Dijous 19 de juliol: Junta de Govern, Assemblea d’Enoturisme Penedès, subvenció pel pou de l’Esplai i 15è aniversari del nostre casament!

Dijous 19 de juliol: Junta de Govern, Assemblea del Consorci d’Enoturisme Penedès, subvenció pel pou de l’Esplai i celebració dels 15 anys de casats!

Aquest matí celebrem Junta de Govern, amb 14 punt a l’ordre del dia i tots aprovats per unanimitat:
aprovar l’acta de la Junta anterior
llicència d’obres
alta de gualBisbal
targeta d’aparcament per discapacitat
modificació de la titularitat d’un rebut d’escombraries
– contractació de la xaranga pel 15 d’agost
– aprovar la justificació del conveni 2017 amb l’ADF Clot de Bou
– aprovar factures per un total de 106.546,50€
– aprovar el pagament de factures per un total de 28.886,13€
– aprovar el conveni amb Joventut Bisbalenca per la temporada 2018/19
Joventut Bisbalenca compta amb un futbol base molt important amb molts nens i nenes de la Bisbal. És un conveni per l’ús del camp de futbol municipal i pels diners per fer front a les despeses de la propera temporada, sabedors que al gener de 2019 han de justificar el total de despeses.
adjudicar el contracte de neteja de voreres
Tramitat des de les regidories de mediambient, barris i urbanisme. La brigada fa el manteniment dels carrers de la Miralba, nucli, Ortigós i Papagai.
És la primera licitació seguint la nova llei de contractació. L’empresa adjudicatària és La Cyca Projects and Services i és pel desbrossament i manteniment de voreres durant tot l’any.
El cost total anual: 26.671,52€. Desglossat per cada urbanització: 7.626,76 € Can Gordei, 4.227,75€ Esplai, 6.411,29€ Priorat, 3.431,56€ Masieta i 4.974,16€ Sta Cristina.
BarPoliAprovació inicial del projecte bàsic de la rehabilitació del poliesportiu municipal i aprovació inicial del projecte executiu dels vestidors del pavelló municipal (fase 1.1)
El projecte bàsic de la rehabilitació del poliesportiu municipal que hem aprovat es farà en 3 fases: vestidors, pavelló i edifici destinat a bar i sales i despatxos. El total és d’1.411.470€ (IVA inclòs). El projecte està redactat per l’equip de la UTE Anton Pàmies, Josep Anglès i Albert Pàmies i està basat en la idea guanyadora del Concurs d’idees del 2016.
El projecte bàsic és del conjunt de tot el complex, que comprèn el nou edifici dels vestidors, el pavelló remodelat i l’edifici annex del bar que inclou despatxos per entitats a planta semisoterrani i 2 sales a planta coberta.
El cost de la primera fase, dels vestidors, que és d’obra nova és de 545.091,18€ (IVA inclós). Aquest import es finança 150.752€ amb la subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona i 394.339,18€ amb fons propis.
Vestidors tindran 364,60m2 en total. Compta amb un porxo d’accés de 23,60m2, vestíbul de 45m2 útils, administració i control d’accés, lavabos pel públic, els 2 vestidors pels equips, el vestidor dels tècnics i àrbitres, infermeria, local de neteja, els 2 passos (peus bruts i peus nets) i l’accés a grades.
Una vegada aprovat es publica al BOP de Tarragona en exposició pública durant 30 dies hàbils. Després si hi ha al•legacions es resolen i després s’aprova definitivament i si no hi ha al·legacions, s’aprova definitivament. A partir d’aquí ja es podran licitar les obres de construcció dels vestuaris.
Conveni pel 2018 amb l’ADF Clot de Bou
La subvenció és motivada per la col·laboració i l’assessorament en la redacció i l’execució dels plans d’autoprotecció contra incendis forestals i el Ple d’actuació municipal, així com la participació en tasques de prevenció d’incendis per actes que pugui organitzar l’Ajuntament (espectacles pirotècnics) i en actuacions sobre l’arbrat públic (plantades reg, etc…) i la neteja viària en casos excepcionals.
aprovar la convocatòria de subvencions per les entitats culturals de la Bisbal
Està destinant a totes les entitats, associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes amb seu al municipi i que estiguin inscrites al Registre d’Entitats, al corrent de pagament amb l’agència tributària, la Seguretat Social, l’agència tributària catalana i l’Ajuntament.
La subvenció té per finalitat donar suport a les activitats organitzades per les entitats i a les seves despeses ordinàries. Són entitats que fomenten el desenvolupament d’activitats, programes i projectes culturals dins el municipi, millorant la qualitat de vida de la ciutadania, fomentant els valors de convivència i cohesió social.
Quan la convocatòria surti publicada al BOP, les entitats tindran 20 dies hàbils per presentar les sol·licituds.

Abans de marxar a Vilafranca, ens notifiquen una molt bona notícia: vam sol·licitar una subvenció a l’ACA pel projecte constructiu d’instal·lacions per a un nou pou per abastament d’aigua a l’Esplai, d’un cost de 86.935,47€. La notícia és que ens han aprovat la concessió de subvenció per 52.628,77€.
Això implica que haurem de destinar menys diners a la construcció del pou i, per tant, podrem destinar més fons a altres inversions de millora de la xarxa d’aigua.enoturisme

A la 1 del migdia vaig a Vilafranca per assistir a l’Assemblea del Consorci de Promoció Turística del Penedès. L’Ajuntament estem consorciats al consorci d’Enoturisme Pene3dès des del 2017.
Debatem els sis punts a l’ordre del dia.

CasamentAvui fa 15 anys que ens vam casar! Dia per recordar el 19 de juliol de 2003, un migdia molt i molt calorós, recordant tots els que vam compartir aquell dia, especialment els que ja no estan entre nosaltres.
Un camí que vam començar aquell dia amb el Rafel i que anem construint dia a dia.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari