Dijous 6 de setembre: reunions amb l’escola d’idiomes, l’equip de govern i l’escola de música i Junta de Govern Local

Dijous 6 de setembre: reunió amb l’escola d’idiomes, Junta de Govern Local reunió d’equip de govern i reunió d’inici de curs de l’escola de música.

Aquest matí la Leo, regidora d’ensenyament i jo ens hem reunit amb el director de Punt de partida, l’empresa que ofereix escola d’idiomes de la Bisbal, per encarar el nou curs. Classes d’anglès als alumnes de P2 de la llar d’infants, anglès pels alumnes de primària a l’escola de baix dins les activitats que ofereix l’AMPA i anglès, francés i alemany pels alumnes d’institut i per adults. Animeu-vos!!
EquipGovern
Després ens hem reunit l’equip de govern per planificar la gestió de govern d’ara fins a finals de legislatura: acabar tots els projectes començats en diferents fases d’execució i començar-ne de nous. Feina i més feina!

A les 11 del matí fem Junta de Govern amb 16 punts a l’ordre del dia:
aprovar l’acta anterior
– 3 llicències urbanístiques
– 2 canvis en la titularitat de nínxols
– 1 baixa i 1 alta en la titularitat de rebuts d’escombraries
fraccionament d’un rebut de l’IBI
divisió d’un rebut d’escombraries
pagar factures per un total de 87.329,58€
aprovar factures per un total de 19.510,30€
modificar els membres de la Comissió de seguiment del servei d’abastament d’aigua
El 2009 s’adjudica la concessió del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram a l’empresa Aqualia. La clàusula 15 del plec de clàusules estableix que es crearà una comissió de seguiment i control d’aquest servei. Des de l’adjudicació del servei que no s’havia creat aquesta comissió. El 2016 es crea i es mantenen reunions mensuals.
La Sra. Maguy era vocal de la Comissió i ara, al no formar part de l’equip de govern, aprovem nomena la regidora de mediambient Leo Uceda com a nova vocal de la comissió.
StaCristina2adjudicar el subministrament i col·locació de fanals solars a la Masieta i Santa Cristina
aprovem l’adjudicació de 12 punts de llum solars,  5 a la Masieta i 7 a Santa Cristina. En la Junta de Govern del 30 de maig vam aprovar el procediment de contractació d’aquest subministrament. El cost d’aquests punts de llum solar van, una part a compte del pressupost participatiu de la Masieta i Santa Cristina, i l’altra part a càrrec del pressupost municipal 2018. El preu adjudicat és de 18.150€ pels 12 punts de llum, a l’empresa Bionergy Technology systems SL. S’instal·laran el mes d’octubre.
La ubicació és:
Santa Cristina: creuament Baix Camp i Montsià, creuament carrers Vallès i Bages, carrer Montsià, creuament Barcelonès i Alt Urgell, creuament Barcelonès i Bages, creuament Segrià i Garrigues i creuament Segrià i Vall d’Aran.
La Masieta: Morera, Avet, Figuera, Noguera i cantonada Noguera amb Olivera.
L’any passat ja es van instal·lar fanals solars a les parades de bus. Ara s’aprova aquesta licitació per il·luminar les illes de contenidors de la recollida selectiva d’escombraries i les cruïlles de major trànsit.
adjudicar la contractació per acabar el pou de l’Esplai
adjudiquem el contracte d’obra per acabar l’execució de les instal·lacions per a un pou d’abastament d’aigua a la urbanització L’Esplai  a l’empresa Ongrub Medi Ambient. L’obra té un cost de 98.536,92€ (IVA inclòs) i una durada màxima de 3 mesos. L’obra es farà en aquest últim trimestre de 0218.
Durant el 2017 es va construir i pagar el nou pou de l’Esplai, després d’assecar-se el que hi havia el 2016. Ara falta fer la part exterior del pou i la posada en funcionament, que són 81.435,47€ (sense IVA inclòs) i que es finança amb el superàvit 2017, aprovat en el Ple de juny 2018.
contractació per fer activitats de lleure per la gent gran al Racó de la Gent gran
Aquest mes de setembre comencen les activitats al Racó de la Gent Gran, activitats del matí que ja es feien com a gimnàstica i el curs de la memòria. Però per les tardes s’obrirà l’espai al lleure de la gent gran i per això es fa aquest contracte. La regidoria de gent gran obre l’espai a la gent gran que per les tardes puguin fer activitats dirigides de lleure, xerrar, … en definitiva passar la tarda. Estarà molt i molt bé!

A les 7 de la tarda cap a la reunió d’inici de curs de l’escola municipal de música. Cada any més alumnes, fruit de la bona gestió de l’escola dels professors i professores i de la regidora de cultura i lleure, la Judith Vidal.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari