Divendres 31 d’agost: acabem el mes amb Junta de Govern i el lliurament dels premis Videobox i Instagram

Divendres 31 d’agost: acabem l’agost amb Junta de Govern i amb el lliurament dels premis Instagram i Videobox.

Aquest mes d’agost serà difícil d’oblidar! han passat moltes coses, i de tot se n’aprèn sempre.

Avui hem celebrat una Junta de Govern amb 26 punts a l’ordre del dia:
– aprovar l’acta de l’última Junta de Govern
– aprovar la quarta i última certificació de les obres de l’estacionament dels busos de l’institut, que són 4.059,63€ d’un total de 127.398,34€ (IVA inclòs)
– 3 llicències urbanístiques
– una divisió del rebut d’escombraries, amb efectes retroactius
– la retirada de 3 vehicles de la via públicaPluja2nov
– 8 liquidacions de plusvàlues
– l’alta d’un gual
– la pròrroga de 6 mesos per presentar una acceptació d’herència
– l’alta al registre de gossos potencialment perillosos
– els contractes amb les Colles Joves de Valls i Castellers de Vilafranca
– el pagament de factures per import total de 134.888,52€
– l’aprovació de factures per import total de 173.513,29€
– el concurs obert per la compra de 50 contenidors de fracció orgànica de 240 litres de capacitat i la seva corresponent instal·lació a les urbanitzacions de la Bisbal, per 16.126,88€ (IVA inclòs).
La posada en marxa de la recollida de fracció orgànica a les  urbanitzacions, té vàries parts: compra i instal·lació dels contenidors grans (el que aprovem avui l’adjudicació), la compra de contenidors petits de fracció orgànica per repartir a les vivendes de les urbanitzacions, la compra de bosses de fracció d’orgànica per repartir als habitatges de les urbanitzacions i la campanya d’informació d’aquest nou sistema de recollida de fracció orgànica per les urbanitzacions. Quan les altres parts estiguin contractades, és quan es posarà en funcionament
– l’adjudicació de contractació a Aqualia per 48.134,11€ (IVA inclòs) per la instal·lació de comptadors de control en alta en les captacions d’entrada dels dipòsits de distribució de tot el municipi.
És una bona mesura per controlar i millorar l’eficàcia de la distribució d’aigua a la xarxa del municipi. Aquest import es finança amb: subvenció que ens ha concedit l’ACA i la distribució del superàvit 2017 que vam aprovar per Ple el 4 de juny de 2018

Més i més feina!!

A les 8 del vespre, fem el lliurament dels premis Instagram i els premis Videobox. És la quarta edició dels dos concursos, sempre per la Festa Major, i cada any tenen més èxit!!
En els dos casos és difícil escollir guanyadors! El Kta ens fa un montatge fantàstic, com sempre, d’un resum dels vídeos del Videobox i de les fotografies finalistes d’Instagram. Després la Leo, com a regidora de joventut, fa el lliurament dels premis videobox i el Feliu, com a regidor de festes, dels premis Instagram. I l’any que ve més!!

VideoboxVideobInstagram1Instagram2Instagram3

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari