Proposta de pressupostos 2019 (1)

NO S’APROVEN ELS PRESSUPOSTOS PEL 2019

En el Ple extraordinari del 24 de desembre a la 1 del migdia, proposem l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici de 2019 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute. Pressupost de 4.630.008,45€ (4.854.927,02€ el 2018 i 3.720.150€ el 2015).

L’equip de govern format per l’alcaldessa i 4 regidors, del PDeCAT, voten a favor del pressupost (5 vots)  però els regidors d’ERC i la regidora no adscrita voten en contra (6 vots). Per tant, no s’aproven els pressupostos i es prorroguen els del 2018, que implica que es podrà fer la despesa corrent però no inversió.

Són uns pressupostos continuistes amb una proposta d’inversió de més de 500.000€ pel 2019, que no es podrà fer pels vots en contra d’ERC i la regidora no adscrita.
No es podrà fer la segona fase del poliesportiu municipal, no es podrà arreglar la segona casa dels mestres per a vivenda social, no es podrà fer inversió als locals de les urbanitzacions, … però el més greu és que no podrà fer cap inversió nova a la xarxa d’aigua.

Esperem que a partir del mes de maig de 2019 es pugui aprovar un pressupost 2019 i poder fer la inversió necessària pel municipi.

Aquí us expliquem quines eren les inversions previstes per aquest 2019:

Inversions pel 2019 de 543.658€:
Ajuntament1
Compra vehicle cistella: 57.000€

Adequació instal·lacions enllumenat: 30.000€

Franges forestals: 30.000€ . Des del 2016 cada any es destina partida pressupostària a fer nova franja forestal a les urbanitzacions, per prevenir incendis

Compra i instal·lació aire condicionat: 5.000€ pel banc d’aliments

Rehabilitació habitatges socials: 36.000€. Rehabilitació de les antigues cases dels mestres per convertir-les en dos habitatges socials. És l’import de la segona casa, per poder licitar les obres dels dos habitatges.

Baranes i passos carrers: 24.000€ . Tant a la Miralba com a Can Gordei, hi ha passos peatonals d’un carrer a l’altre que s’han d’adequar.

Inversions xarxa aigua: 6.000€ . Partida que volem ampliar el 2019, com s’ha fet durant el 2018.

Mobiliari local Miralba: 15.000€

Millores local Priorat: 25.000€

Millores local Esplai: 25.000€

Millores local Can Gordei: 25.000€. Obres accessibilitat a la pista

Adquisició de bústies per la Miralba i Can Gordei: 10.000€. A la Miralba les bústies estan molt malmeses i les noves es col·locaran dins el recinte del nou local social. A la Miralba no hi ha bústies suficients per a tots els veïns i, al ser ara el local municipal, es col·locaran bústies per tots els veïns de Can Gordei.

Quotes leasing camp de futbol: 83.800€
Es va construir el camp de futbol finançant les obres amb leasing, i cada any s’han de fer front a les quotes.

Rehabilitació poliesportiu: 99.858€. Partida que s’incrementarà amb el romanent de tresoreria i el superàvit.

Pressupost participatiu: 72.000€
És el segon any que es realitzen pressupostos participatius a la Bisbal, amb el següent desglòs:
–    Priorat (14.000€): tancar el porxo del local social per ampliar-lo (al pressupost ja hi ha una partida de millores de 25.000€ que també es pot utilitzar per aquesta ampliació)
–    Esplai (7.000€): ampliar el local social (al pressupost ja hi ha una partida de millores de 25.000€ que també es pot utilitzar per aquesta ampliació)
–    Masieta (4.000€): arreglar algun dels carrers de sots
–    Can Gordei (12.000€): tancar el porxo de l’entrada del local social i arreglar la part de terra del costat de la pista per fer-hi un camp de futbol de terra (al pressupost ja hi ha una partida de millores de 25.000€)
–    Santa Cristina (4.000€): anivellar carrers arreglant sots
–    Ortigós (4.000€): arreglar vorera tocant a la carretera pels problemes d’entollament quan plou, ja que no n’hi ha prou amb els pluvials existents
–    Papagai (6.000€): destinar-ho a la millora de la xarxa d’aigua, com el 2018
–    Miralba (6.000€): mobiliari i material informàtic pel nou local social (al pressupost ja hi ha una partida de mobiliari de 15.000€)
–    Nucli(15.000€):senyalitzar amb pintura l’accés del C/ Safarejos amb la carretera i continuar amb el canvi de pivots a la plaça de l’església

Tot i no poder fer aquesta inversió, l’equip de govern seguim treballant amb el pressupost prorrogat del 2018 i acabant les inversions aprovades pel 2018.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari