Dijous 11 d’octubre: Junta de Govern Local, Comissió de comptes 2017 de la Mancomunitat d’Albornar i executiva PDeCAT de la Vegueria Penedès

Dijous 11 d’octubre: Junta de Govern, Comissió de comptes de la Mancomunitat de l’Albornar i executiva del PDeCAT de la Vegueria Penedès.

A les 11 del matí celebrem Junta de Govern amb 23 punts a l’ordre del dia:
aprovar l’acta de la Junta anterior
autorització a la Societat de Caçadors de la Bisbal per fer batudes
– quatre propostes de liquidacions de plusvàlues
– una proposta d’exhumació de nínxolBisbal
– dues retirades de vehicles abandonats de la via pública
– inscripció d’una nova usuària al servei de gimnàstica
pagar factures per un import total de 117.967,87€
– tres propostes d’obres
– aprovar el padró de la gimnàstica per aquest curs 2018/19
– aprovar la pròrroga del servei d’escola de música municipal
Des de la regidoria de cultura es proposa aquesta pròrroga. El 2016 l’empresa Quart Minvant SCP va guanyar el contracte de gestió del servei d’escola de música per dos anys més un de pròrroga. Ja ha fet els dos anys de gestió 2016/17 i 2017/18 i ara sol·licita la pròrroga pel curs 2018/19.
Adjudicació de la compra de contenidors pels habitatges, bosses de fracció orgànica i la corresponent campanya de comunicació
L’objectiu de la Regidoria de Medi Ambient és millorar la recollida de matèria orgànica al Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai i l’Ortigós. En aquesta campanya no s’inclou el nucli, perquè ja recull la matèria orgànica de forma separada, ni tampoc Santa Cristina, ja que la gestió del servei de recollida d’escombraries en aquesta urbanització va a càrrec de l’Ajuntament de Rodonyà. Tota la contractació del projecte es fa per lots, tal com indica la nova llei de contractació.
El 31 d’agost per Junta de Govern Local aprovem el procediment obert de contractació dels 4 lots i avui aprovem adjudicar els lots 2, 3 i 4 i declarar desert el lot número 1, del que buscarem opcions per poder adquirir els contenidors i, per tant, engegar la campanya.
Lot 1: subministrament i instal·lació de 50 contenidors grans de fracció orgànica, de 240 litres de capacitat pel Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai i l’Ortigós.
Lot 2: subministrament de 1.900 cubells de fracció orgànica, de 10 litres de capacitat, per repartir als habitatges del Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai i l’Ortigós. S’adjudica a l’empresa Alqui-Envas SL per 4.554,12€ (sense IVA). El contracte es signarà el divendres 19 d’octubre a les 12:00h.
Lot 3: subministrament de 4.000 paquets de 30 bosses compostables per fracció orgànica, de 10 litres de capacitat, per repartir als habitatges del Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai i l’Ortigós. S’adjudica a l’empresa Alqui-Envas SL per 5.222,50€ (sense IVA). El contracte es signarà el divendres 19 d’octubre a les 12:00h.
Lot 4: campanya de comunicació i accions de la recollida de fracció orgànica a les urbanitzacions. S’adjudica per 13.563,95€ (sense IVA) a l’empresa Punt Eco Agroambiental SL. El contracte es signarà el divendres 19 d’octubre a les 12:00h.
Convocatòria de subvencions escolars curs 2018/2019 per famílies econòmicament desafavorides
En el Ple del 27/06/18 aprovem les bases per les subvencions escolars curs 2018/2019 per famílies econòmicament desafavorides, que es publiquen al BOP Tarragona el 24/08/18. A finals de setembre s’acaba el període d’exposició al públic i, no presentant-se al·legacions, ja es pot aprovar la convocatòria.
Després de l’aprovació de la Junta d’avui, s’envia la convocatòria a publicar al BOP i, una vegada surti publicat, s’obre el termini de presentació de sol·licituds.
– no admetre a tràmit una al·legació i aprovar definitivament el projecte de rehabilitació del Poliesportiu Municipal
Aprovació definitiva del projecte bàsic del Poliesportiu Municipal i el projecte executiu de la 1a Fase. El projecte bàsic del Poliesportiu Municipal ha estat redactat per l’equip de l’UTE Anton Pàmies, Josep Anglès i Albert Pàmies i és un projecte que es basa en la idea guanyadora del concurs d’idees que es va realitzar l’any 2016. El projecte comprèn el conjunt de tot el complex: el nou edifici de vestidors, el pavelló remodelat i l’edifici annex del bar que inclou despatxos per a les entitats a la planta semisoterrani i dues sales a la planta coberta. El cost total d’aquest projecte és d’1.411.470€ (IVA inclòs).
La 1a fase del projecte comprèn els vestidors i el vestíbul del pavelló, amb un cost total de 545.091,18€ (IVA inclòs), un import que s’inclou al preu total del projecte. El pagament d’aquest import es farà amb fons propis de l’Ajuntament per un import de 394.339’18€ (IVA inclòs) i una subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona per 150.752€ (IVA inclòs).
Una vegada es publiqui al BOP l’aprovació definitiva, ja es podran licitar les obres de la 1a fase del Poliesportiu Municipal i començar les obres de rehabilitació de la primera fase, que comprenen 364,60m2 i les següents àrees: porxo d’accés; vestíbul, administració i control d’accés, lavabos per al públic, vestidors per als equips, vestidor per als tècnics i àrbitres, infermeria, local de neteja, passadissos de peus nets i peus bruts i l’accés a les grades.
Avui també hem aprovat no admetre a tràmit una al·legació al projecte.
Conveni amb el Consell Esportiu per les activitats dirigides esportives curs 2018/2019
La regidoria d’esports proposa aprovar el conveni amb el Consell Esportiu del Baix Penedès per les activitats esportives dirigides a adults i gent gran pel curs 2018/2019, per 11.818,44€.
Activitats (cada sessió és d’1h): 3 dies a la setmana de gimnàstica per gent gran, 2 dies a la setmana de tonificació,     2 dies a la setmana de zumba-fitness, 1 dia a la setmana de zumba-step, 2 dies a la setmana de pilates i 3 dies a la setmana d’estiraments.
– aprovar l’adquisició de nou equipament informàtic per la biblioteca municipal
Des de la regidoria de cultura es proposa aprovar l’adquisició de nou equipament informàtic per la biblioteca a través de la Central de compres de l’ACM (Associació Catalana de Municipis), per un total de 6.109,19€ que inclou: 4 ordinadors de sobretaula, 2 ordinadors portàtils i l’equipament complementari corresponent (teclats, …).
El nou equipament està destinat a la ciutadania, ubicat a la biblioteca municipal, per facilitar la realització de treballs, cerca d’informació o altres tipus d’estudis. També està destinat a l’administració, entitats i associacions així com per la realització d’activitats i formacions.
Finançament dels 6.109,19€: Subvenció de 3.575€ de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la renovació d’equipaments informàtics a la biblioteca; i l’import restant de 2.534,19€ en fons propis de l’Ajuntament.
– aprovar renovar part de la xarxa de distribució d’aigua potable dels carrers Alosa i Cadernera del Papagai
Resoldrem els problemes en la xarxa de subministrament d’aigua del Papagai. És per això que substituirem part de la canonada existent dels carrers Alosa, Cadernera i Rossinyol.
Actualment, la xarxa de distribució d’aigua potable de la urbanització del Papagai està realitzada amb tub de PVC, a excepció dels trams que ja s’han reparat, i presenta problemes greus de rendiment, fuites i taps de calç. Per això hem de millorar la xarxa de subministrament a la zona, ja que tot i que la urbanització es va recepcionar l’any 2010, fins ara no s’havia fet cap projecte complet de renovació de la xarxa d’aigua al Papagai.
Tenim dos projectes de substitució de part de la canonada existent a les zones més problemàtiques: el carrer Alosa, el Carrer Cadernera i el Carrer Rossinyol. Substituirem l’actual tub per canonada de polietilè de 90mm i també les escomeses domiciliàries.
En aquest punt aprovem el concurs públic per les obres dels carrers Alosa i Cadernera per un import de 44.588,28€ (més IVA). D’aquest import tenim una subvenció PEXI de la Diputació de Tarragona per un import de 26.004€. La resta es paga amb el superàvit del 2017, tal com es va aprovar al Ple Extraordinari celebrat el passat 4 de juny.

A dos quarts d’1 del migdia vaig a l’Ajuntament de Banyeres per la Comissió de Comptes de la Mancomunitat de l’Albornar per l’exercici 2017, amb un representant dels Ajuntaments d’Albinyana, Santa Oliva i Banyeres. Com qualsevol ens públic, la Mancomunitat també ha d’aprovar els comptes. Tot és correcte i ho aprovem.Penedès

Aquesta tarda vaig a Vilafranca, per l’executiva del Partit Demòcrata de la Vegueria Penedès. ÉS la primera reunió després de l’estiu, amb molts punts a comentar. Una reunió molt productiva!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari