Dilluns 8 de juliol: Junta de conservació de les Planes Baixes, declaració al jutjat i primera Junta de Govern d’aquest mandat

Dilluns 8 de juliol: assemblea de la Junta de Conservació de les Planes Baixes, declaració als jutjats i primera Junta de Govern d’aquesta legislatura.

Aquest matí assisteixo, com a representant de l’Ajuntament, a l’assemblea anual de la Junta de Conservació de les Planes Baixes. ÉS una Junta que funciona durant els 5 primers anys des que el polígon està recepcionat. Hi participem els propietaris de les parcel·les del polígon, tots els propietaris i cadascú amb el seu percentatge. Aprovem els comptes de l’any passat i el nou pressupost d’enguany.

D’aquí la Judith i jo anem als jutjats del Vendrell, per declarar (no és judici, només prèvies) en la querella interposada per la Sra. Verdún sobre aquell tema del pou de l’aigua a la Masieta… Molta tranquil·litat i la consciència ben tranquil·la de saber que dir la veritat mai pot ser delicte.

I aquesta tarda celebrem la primera Junta de govern d’aquest mandat, on s’estrenen el Félix i la Paqui. A la Junta d’avui hi ha 28 punts a l’ordre del dia:

– 5 retirades de vehicles de la via pública

– tres modificacions de titularitat dels padrons de brosses

– alta de tres guals

– vuit declaracions responsables d’obres menors

– una targeta d’aparcament per discapacitats

– llicència de primera ocupació d’un habitatge

– aprovem factures per un import total de 79.016,83€

– paguem factures per un import de 8.131,53€

– donem compte del Decret d’alcaldia número 469, de les delegacions d’alcaldia traspassades a la Junta de Govern.

– adjudiquem la venda de la part d’una parcel·la del polígon les Planes Baixes, propietat de l’Ajuntament

– conveni amb l’escola Ull de Vent per l’ús de l’escola pel Casal d’estiu i la Festa Major
Aquest conveni l’aprovem cada any per utilitzar els espais de l’escola per realitzar el Casal d’estiu i l’envelat de la Festa Major.

– auditoria ciutadana pels comptes de 2018
El ROM (Reglament d’Organització Municipal) de l’Ajuntament és vigent del 2017 i l’any passat, ja vam aprovar l’auditoria ciutadana pels comptes del 2017 com un nou acte de transparència i participació ciutadana.
Avui ho aprovem pels comptes del 2018, ja que a finals de mes se celebració la Comissió de Comptes. A la Junta d’avui la secretària escull deu números aleatoris que corresponen a 10 persones censades. A aquestes persones les convidarem a assistir i participar de la Comissió de comptes, de manera voluntària, i per aquest motiu els convocarem a una reunió informativa la setmana vinent. si us toca, aprofiteu que és una bona experiència!

– aprovem inicialment el projecte executiu de les obres de substitució de la xarxa de sanejament del col·lector del Priorat
D’aquestes obres n’hem demanat subvenció al PAM de la Diputació de Tarragona. Són unes obres molt importants i necessàries pel sanejament del Priorat. Després d’aprovar-lo, s’envia a publicar al BOP (Butlletí Oficial de la Província) de Tarragona, en exposició pública durant 30 dies. En cas que no es presentin al·legacions, s’aprovarà definitivament.
Un pas més per tirar-ho endavant!

A l’acabar la reunió, aprofitem per parlar de diversos temes.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari