Dijous 10 de maig: Ple extraordinari (aprovem distribució del superàvit 2017 de 645.408,24€) i Comissió de Delimitació amb l’Ajuntament de Rodonyà

Dijous 10 de maig: Ple extraordinari i Comissió de delimitació entre els municipis de La Bisbal del Penedès i Rodonyà.

Avui a les 9 del matí celebrem Ple extraordinari, que comencem amb un minut de silenci en memòria de la regidora d’ERC que va morir va pocs dies, Margarita Barberà.
PleEls tres punts de l’ordre del dia s’aproven per unanimitat i al cap de mitja hora ja estem.
1. Aprovació nova addenda al contracte de 06/06/17 de subministrament elèctric entre els promotors i Endesa Distribución Eléctrica SLU
Revoquem i deixem sense efecte l’addenda al contracte de 06/06/17 de subministrament elèctric entre els promotors i Endesa, i aprovem aquesta nova addenda.
L’objecte és la inversió per incrementar la potència elèctrica a varis polígons industrials i empreses de la comarca, entre els que hi ha els polígons industrials de La Bisbal. Aquest projecte ve del 2001/2002 i l’any ja vam signar el conveni, però s’han hagut de fer algunes modificacions i ara ja començaran les obres.
2. Aprovació conveni amb el CCBP i altres Ajuntaments de la comarca, per a l’execució del programa Enfeina’t, convocatòria 2017
El Consell Comarcal del Baix Penedès ha rebut una subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel programa Enfeina’t a nivell comarcal. Amb aquest programa es contractaran 15 peons (durant 6 mesos) i 2 administratius (durant 9 mesos) per varis municipis de la comarca.
3. Aprovació de la distribució del superàvit 2017
Aprovada la liquidació de l’exercici 2017, per la bona gestió i compliment de tots els requisits que fixa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, tenim un superàvit  a distribuir de 645.408,24€. Aquest imports que ara podrem destinar a inversions sostenibles, és fruit del compliment de la regla de la despesa del 2017, que no ens permet gastar més enllà d’un import prefixat , i això sumat amb els majors ingressos obtinguts. L’herència de l’anterior equip de govern al 2015 a l’inici de la legislatura era de no compliment de cap requisit i, per tant, ara no podríem destinar aquests diners a inversions. En aquest Ple aprovem l’expedient de distribució del superàvit i, posteriorment, anirem aprovant la seva distribució.

A les 10 del matí comencem la Comissió de delimitació entre els termes municipals de La Bisbal i Rodonyà, i acabem a quarts de 2 del migdia.
???????????????????????????????És una comissió que s’emmarca dins el mapa de delimitacions territorials de Catalunya, des de Governació de la Generalitat. De l’Ajuntament de Rodonyà venen l’alcalde Enric Ferré, un regidor i la secretària i de la Bisbal dos regidors, el secretari i jo. De part de la Generalitat venen dos tècnics més el Sr. Baptista Capell, Director dels Serveis Territorials de Governació de la Generalitat a Tarragona, i un tècnic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
La comissió és pel replantejament de la línia de delimitació entre els termes municipals de La Bisbal del Penedès i Rodonyà, a partir de l’estudi realitzat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la delimitació de la línia entre els dos municipis, a partir de l’acta d’atermenament de 28 de setembre de 1921.
Al final signem l’acta on s’han modificat dos llocs on el límit dividia parcel·les i ara se seguirà el camí. Aquesta acta l’hem d’aprovar per Ple els dos municipis.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari