Dijous 3 de maig: reunió a l’IES Coster la Torre, Junta de Govern, Comissió de delimitació de termes municipals amb Llorenç i anada al teatre amb l’Associació de Dones la Roca Foradada

Dijous 3 de maig: reunió a l’institut, Junta de Govern, comissió de delimitació amb el terme municipal de Llorenç i tarda-vespre de teatre amb l’Associació de Dones la Roca Foradada.

Avui a les 10 del matí tenim reunió amb l’institut IES Coster la Torre, per un projecte de servei comunitari que començaran el curs vinent els alumnes de 4rt d’ESO. Un projecte engrescador que segur que serà positiu pels alumnes.
Ara els Ajuntaments aprovarem els convenis per Ple, els Ajuntaments que ho aprovarem som els que tenim alumnes a l’institut: Albinyana, el Montmell, Llorenç, Sant Jaume, Querol i la Bisbal.

A quarts de 12 del migdia celebrem Junta de Govern amb 10 punts a l’ordre del dia:
BisbalAprovar acta Junta anterior
Llicència d’obres d’acabar habitatge
Declarar caducitat de llicència d’obres
– 1 inscripció a activitats esportives i una baixa a música
Ordre de pagament de factures per un valor total de 101.791,96€, factures que ja estan aprovades en juntes de govern anteriors
Ordre d’aprovació de factures per valor de 91.707,69€, que pagarem en la propera junta de govern
Contracte menor de subministrament, instal·lació i posada en marxa del sistema de terra refrescant a la llar d’infants
Cost total de 4.567,27€ (IVA inclòs). Es basa en un informe dels serveis tècnics municipals on constaten que, des de l’inici del funcionament de l’edifici de la llar d’infants, s’han observat disfuncions en el sistema de climatització (la llar d’infants disposa d’un sistema de plaques solars, energia geotèrmica, que haurien de disminuir el consum elèctric): alt consum energètic, poca autonomia del sistema solar fotovoltaic, incapacitat de climatització per proporcionar confort tèrmic a l’estiu i alta dificultat per controlar els paràmetre de funcionament i punts de consigna del sistema de climatització i ventilació.
Amb aquest contracte menor: s’intal·len sondes de temperatura i humitat als passadissos, s’instal·len sondes de temperatura i ambient als climatitzadors de la coberta i s’implementa el sistema de control perquè el terra radiant també pugui ser refrescant.
Contracte menor de subministrament, instal·lació i posada en marxa del sistema de gestió, control i supervisió de dades a la llar d’infants
Té un cost total de 8.750,85€. Tot el sistema de control de temperatura de la llar d’infants (aigua i terra radiant) va a través d’un programa informàtic. Aquest programa es controlava a través d’una empresa que es va contractar (l’anterior equip de govern). Cada vegada que es canvia d’estiu a hivern o a l’inrevés, o cada vegada que s’ha de canviar alguna temperatura, no es pot fer directament sinó que s’ha d’avisar a una altra empresa que ho faci. Això suposa un cost molt elevat cada vegada i molt poca autonomia. Per aquest motiu es canvia el sistema perquè es pugui gestionar des d’aquí.
Contracte menor per franja forestal
Aquesta legislatura cada any s’han fet franges forestals, la prevenció d’incendis és importantíssima. Avui aprovem el contracte menor de 18.150€ (IVA inclós) pels treballs de manteniment i millora de tram de la franja forestal entre Can Gordei i l’Esplai.

De la Junta marxem cap a Llorenç del Penedès perquè a la 1 del migdia assisteixo juntament amb el secretari, la Maguy i el Pere, a la Comissió de Delimitació del terme municipal entre els dos municipis. Per part de l’Ajuntament de Llorenç hi ha l’alcalde Jordi Marlès, la secretària accidental i el regidor Ignasi Saura. En representació de la Generalitat el tècnic dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i el tècnic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Aquestes comissions s’emmarquen en el que ja havia comentat en algun dels últims Plens, on la Generalitat està fent comissions arreu del territori per actualitzar les delimitacions de tots els municipis. Tenim delimitació de terme en un tram del torrent de Sant Marc, on no ha variat res del que ja constava a la Generalitat.Hem acabat amb la signatura d’una acta que haurà de ser aprovada per Ple.

teatreI per la tarda, cap a teatre! Estic apuntada a l’anada a teatre que organitzen l’Associació de Dones de la Roca Foradada per anar a veure “El llibertí” al teatre  Poliorama de Barcelona, que comença a les 9 del vespre. L’autocar ple i cap a teatre!

Una obra amb una magnífica interpretació per part de tots els actors i actrius però amb menció especial a Abel Folk que no es mou de l’escenari en tota l’obra! Una obra intel·ligent de les s’haurien de veure i llegir de tant en tant per reflexionar i pensar.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari