Dijous 5 de juliol: Junta de Govern Local, convocatòria de la Comissió de Comptes i fi de les obres del camí de Santa Cristina

Dijous 5 de juliol: Junta de Govern Local, convocatòria de la Comissió de Comptes i fi de les obres del camí de Santa Cristina

Avui dijous celebrem una Junta de Govern amb 27 punts a l’ordre del dia:
Aprovació de l’acta de sessió anterior
Contractació d’actuacions per 4 de les festes de les urbanitzacions d’aquest estiu, la part que paguem l’Ajuntament ja que la resta es paga a través de l’associació de veïns corresponent
– Aprovar la taxa per  nou habitatge turístic
– Cinc aprovacions de règim de comunicació en matèria urbanística
Modificació de titularitat de dos rebuts d’impostos
Canvi de matrícula en la llicència de taxi
– Aprovar un nou gualbisbal
Modificar un dels apartats de les bases de convocatòria de les places de neteja
Venda d’un nínxol
– Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de Santa Cristina
– Aprovar dues propostes de pagament de factures per un total de 73.178,63€ i 13.317,51€
Aprovar factures per un total de 29.060,48€
– Aprovar el pagament del 50% restant de les subvencions de llibres escolars del curs 2017/2018, que són 4.959,02€. És la subvenció dels llibres escolars sempre que a final de curs es tornin per participar en el programa de sociabilització de llibres
– Aprovar el pagament de les subvencions del menjador escolar curs 2017/18 de la llar d’infants i de l’escola Ull de Vent.
De la llar d’infants correspon als mesos de març a maig, amb un total de 1.444,86€.
De l’escola Ull de Vent, de març a juny, amb un total de 4.515,85€
– Aprovem els patrocinis per aquest 2018, 3 contractes de patrocinis d’esportistes bisbalencs per 650€ cadascun. Aviat veureu la publicació de la regidora d’esports amb cadascun dels patrocinats
Aprovar inicialment el projecte de rehabilitació de les dues cases dels mestres per ser habitatge social, amb un total de 76.746,11€. Quan surti publicat al BOP Tarragona (Butlletí Oficial de la Província), estarà en exposició pública durant 30 dies i, si no hi ha al·legacions, s’aprovarà definitivament. A partir d’aquí ja es podran treure a concurs les obres per una de les cases
Aprovar inicialment el projecte constructiu del nou pou d’abastament d’aigua a l’Esplai, per 98.536,92€ (IVA inclòs) a l’Esplai. La part de perforació del pou ja està feta, ara falta fer tot el bombeig, caseta i instal·lacions i ja estarà en funcionament
Sorteig per ser membre de l’auditoria ciutadana
Des del setembre de 2017 que està en vigor el ROM (Reglament d’Organització Municipal) de l’Ajuntament, on es regulen tots els aspectes de la organització municipal: activitat municipal; normes sobre constitució, vigència i finalització del mandat corporatiu; el funcionament dels seus òrgans; l’estatut dels membres de la corporació; informació i participació ciutadana. Així com establir els canals necessaris per facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics municipals per aconseguir una societat participativa conscient i responsable.
Dins aquest ROM es va crear l’Auditoria Ciutadana, regulada a través de l’article 83 del ROM:
“L’auditoria Ciutadana no és un òrgan col·legiat. L’objectiu és acostar els comptes municipals a la ciutadania.
En la Junta de Govern Local anterior a la convocatòria de la Comissió de comptes, es triaran aleatòriament pel cens 10 persones majors d’edat que participaran com a convidats, de manera voluntària i com a oients de la Comissió de Comptes (consultar factures, comptabilitat, …). Aquestes 10 persones rebran la notificació de la Junta de Govern conforme se’ls convida a participar-hi.”
Avui hem fet el sorteig de les persones censades a la Bisbal majors de 18 anys per les 10 persones que formin part d’aquesta auditoria ciutadana. Un pas més en la transparència i en fer partícip la ciutadania en l’Ajuntament.

camíAvui ja es pot circular pel camí asfaltat de Santa Cristina. Degut a la nova carretera de Valls C-51, tota l’aigua de pluja de la carretera anava a parar a un dels carrers de Santa Cristina deixant-lo sempre en molt mal estat. A l’agost del 2016 el Departament de Carreteres de la Generalitat va arreglar una part, gràcies sobretot al compromís del Departament de carreteres de la Generalitat i del Conseller Rull.
Quedava per fer una part, fent el projecte el 2017 i demanant subvenció a la Generalitat. A finals del 2017 ens van concedir la subvenció d’una bona part del cost. Ara l’obra ja està feta i és una molt bona millora pels veïns i veïnes de Santa Cristina!

Aquest migdia hem enviat les convocatòries per la Comissió de Comptes del 2017, que serà pel 27 de juliol. A la Comissió de comptes hi ha un membre de cada partit, l’alcaldessa i el secretari. Després els comptes del 2017 s’exposen al públic fins que s’aproven quan acaba el termini corresponent.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari