Dijous 19 d’abril: Junta de Govern i reunió a Idiada

Dijous 19 d’abril: junta de govern i reunió a Idiada.

Avui hem fet la Junta de govern a les 10 del matí, amb 24 punts a l’ordre del dia:
Aprovació de l’acta de la Junta anterior
Devolució d’una fiança d’obresBisbal
Concessió dues targetes d’aparcament per a discapacitats, amb l’informe favorable corresponent de la Generalitat
Tres comunicacions  en matèria d’urbanisme
Dues llicències de guals per aparcament
Una comunicació en matèria de primera ocupació
– Aprovar retirar un vehicle de la via pública
Una aprovació en matèria urbanística
Provisió de sis places del personal de neteja
Ara s’ha d’enviar a publicar al BOP de Tarragona (Butlletí Oficial de la Província) i després al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), i llavors ja es podran presentar les persones interessades pel concurs oposició d’aquestes 6 places de laboral interí a dedicació parcial. També es crearà una borsa de treball de neteja, de les persones no seleccionades en aquestes 6 places d’interinatge, per cobrir vacances, baixes, …
Pagament subvencions menjador escolar desembre 2017, gener i febrer 2018
Aprovem el pagament als beneficiaris de les subvencions de menjador escolar del curs 2017/18, concretament les subvencions dels mesos de desembre 2017 i gener i febrer de 2018.
Desembre 2017: 862,52€:  Llar d’infants: 178,02€ total, 11 alumnes beneficiaris i Escola: 684,50€, 61 alumnes beneficiaris
Gener 2018: 1.561,62€:  Llar d’infants: 385,02€ total, 12 alumnes beneficiaris i Escola: 1.176,60€, 65 alumnes beneficiaris
Febrer 2018: 1.706€:  Llar d’infants: 455,40€ total, 11 alumnes beneficiaris i Escola: 1.250,60€, 62 alumnes beneficiaris
Aprovar la revisió de preus 2018 del contracte administratiu per a la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers dins el terme municipal de la Bisbal.
És la proposta  de l’empresa que fa actualment el servei de bus urbà, d’apujar el cost total anual del servei amb l’IPC de Catalunya del 2017, que és un 1,2%. Això està recollit en el plec de clàusules aprovat per l’anterior equip de govern el 2008. Per tant el cost per aquest 2018 serà de 6.815,54€ mensuals (IVA inclòs).
Aprovar declarar desert l’expedient de contractació de l’alienació mitjançant concurs públic de dues parcel·les del polígon industrial, per manca de licitadors.
Altes i baixes en activitats esportives municipals.
– Pagament a 3 famílies de la part subvencionable del transport escolar del curs 2017/18: 54€ (corresponent a 6 mesos de transport), 27€ (corresponent a 3 mesos de transport) i 16€ (corresponent a 1 mes de transport).
Aprovar les despeses d’indemnització pels membres del tribunal de selecció de la plaça de tècnic mig de biblioteca i arxiu.
És el pagament als 5 membres del tribunal, per un total de 432,20€.
– Aprovar el canvi de titularitat d’una activitat sotmesa a comunicació ambiental.
– Aprovar l’oferta d’ocupació pública per aquest 2018.
Després de l’aprovació definitiva dels pressupostos, cal aprovar l’oferta d’ocupació pública, que per aquest 2018 correspon a 4 places d’administratiu vacants però amb consignació pressupostària. No vol dir que es treguin aquestes places a concurs, sinó que es regularitzen les existents d’alguns administratius. És un procés intern i hi ha tres anys per fer-ho.
Aprovar factures per un import total de 39.191,92€
Aprovar pagar factures per un import total de 108.090€

Molta feina feta!!

IdiadaAl migdia he marxat cap a Idiada, on ens hem reunit els alcaldes que formem part de la Mancomunitat de l’Albornar (Quim Nin d’Albinyana, Amadeu Benach de Banyeres, Josep Carreras de Santa Oliva i jo), per parlar de varis temes que hem anat tractant a les reunions de la Mancomunitat i dels que havíem d’aprofundir. Una reunió molt profitosa!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari