrer a juny
És el segon i últim pagament de la subvenció de menjador escolar pel curs 2018/19, corresponent als mesos de febrer a juny, per un total de 3.910€ corresponent a 79 famílies:
Febrer: 1.016,60€; Març: 1.103,30€; Abril: 606,90€; Maig: 606,90€ i Juny: 576,30€
El 8 de març es va aprovar i pagar, per Junta de Govern, les subvencions de menjador de setembre a gener.

– Concessió de les subvencions a les persones desocupades que s’estableixen com autònomes per la posada en marxa d’una activitat econòmica durant el 2018
Partida pressupostària de 15.000€ (2.800€ màxim per autònom). S’han presentat 6 sol·licituds de les quals 3 són beneficiaris amb els següents imports concedits: 2.800€, 2.800€, 629,29€ i 3 no són beneficiaris per no complir amb la totalitat dels requisits.

– Altes i baixes de serveis
1 alta i 1 baixa al curs de memòria i 1 baixa al curs de benestar emocional.

– Aprovar inicialment el projecte d’obres de la fase 1.2 del pavelló esportiu municipal
Aprovem inicialment el projecte d’obres de la fase 1.2 corresponent al pavelló esportiu del poliesportiu municipal, redactat per l’equip UTE Anton Pàmies, Josep Anglès i Albert Pàmies, per un import de 711.472,33€.
El projecte de la fase 1.1 (vestuaris del pavelló) ja està aprovat.
Ara publicarem el projecte de la fase 1.2 al tauler d’anuncis, a la seu electrònica i al BOP de Tarragona durant 30 dies en informació pública.
També sol·licitem el control preventiu al Departament de prevenció d’incendis de la Generalitat, d’acord amb la llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

– Aprovar pagaments del conveni 2018/2019 amb el Consell Esportiu del Baix Penedès
A l’octubre 2018 aprovem el conveni amb el Consell Esportiu del Baix Penedès per la temporada 2018/19 per 11.818,44€ per les activitats de gimnàstica de la gent gran, gimnàstica de moviment (tonificació, zumba fitness, zumba step) i gimnàstica de manteniment (pilates i estiraments).
A la Junta aprovem i paguem el 6è, 7è i 8è pagament d’aquest conveni per un import de 4.447,80€.

– Contracte menor pels treballs de topografia en una carrers de la Miralba
L’illa urbana dels carrers Margarida, Orquídia, Magnòlia, Tulipa i Petúnia té diferències entre el projecte de reparcel·lació de la Miralba (aprovat el 2008), el Registre de la Propietat i el cadastre.
Per regularitzar aquestes diferències cal fer un estudi topogràfic d’aquesta illa urbana. Per aquest motiu aprovem el contracte menor per 3.786,09€ (IVA inclòs).

– Concessió de les subvencions per la creació de llocs de treball per les empreses amb establiments a La Bisbal del Penedès
Tenim una partida pressupostària de 10.000€. Només hi ha una sol·licitud de subvenció i no compleix els requisits, per tant no s’atorga cap subvenció.

– Quatre propostes de contractes menors per les festes de barris i Festa Major
Contracte menor per les festes de l’escuma per la Miralba, la Masieta, l’Esplai, Can Gordei i el Priorat, per un import total de 1.361,25€ (IVA inclòs)
Contracte menor per l’escenari i envelat, amb el muntatge i desmuntatge corresponent, per la Festa Major del 14 al 18 d’agost, per 4.380,20€ (IVA inclòs).
Contracte menor de subministrament de cabines sanitàries per les festes d’estiu i per les festes dels barris (de la plaça, de baix i de la riba), Ortigós, Miralba, Masieta i Festa Major, per 3.322,48€.
Contracte menor per la ballada de sardanes del 18 d’agost, sardanes i cobla per un total de 1.700€ (IVA inclòs).

– Llicència urbanística, d’obres d’una nau de 2.500m2 al polígon les Planes Baixes.

– Aprovar i pagar factures
Paguem factures per un total de 68.686,11€ i aprovem per factures (que es pagaran a la propera Junta) per 25.342,45€

– Segon pagament de les subvencions dels llibres escolars curs 2018/19, de l’escola Ull de Vent
El març de 2018 vam aprovar els beneficiaris d’aquesta subvenció i també el primer pagament, del 50% de la subvenció. Ara aprovem el segon i últim pagament (del 50% de la subvenció) de 4.000,85€ que correspon a 83 famílies.

– Justificació i segon pagament de la subvenció a l’escola Ull de Vent pel curs 2018/19. El conveni és per 13.200€ i avui aprovem la justificació de la subvenció i el pagament de 4.200€ del conveni.

– licitació de l’escola municipal de música. Teníem licitació per uns anys i ara hem de tornar a licitar pel proper curs. Demà sortirà publicat electrònicament per què totes les empreses interessades puguin presentar-se. Una aposta ferma de l’equip de govern perquè els bisbalencs i bisbalenques que ho desitgin, pugin estudiar música sense sortir del municipi.

I a les 8 del vespre tornem a donar la benvinguda als nous empadronats a la Bisbal. Ara hem fet els nous empadronats des del mes d’abril ja que, amb els eleccions del mes de maig, se’ns ha endarrerit. Avui ens han acompanyat sis nous bisbalencs i bisbalenques del nucli, Can Gordei i el Papagai. Els hem explicat el municipi amb els serveis que oferim com Ajuntament i també amb totes les entitats i associacions que tenim.
Acabem brindant amb cava i parlant.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari