Divendres 9 de novembre: Junta de Govern, Jutjat de Pau i conveni per formació ocupacional amb UGT Catalunya

Divendres 9 de novembre: Junta de Govern, Jutjat de pau i signatura de conveni amb UGT Catalunya per formació ocupacional.

Comencem el divendres amb Junta de Govern a les 9 del matí i 15 punts a l’ordre del dia. Les següents propostes:
– aprovar l’acta de la sessió anterior
venda d’un columbari del cementiri
targeta d’aparcament per minusvàlid, amb l’informe favorable de la Generalitat
– propostes d’altes i baixes del servei de gimnàstica
– pagament de 16€ corresponent a la subvenció de transport escolar del curs escolar passat
devolució de l’aval a una empresa una vegada ha acabat els serveis al municipi pels quals estava contractada
rectificació d’un acord de Junta per un error en l’import
permís pel soterrament de línia elèctrica a una part del polígon
– contracte menor per la contractació anual de la revisió dels tres parallamps municipals (a l’escola, a l’ajuntament i a la llar d’infants)
ratificar el decret d’alcaldia de la contractació del servei de bus urbà per novembre i desembre
– aprovar el pagament de factures per valor de 79.895,09€
aprovar factures per valor de 128.892,82€
adjudicació de quatre finques de la MiralbaMiralba2
Durant les dues legislatures anteriors (2007 a 2015) es van adjudicar i fer les obres d’urbanització de la Miralba a càrrec dels propietaris de les parcel·les, tal com marca la normativa. BASE-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona és qui ha gestionat des de l’inici el cobrament de les quotes d’urbanització. Als propietaris que no feien front a aquestes quotes, la majoria parcel·les sense construccions, se’ls procedia a instruir el corresponent procediment administratiu de constrenyiment contra els deutors per quotes d’urbanització. En cas de no poder fer front a les quotes, es procedeix a subhasta pública. Les parcel·les que quedaven desertes (que no es venien) en subhasta, s’adjudicaven a l’Ajuntament per cobrir el deute, però el deute segueix vigent i l’Ajuntament pot vendre directament aquestes parcel·les per saldar el deute de les quotes urbanístiques.
Actualment l’Ajuntament de La Bisbal és propietari de més de 25 parcel·les a la Miralba i, per tant, també és propietari del deute corresponent a aquestes parcel·les. Amb l’adjudicació d’aquestes 4 parcel·les, iniciarem en uns mesos la seva venda pública.
Una de les parcel·les que ens adjudiquem en aquesta junta de govern, és la parcel·la on hi ha l’antiga Masia, al costat d’on s’està construint l’actual local social. Això permetrà que l’any que ve es pugui adequar aquest espai.
creació de la comissió tècnica de valoració
És la comissió tècnica de valoració de les prestacions econòmiques d’urgència social, i la primera comissió la fem la setmana que ve.
L’1 d’agost de 2018 es va publicar al BOP (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona) l’aprovació definitiva del Reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i el seu procediment de concessió. Aquest Reglament estableix que es crearà una Comissió tècnica de valoració, la qual determinarà la prescripció, modalitat i quantia de la prestació social per urgència, així com els comptadors solidaris i demés temes urgents i excepcionals, acompanyades d’una valoració econòmica i social i un pla d’ocupació i formació individualitzat. I es resoldrà per Junta de Govern.
La comissió tècnica de valoració està formada per: President/a: l’Alcaldessa; Vocals: Regidor de Benestar social, Secretari-Interventor de l’Ajuntament, Treballador social del Consell Comarcal designat a la Bisbal del Penedès, Treballadora del SOM Bisbal i com a secretari un funcionari de l’Ajuntament.
Aquesta comissió es reunirà cada mes de manera ordinària.

A les 11 del matí la Judith, el Joan i jo estem citats pel Jutjat de Pau per una acta de conciliació ja que la Sra. Pilar Verdún diu que hem comés injúries al fer pública la notícia de no tenir comptador d’aigua a casa seva mentre va ser regidora de l’equip de govern i demanar-ne la dimissió. Com podeu suposar no hem accedit a la conciliació. Destaco la gran professionalitat del jutge de pau de la Bisbal i del funcionari del jutjat durant aquesta sessió.

UGTDesprés al migdia he signat el conveni amb la UGT Catalunya. És el segon any que signem un conveni de col·laboració per sessions formatives amb UGT Catalunya.
UGT Catalunya impulsa formacions i orientacions per a desocupats i també dedicada a la formació de treballadors i treballadores públiques. El conveni l’he signat amb la Mar Vázquez, de la UGT del Baix Penedès, i amb en Joan Llort Secretari de la UGT a Tarraagona. Amb aquest conveni estem fent un curs de correu electrònic per les persones desocupades que no tenen correu electrònic, així com aprendre a utilitzar-lo per la recerca activa de feina; dues sessions de formació sobre drets i deures dels treballadors adreçada als treballadors municipals i un curs formatiu de coach/intel·ligència emocional també adreçat als treballadors municipals. El cost total de les activitats que deriven del conveni per a l’Ajuntament és de 577,76€ i és totalment gratuït pels que fan els cursos.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari