Divendres 28 de setembre: matí de Junta de govern on aprovem ampliar el servei de Centre Obert i tenir educador de carrer, i tarda a la 4a edició de l’Escola de Governs Locals de l’ACM a Poblet

Divendres 28 de setembre: últim dia laborable de setembre amb Junta de Govern local de 48 punts i l’a participació en la 4rta Edició de l’escola de governs locals a Poblet, organitzada per l’ACM.

De la Junta de Govern destaco els següents punts:
– aprovem la modificació del Conveni de col·laboració administrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament per l’ampliació del servei de Centre Obert. És un servei gratuït pels alumnes que van al Centre Obert.
Des de l’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal es presta el Servei de Centre Obert Itinerant, que és una alternativa a l’ocupació del temps lliure dels infants. Pretén donar resposta a les necessitats socioeducatives dels menors, amb la finalitat principal d’educar en el temps lliure i oferir una vivència positiva i amb valors. L’objectiu principal és la participació en el desenvolupament integral de la persona, intensificant la relació entre els infants, i també la relació d’aquests i els adults.
Del 3 d’octubre fins al 31 de desembre de 2018 seguirà com el curs anterior  i a partir de l’1 de gener serà cada tarda de dilluns a divendres dels dies que hi hagi escola. L’Ajuntament cedim els espais adequats per a la realització de l’activitat. Prioritàriament, els menors atesos són aquells que viuen en famílies de la Bisbal que estan en seguiment als Serveis Socials Bàsics i/o a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Baix Penedès. Fins aquest 2018 el cost anual és de 2.400€ i pel 2019 serà de 4.755,00€ per l’increment de dies que s’oferirà el servei.
Aquest servei ve regulat al Contracte-Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Penedès. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies finança una part i la resta és finançada pels Ajuntaments i una aportació de la Diputació de Tarragona.
– Aprovem bases i convocatòria  per la provisió de quatre places d’administratiu règim funcionari de carrera concurs de mèrits mitjançant promoció interna de l’escala d’administració general, sub-escala administrativa Grup C subgrup C1.
És promoció interna i, per tant, és només pel personal actual de l’Ajuntament que reuneixi els requisits.
Cova-Jove– Aprovem l’annex al conveni de Servei Socials del Consell Comarcal pel nou servei d’educador de carrer. Des de l’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal s’ha creat el servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc, i La Bisbal estem dins aquest projecte. S’oferirà atenció individualitzada i en grup als adolescents, donant suport i guia en la recerca de recursos per afavorir la seva integració social i laboral.
Aquest servei ve regulat al Contracte-Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Penedès. Es finança des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i des dels ajuntaments que hi participem.
Serà per les tardes de dilluns a divendres a medi obert i a la Cova Jove, a partir de finals d’octubre i fins el desembre de 2019. El cost total per l’Ajuntament és d’11.500€ (d’octubre 2018 a desembre 2019).
En el Ple ordinari del 17 de setembre no es va aprovar, pels vots en contra d’ERC i la regidora no adscrita, la creació d’una partida al pressupost per tenir aquest servei per joves. Al ser un annex al Conveni de serveis socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, podem aprovar aquest annex per Junta i tirar endavant el projecte tot i la negativa de la oposició.
– Aprovem la despesa i el pagament als beneficiaris de les subvencions menjador escolar de la llar d’infants (Curs escolar 2017/2018 mesos juny i juliol del 2018), per un total de 683,10€:
Juny: 11 famílies beneficiàries amb un total de 426,42€
Juliol: 6 famílies beneficiàries amb un total de 256,68€
Concessió 2018 de les subvencions per nous autònoms el 2017. És una subvenció individual de 2.800€ com a màxim per persona a l’atur, empadronada a la Bisbal, que inicia una activitat econòmica com autònom/a o que s’incorpori a una activitat econòmica, preexistent o de nova creació, com a socis d’una societat civil o mercantil que els obliga a estar donats d’alta al règim d’autònoms.
Amb aquesta convocatòria seran subvencionables: els pagaments de les quotes d’autònoms del primer any; els despeses de tributs i preus públics locals, autonòmics i estatals relacionats amb l’inici de l’activitat i primer establiment; informes tècnics obligatoris per la legalització de la nova activitat; despeses de gestoria/assessoria per la posada en marxa de la nova activitat i les despeses d’arrendament del primer any dels locals destinats a realitzar l’activitat. Aprovem concedir la subvenció a 3 autònoms, per 2.800€ cadascun.
Convocatòria 2018 de subvencions per creació de llocs de treball el 2017. A cada empresa el màxim de subvenció a atorgar és de 18.250€. Correspon a 1.825€ per a treballador i any, que suposa 5€ al dia per treballador.
Un dels requisits que ha de complir l’empresa és que s’hagin creat llocs de treball respecte l’any anterior i que el número de treballadors totals sigui superior a finals del 2017 que el començaments del 2017. Per tant, si una empresa contracte i fa fora treballadors i en contracte d’altres però el número total de treballadors durant el 2017 és el mateix, no tindrà subvenció. Aprovem concedir la subvenció a un empresari que compleix els requisits, per 1.21,39€.
– Aprovem la contractació de l’empresa ARC Despatx Advocats i Consultors SLP pel servei d’assessoria laboral i fiscal a l’Ajuntament per un import  anual de 11.400,00 euros més IVA. Contracte per un període de 4 anys. Aquest expedient el vam començar el mes de febrer i avui, finalment aprovem l’adjudicació.
– Aprovem varis pagaments:
2.205,25€ de l’enllumenat del Papagai de desembre 2017 fins  l’agost 2018
13.582 ,80€ del servei de recollida d’escombraries de Santa Cristina pel 2018, que ens ho envia l’Ajuntament de Rodonyà i nosaltres enviem la part que toca a cada bisbalenc de Santa Cristina.
104400,68€ de vàries factures
Aprovem factures per valor de 166.446,15€

Molts projectes engrescadors i bons per la Bisbal!
acm5
acmA les 4 de la tarda la Judith, la Leo i jo som a Poblet participant a la 4a Edició de l’Escola de Governs Locals: “Municipals 2019: a qui, quan, com i què comuniquem. Construint els governs del demà.”, organitzat per l’ACM (Associació Catalana de Municipis). La formació és vital sempre, molt important aprendre constantment per poder ser millors servidors públics.
Són vàries sessions repartides antre avui de 4 a 9 del vespre i demà de quarts de 10 del matí a les 2 del migdia.
De l’equip de govern hi assistim: Judith, Leo i Agnès (ens ho paguem nosaltres).
Trobo molt encertada la introducció que fa l’ACM a aquesta escola de govern locals i, per aquest motiu, aquí us en copio una part: “Els governs locals són una peça clau en el procés de reforma i adaptació de l’Administració pública als nous temps. La crisi econòmica i financera que ha planat els darrers anys sobre el nostre país, juntament amb l’aprovació d’una pluralitat de normes generals i sectorials que afecten de ple els governs locals, són factors que han obligat aquestes institucions a replantejar-se el seu paper en el sí del sector públic.
acm3La necessitat d’adaptar-se als canvis fa que els governs locals hagin de repensar les estratègies i mecanismes de gestió de la cosa pública local, prioritzant els objectius a assolir i posant en valor els seus actius més preuats (proximitat, capital humà, …). acm2
En aquest context l’Escola de Governs Locals vol oferir una formació especialitzada i d’actualitat adreçada als representants dels governs locals de Catalunya que els permeti afrontar amb èxit els reptes que planteja la Catalunya del futur.”
Ens trobem amb coneguts alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores de diferents grups polítics i diferents municipis de tot el país.
Comencem amb la inauguració per part del president de l’ACM, David Saldoni, el Conseller d’interior de la Generalitat, Miquel Buch, i l’alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell. Aacm6 acm4continuació gaudim i aprenem amb en Ferran Ramon Cortés amb la conferència “Què hem de fer perquè ens entenguin? Claus d’una bona comunicació a l’era actual”. Tot seguit ens repartim en els dos tallers i nosaltres anem al de “Com trobar els electors que s’amaguen: segmentar per comunicar millor”, amb en Jordi Oliveres i Joan Queraltó. Molt interessant!
Després anem al taller “Missatges força i oratòria” que, em sap greu, però no ha complert les expectatives que hi tenia posades.
Acabem amb el sopar a l’hostatgeria de Poblet, on seguim conversant i intercanviant experiències amb companys i companyes del món local.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari