Dijous 25 d’octubre: comencem amb Garantia Juvenil, Junta de Govern amb dos temes molt importants dels ervei d’aigua, seguim amb assemblea extraordinària del Consorci de Turisme del Penedès, el primer dia de temporada d’olives i acabem amb la presentació del llibre de Llorenç Avinyó

Dijous 25 d’octubre: comença el contracte de Garantia Juvenil 2018, Junta de Govern, Assemblea extraordinària del Consorci de Turisme del Penedès, comença la temporada de fer caure olives i presentació del llibre “El llegat del Saurí” de Llorenç Avinyó.
???????????????????????????????
La convocatòria del programa de Garantia Juvenil, joves en pràctiques, té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.
El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa. És una bona manera de donar experiència a joves preparats que han acabat la formació.
El 2 d’octubre de 2018, el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) resol la sol·licitud presentada per l’Ajuntament concedint-nos una subvenció d’11.000€ per la contractació d’una persona jove en pràctiques durant 6 mesos, començant abans de finals d’octubre.
És el tercer any que la Generalitat promou aquesta subvenció de contractació Garantia Juvenil i que l’Ajuntament hi accedim.
La nostra sol·licitud és per una persona dins el camp social per portar el banc d’aliments: fer inventari, preparar un reglament de funcionament i aportar la millor manera de portar-lo. Aquesta tasca es combinarà amb la d’educador de gent gran al racó de la gent gran.
Per aquest motiu obrim la convocatòria amb aquest perfil. Es va publicitat a nivell local i comarcal de totes les places disponibles de Garantia Juvenil 2018 dels municipis de la comarca.
A aquesta plaça s’hi presenten 4 candidats, dels quals 3 es presenten a l’entrevista. Finalment la seleccionada és Judith Miquel Puig, que té la titulació en graduat social, que comença avui!

A les 11 tenim la Junta de Govern de 25 propostes a l’ordre del dia:
aprovar l’acta de la sessió anterior
denegar una devolució de fiances d’una obra per no estar acabada
– dues baixes de taxes d’escombraries
canvi de titularitat d’un nínxol
– donar d’alta un gual
– aprovar un canvi d’activitat d’empresa al polígon
– la compra de 3 nínxols per part de l’Ajuntament
– aprovar dues llicències d’obres
– tres propostes de parcel·lacions
– aprovar el reintegrament d’una subvenció concedida (de menys de 100€) per no complir amb el que marcava la concessió de subvencions
desestimar dos recursos per liquidacions de plusvàlua
pagament de factures per un total de 97.232,92€
aprovar factures per un total de 83.594,65€
aprovar el conveni de col·laboració entre l’agència estatal d’administració tributària i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), per poder consultar l’estar al corrent de pagament (sempre que tinguem l’autorització corresponent) i poder agilitzar temes com les subvencions
aprovar la revisió preus de la concessionària recollida escombraries
El març de 2011 (l’anterior legislatura) es va signar la concessió del servei de recollida d’escombraries amb l’empresa Cespa.
El punt 9 del Plec que es va aprovar, posa que cada any es revisarà el preu del servei públic de recollida de residus amb la concessionària d’acord amb el 85% de la variació anual de l’IPC del darrer mes publicat.
A la Junta de govern del 25 d’octubre s’aprova que el percentatge de revisió a aplicar, que és del 2,635% pel 2016 i 0,765% pel 2017. Aquesta revisió és sobre el preu que paguem a la concessionària, no sobre la taxa d’escombraries que paguem.
aprovar dos rèntings per vehicles municipals
Als pressupostos 2018 tenim partides per rènting de dos vehicles: un per la brigada i un pels vigilants. En el Ple ordinari de setembre vam proposar la compra d’un vehicle nou en comptes de fer rènting, per 13.500€, pel servei d’informació i inspecció. La proposta no prospera pels vots en contra d’ERC i la regidora no adscrita.
Avui aprovem, a través de la central de compres de l’ACM, dos rèntings: Vehicle pel servei d’informació i inspecció: 279,08€/mes, un Dacia Duster i un vehicle per la brigada municipal: 426,81€/mes, una furgoneta Nissan
contracte menor pels contenidors d’orgànica per les urbanitzacions
Aprovem el contracte menor per l’adquisició i la col·locació de 50 contenidors de fracció orgànica, de 240 litres cadascun de capacitat, per un import total de 13.328€.
En l’última Junta de Govern es va aprovar la contractació dels contenidors petits, les bosses i la campanya informativa i, amb el contracte d’avui, ja es podrà iniciar el breu la implantació de la fracció orgànica a les urbanitzacions i l’Ortigós.
contracte pel seguiment tècnic del servei d’abastament d’aigua potable
Aprovem contracte menor per 14.700€, perquè realitzi des de començaments de novembre, un seguiment tècnic del contracte de la concessió del servei d’aigua potable amb l’objectiu de verificar si el servei està fent correctament, amb el compliment de les condicions contractuals de la concessió.
Verificar: Les operacions que es realitzen sobre l’aigua potable per al consum humà, amb quins components personals i materials necessaris per a objectius de qualitat i quantitat, comprovar quin control diari es realitza a tota la xarxa d’acord amb el contracte de la concessió, comprovar que es realitza el manteniment de les bombes, canonades, màquines, instal·lacions elèctriques, dipòsits i quantes instal·lacions, components, etc., que es realitza correctament el manteniment de xarxes de distribució d’aigua potable i sanejament, entre altres.
contracte menor per la posada en servei en normativa i el manteniment de la depuradora de l’Esplai
El març de 2010 l’anterior equip de govern signa l’acta de recepció, per part de l’Ajuntament, de la construcció de la Depuradora de l’Esplai, obres fetes per l’empresa Aqualia.
El 2015 signem un contracte menor per fer-se càrrec del funcionament de la depuradora mentre tramitem la cessió de la depuradora a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).
Per fer la cessió a l’ACA s’han de passar actes d’inspecció i presentar documentació conforme tot és correcte. Es va anar recopilant tota la documentació i es va realitzar la inspecció a les instal·lacions de la Depuradora de l’Esplai per part de l’ECA (organisme oficial que certifica l’estat de la instal·lació) de tot el funcionament elèctric. La inspecció va sortir desfavorable per deficiències greus a esmenar en un termini determinat.
Passat aquest termini amb les esmenes solucionades sobre les instal·lacions elèctriques, es valoren altres esmenes produïdes pel deteriorament de les instal·lacions i que cal solucionar pel bon funcionament de la depuradora de l’Esplai i per l’acceptació d’aquesta per part de l’ACA.
Per solucionar aquestes deficiències cal una inversió important. Per aquest motiu, avui aprovem un contracte menor per: 6.523,21€ per adequació de les instal·lacions i 7.361,39€ pel manteniment i control de la instal·lació durant 6 mesos.
Ara ja podrem iniciar tota la tramitació amb el Consell Comarcal i l’ACA per la cessió d’aquesta depuradora. Un tràmit iniciat el 2015 i que esperem tancar ben aviat.
Enoturisme2Enoturisme1
Quan acabem la Junta, la Judith i jo marxem a l‘assemblea extraordinària del Consorci de Turisme Penedès. L’assemblea és a la seu d’Enoturisme Penedès a Vilafranca. El tema principal de l’assemblea és la licitació de l’actuació de la Xarxa d’àrees d’acollida d’autocaravanes a l’Alt Penedès.

Tornem cap a la Bisbal i anem cap a casa fins que sigui l’hora d’anar al CMC per la presentació del llibre. Comencen a arribar tractors carregats d’olives, ja que és el primer dia que s’entren olives a la cooperativa. Com que és al costat de casa, ja es comença a sentir l’olor característica de les olives. La senyal que estem a la tardor!Olives
LlorenAvinyó
A quarts de vuit del vespre tenim la presentació del llibre “El llegat del saurí” d’en Llorenç Avinyó.Al Llorenç el conec de fa molts anys, de la seva vessant periodística primer al Diari del Baix Penedès i ara de TV el Vendrell, però no coneixia la seva vessant d’escriptor. I m’ha sorprès gratament!
Dilluns vaig començar a llegir-me el seu llibre i és dels que enganxa des de la primera pàgina!
És una presentació molt original, perquè convida a vàries lectores a pujar a l’escenari i que comentin quin personatge els hi agrada més del llibre i que n’expliquin alguna sensació. Una presentació molt original!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari