Dimecres 13 de juny: convocatòria de Ple ordinari i audició dels alumnes de guitarra de l’Escola Municipal de Música

Dimecres 13 de juny: convocatòria de Ple ordinari i audició dels alumnes de guitarra de l’Escola Municipal de Música.

Avui hem acabat de preparar totes les propostes pel Ple ordinari de dilluns que ve dia 18 de juny a les 7 de la tarda, i aquesta tarda ja estava a punt la convocatòria.
L’ordre del dia del Ple és de 12 punts:
Aprovació de les actes dels tres últims Plens
Ordenança reguladora de les bases de subvencions de les quotes de la llar d’infants pel curs 2017/18, per a famílies  socioeconòmicament desafavoridesAjuntament1
Reglament de funcionament de la biblioteca pública. És la modificació del reglament existent adaptat al fet que som a la Xarxa de biblioteques de la Generalitat
Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per prestació de serveis culturals. Els preus per fer fotocòpies i altres serveis a la biblioteca, els preus per pèrdua de llibres i el preu de venda dels llibres editats per l’Ajuntament, són preus aprovats el 2006. Ara actualitzem aquests preus, que segueixen essent preus populars i inferiors al cost
Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de la quota de servei de l’escola bressol. Adaptem el preu a la llei igualant els preus dels no empadronats als d’empadronats
Aprovació inicial de modificació de crèdit. És la proposta de la distribució del superàvit del 2017 en inversions, de la part restant del Ple celebrat la setmana passada
Aprovació de la instrucció de la fiscalització limitada prèvia de la despesa subjecte a la funció interventora. Una proposta per seguir l’acompliment de les últimes normatives en major intervenció i control municipal
Aprovar una rectificació d’error material de l’aprovació inicial en el Ple de la setmana passada, de la modificació de crèdit del finançament d’inversions financerament sostenibles. És corregir l’error en aquesta proposta de la setmana passada, sense modificar-ne el contingut ni cap partida
Donar compte dels Decrets d’alcaldia signats des de l’últim Ple ordinari, que va ser el mes de març
Precs i preguntes, on contestarem les preguntes formulades per la oposició en l’últim Ple i prendrem nota de les preguntes que ens facin

Després de signar la convocatòria he anat a l’auditori del CMC. Avui era el torn de les audicions dels 9 alumnes de guitarra de l’Escola Municipal de Música.
Cada alumne ens ha interpretat una o dues peces, mostrant el treball de tot el curs. Felicitats a tots i totes! I dijous que ve gaudirem de l’última audició de música, amb tots els alumnes amb conjunts d’instrument i can coral.

Música1Música2Música3

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari