Calorós dijous 2 d’agost: Junta de Govern amb punts interessants

Dijous 2 d’agost: junta de govern local amb 37 punts a l’ordre del dia i al migdia visita amb la Xarxa a la plaça més castellera.

Avui a les 11 celebrem Junta de Govern Local:
– aprovem l’acta de la Junta anterior
retorn de fiança d’una obra
instal·lar un comptador d’aigua a precari per 6 mesos
– 7 declaracions responsable d’obres menors
– la compra d’un nínxol per part d’un particular a l’AjuntamentBisbal
– 5 contractacions per la Festa Major: el tobogan d’aigua, actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la vigilància per l’envelat i la carpa i escenari per l’envelat
contractació de la festa de l’escuma per 5 urbanitzacions
– 2 canvis de titularitat de rebuts d’escombraries
– alta d’un gual
– aprovar la justificació dels patrocinis esportius 2017
– atorgament de la subvenció per excursions escolars a famílies desafavorides per 102,50€ però que paguem a l’Agència Tributària perquè uns dies abans que el beneficiari presentés la justificació de la subvenció per cobrar-la, va arribar nota d’embargament del mateix titular
modificació de la oferta pública, interna, que vam aprovar fa unes setmanes
– aprovar la certificació número 2 de l’adequació de l’enllumenat públic
– aprovar el pagament de factures per valor de 68.420,76€
– aprovar factures per 92.721,64€
desestimar una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts
– aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i administracions públiques per a l’impuls i desenvolupament de la interoperabilitat els sistemes d’informació de les administracions catalanes. D’aquesta manera podrem consultar de forma telemàtica les dades i documents electrònics d’altres administracions i institucions, substituint així l’aportació de certificats i documentació en paper, sobretot en totes les convocatòries de subvencions.
Liquidació de quotes d’urbanització provisionals de les parcel·les incloses al projecte de reparcel·lació del Polígon Industrial les Planes, per la inversió d’increment de potència elèctrica per part d’EDE (Endesa Distribución Elèctrica).
Per acord de la Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2002 es va aprovar el projecte de reparcellació del polígon industrial les Planes mitjançant el sistema de cooperació.
S’han executat les obres d’urbanització de dit polígon, funcionant a dia d’avui, quedant pendent d’executar la connexió elèctrica externa del polígon industrial.
En la Junta de Govern Local, celebrada en sessió ordinària de data 2 de novembre de 2017 es va aprovar definitivament el projecte d’operació jurídica complementària de la reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística Les Planes, amb les rectificacions conseqüència de les al•legacions estimades.
El dia 7 de juny de 2017 es va signar el conveni  de realització d’infraestructures d’energia elèctrica del sector polígon industrial les planes i de les planes baixes en el terme municipal de la Bisbal del Penedès amb Endesa distribució elèctrica, slu. (ede) , aprovat pel Ple extraordinari celebrat el dia 29 de maig de 2017.
Degut a dificultats per aconseguir les llicències urbanístiques, s’ha retardat el projecte i, finalment, es va solucionar signant una Addenda al conveni signat amb ENDESA i el qual va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de la Bisbal en data 10 de maig de 2018.
Les despeses previstes en el Projecte d’operació jurídica complementària són: 724.399,65€ (iva inclòs).
Les liquidacions provisionals practicades seran regularitzades, un cop finalitzada l’obra d’urbanització, mitjançant l’aprovació del compte de liquidació definitiu.
Aquestes quotes se’n van càrrec dels propietaris de les parcel·les del polígon industrial les Planes.
– Tenim tres patrocinis esportius aprovats i ara aprovem l’últim. Un patrocini de 650€ per aquest 2018 a la gimnasta bisbalenca Núria Gabriel Escobar.
És al Club Gimnàstic Calafell, federada a la Federació Espanyola de Gimnàstica. Ha quedat subcampiona d’Espanya en la categoria de trio de gimnàstica al Campionat d’Espanya de gimnàstica aeròbica.
Licitació obres del pou de l’Esplai. Expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per l’execució del projecte constructiu d’instal·lacions per a un pou d’abastament d’aigua a la Urbanització L’Esplai.
El 2017 es va fer la perforació i en el pressupost del 2018 hi havia una partida per acabar el pou, faltant la part exterior i les instal·lacions interiors així com el bombeig. La partida és insuficient per aquesta obra i, per aquest motiu, una part va amb el superàvit 2017. Tenim en compte que hem rebut una subvenció de l’ACA pel 60% de l’import (sense IVA), la subvenció està aprovada però encara no està cobrada. El projecte d’aquest pou ja està aprovat inicialment i, aquesta aprovació de licitació la declarem d’urgència per interès públic. La urgència està justificada per la mancança d’aigua a l’Esplai, ja que el 2016 es va assecar el pou. L’import de licitació és de 81.435,47€ (sense IVA).
Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i la Biblioteca  Pública de la Bisbal del Penedès per organitzar activitats de foment de la lectura en català
Conveni donació i cessió de drets de negatius i fotografies del període comprès entre les dècades de 1970 i inicis de 1990 per part del Sr. Josep-Antoni Bundó i Farrais. És un punt que ens fa molta il·lusió pel valor informatiu i cultural del conjunt de negatius i fotografies propietat del Sr. Josep-Antoni Bundó, com a resultat de l’activitat professional de la seva mare Sra. Felicitat Farrais i Rodríguez des de començaments dels anys 1970 fins a mitjans de la dècada de 1990, contenint totes les festes tradicionals i altres actes populars d’aquestos anys, essent el Sr. Bundó titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual que se’n deriven.
La Sra. Felicitat era la fotògrafa del poble de tots els actes i activitats de la Bisbal tant festius com religiosos. Després penjava les fotografies als finestrals de casa seva i la gent comprava les fotografies que volia i que veia exposades. Eren anys en què no tothom tenia càmera de fotos.
El Sr. Bundó realitza aquesta donació com el llegat de la seva mare, Sra. Felicitat Farrais, al poble que la va acollir, volent afavorir la preservació, catalogació i divulgació de les imatges mitjançant la seva incorporació a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès i permetre que compleixin una funció social i cultural d’acord amb el seu interès.
En el moment en què ens hi vam posar en contacte, l’arxiver municipal Jordi Ferran és qui ha examinat el material i ha fet els informes corresponents.

Una Junta de Govern amb propostes molt interessants!

Al migdia vaig amb el Feliu a la Plaça Sant Jordi, la plaça més castellera, que d’aquí pocs dies acollirà una gran actuació, de ben segur. Hem quedat amb un company de la Xarxa per mirar les millors localitzacions per càmeres, ja que retransmetran en directe la diada. Ja tenim la Festa Major a tocar!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari