Dijous 3 de gener: incident trist amb un gos a l’Esplai que acaba bé i primera Junta de Govern del 2019

Dijous 3 de gener: incident amb un gos a l’Esplai i Junta de Govern.

EsplaiEns avisen d’un gos en una casa a l’Esplai que sembla que no es podia moure d’entre una reixa i la casa. De seguida s’avisa a Seprona i en unes hores el gos surt i s’està a la finca. No hi ha hagut manera de localitzar els propietaris i, des de l’Ajuntament, se seguirà fins que es localitzin i, a partir d’aquí, actuar segons correspongui. Realment la gent ha de ser conscient de què comporta tenir cura d’un animal però, a part d’això, no acabo d’entendre el gran ressò mediàtic de cadenes de televisió estatals que han trucat per saber d’aquest gos. Seprona ha hagut d’actuar més d’una vegada a la Bisbal i en altres municipis i tots els Ajuntaments actuem tal i com s’ha de fer, però suposo que avui no devien tenir notícies i s’ha centrat en aquesta. És l’única explicació que hi trobo.

Avui celebrem la primera Junta de Govern de l’any i la primera amb la Sra. Susanna Blasón com a secretària! La Junta d’avui té 28 punts a l’ordre del dia:
aprovació de dues actes de Juntes anteriors
Canvi de titularitat d’un nínxol
– Sis propostes de guals
– Nou propostes de liquidacions de plusvàlues
Alta d’una persona com a usuària del parc de salut a partir d’aquest mes de gener
Baixa d’una usuària de “pilates” a partir d’aquest mes2018-11-16 17.40.33
– Atorgar una targeta d’aparcament per discapacitats
Ordre de pagament de factures del 2018 per un total de 83.246,63€
Aprovar el pagament de factures del 2018 per un total de 222.698,56€ que es pagaran a la propera Junta amb càrrec a l’exercici 2018
– Aprovar la certificació número 6 de les obres del local social de la Miralba, per un import de 43.008,13€
Adjudicar el servei de bus urbà per un any, continuant amb el servei dels últims mesos que combina el servei de parades i horaris amb el servei a demanda
Llogar dos magatzems per la brigada
El contracte de lloguer d’un magatzem per la brigada al terme municipal de Santa Oliva finalitzava al 2018 sense pròrroga possible. Per aquest motiu durant el 2018 s’ha estat buscant un nou magatzem per la brigada que, finalment, va ser l’antiga fassina mitjançant compra.
Està aprovada la compra i la reserva de l’import, així com la seva reforma, amb el superàvit de 2017. Ara restem pendents que el propietari de l’immoble aprovi la venda i es fixin dates per la signatura. El propietari és una immobiliària d’una entitat financera i els tràmits estan essent més lents del que voldríem.
Per aquest motiu s’han buscat el lloguer de dos magatzems provisionals mentre no es finalitza la compra: Dos locals de 80 i 250 m² respectivament, al Papiolet (lloguer anual de 6.360€) i un magatzem de 316 m², al nucli de la Bisbal (lloguer anual de 9.000€). Els magatzems estan a punt per entrar-hi.
– Aprovar el servei de contractació de les videoactes
La Videoacta és un sistema de gestió d’actes municipals que permet l’elaboració de les actes dels Plens municipals de manera immediata.
És la integració de vídeo i documents electrònics signats digitalment, combinant la gravació en vídeo dels Plens amb el document electrònic que conté l’ordre del dia del Ple i que està signar electrònicament per la secretària municipal per donar fe legal de l’acta.
En el moment que el sistema de videoacta estigui instal·lat, la gravació signada electrònicament per la secretària juntament amb l’ordre del dia i el resultat de les votacions de cada proposta, serà l’acta que es portarà a aprovació. Ja no caldrà que un treballador resumeixi les intervencions sinó que el Ple estarà complet dins l’acta amb totes les intervencions.
Avui aprovem, amb càrrec al pressupost del 2018 on hi ha la partida corresponent, contractar el servei i compra de videoacta amb l’empresa VitelSA a través de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), per un import de 10.796,37€ (IVA inclòs) que inclou: el software de gravació, gestió i signatura digital; l’equip de control, el sistema de vídeo per la sala de Plens; el sistema d’àudio per la sala de Plens i la instal·lació i servei de formació per la posada en funcionament.
És un servei que facilitarà tenir les actes al moment i exactes amb totes les intervencions.
– Adjudicar les obres de renovació de la xarxa d’aigua dels carrers Alosa i Cadernera del Papagai
Adjudiquem les obres de renovació de la xarxa d’aigua dels carrers Alosa i Cadernera, del Papagai, per 45.044,36€ (IVA inclòs) a l’empresa FCC Aqualia SA, que té un termini de 2 mesos màxim per realitzar les obres. En la Junta de Govern de l’11 d’octubre vam aprovar el concurs públic per aquestes obres.
Actualment la xarxa de distribució d’aigua potable de la urbanització del Papagai està realitzada amb tub de PVC, a excepció dels trams que s’han reparat. La xarxa, en general, presenta problemes greus de rendiment, fuites i taps de calç. Des que la urbanització del Papagai es va recepcionar per part de l’Ajuntament, el 2010, aquests són els primers projectes de renovació de xarxa d’aigua complerts que es duran a terme.
S’han fet dos projectes de substitució de part de la canonada existent, on hi ha més problemes, i són als carrer Alosa, carrer Cadernera i carrer Rossinyol, substituint l’actual tub per canonada de polietilè i substitució de les escomeses domiciliàries. Les noves canonades seran de 90mm de diàmetre.
Aquesta renovació de la xarxa es finança amb 26.004€ de la subvenció PEXI de la Diputació de Tarragona (subvenció que ens van concedir al setembre del 2018) i la resta es finança amb el superàvit del 2017.
Les obres del carrer Rossinyol es licitaran en un altre concurs per 31.027,68€ (sense IVA). Durant aquest mes de gener s’iniciarà el procés de licitació, i es finançarà amb el superàvit del 2017.

Una Junta amb punts molt importants com la renovació de part de la xarxa del Papagai. Seguim treballant!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari