Dijous 1 de febrer: Junta de Govern local (subvencions llibres, cobrament operació jurídica i nou servei de bus urbà) i oferta formativa amb la Cambra de Comerç

Comencem el mes amb Junta de Govern i col·laboració formativa amb la Cambra de Comerç de Tarragona.

Junta de Govern amb 42 punts a l’ordre del dia:
– 23 plusvàlues
– aprovació de l’acta anteriorBisbal1
inscripcions a activitats municipals esportives
– llicència de gual
– 2 devolucions de fiances d’obres finalitzades
– 3 comunicacions d’habitatges turístics
– 5 llicències d’obres en règim de comunicació
denegació de subvenció per haver expirat el termini per presentar la documentació que faltava
pagament de factures
aprovació de factures
– operació jurídica complementària: aprovem l’acord de liquidació de les quotes d’urbanització provisionals pel pagament fraccionant de les parcel·les incloses al projecte de reparcel·lació del polígon les Planes.
Això ve del 2002 quan, en una Junta de Govern s’aprova el projecte de reparcel·lació del polígon industrial les Planes mitjançant el sistema de cooperació, que vol dir que l’Ajuntament n’és el promotor.
Es van executar les obres d’urbanització però quedava pendent de fer la connexió elèctrica externa del polígon industrial, que no depèn de l’Ajuntament sinó de la companyia elèctrica. En aquells moments ja s’estava negociant amb Endesa aquesta inversió per tenir més potència elèctrica per les indústries que s’hi instal·lessin.
El dia 7 de juny de l’any passat es va signar el conveni de realització d’infraestructures d’energia elèctrica del sector polígon industrial les planes i de les planes baixes en el terme municipal de la Bisbal del Penedes amb Endesa distribució elèctrica, slu. (ede), que també es va signar amb més promotors de polígons industrials i empreses.
En la Junta de Govern Local del 2 de novembre de l’any passat, es va aprovar definitivament la operació jurídica complementària de la reparcel·lació del polígon Les Planes, amb les rectificacions conseqüència de les al·legacions estimades, per poder fer front al pagament d’aquesta inversió d’Endesa.
Les despeses previstes en aquesta operació jurídica complementària són: 724.399,65€ IVA inclòs. Cada propietari té un pagament individual en proporció al percentatge d’adjudicació que té assignat en el compte de liquidació provisional. El que aprovem avui és el fraccionament del pagament de l’import de les quotes del compte de liquidació provisional i enviar la primera quota:
Quota núm. 1: 643.101,41€. Aquesta quota és la que s’enviarà ara. BASE-Gestió d’Ingressos és qui farà la gestió d’aquests pagaments. La quota núm. 2 s’enviarà a finals d’any i serà l’import restant. I la quota núm. 3 correspon a la liquidació definitiva, que sabrà quan s’acabin les obres de si és més import o menys import o res.
Subvencions de llibres escolars curs 2017/18:
Aprovem els beneficiaris de la subvenció de llibres escolars de l’escola Ull de Vent, Quatre Vents (pels alumnes de la Bisbal que viuen al Papagai i van a l’escola de Sant Jaume) i l’institut Coster la Torre.
També aprovem pagar el 50% de la subvenció dels llibres de l’escola i el 100% de la subvenció dels llibres de l’institut a finals de febrer. El 50% restant de llibres de l’escola, es pagarà a final de curs quan les famílies tornin els llibres per reutilitzar-los.
Aprovem un total de 10.114,79€ de subvencions de llibres de l’escola per 95 famílies beneficiàries, i un total de 12.311,25€ de subvencions de llibres de l’institut per 55 famílies beneficiàries.
També aprovem declarar no beneficiàries a 59 famílies pels següents motius:
–    1 família no presenta la factura pagada al presentar la sol·licitud
–    1 família té un expedient de reintegrament de subvencions pendent
–    1 família ja és beneficiària pel mateix concepte pel Consell Comarcal
–    51 famílies són deutores d’impostos municipals, Hisenda o Seguretat Social
–    3 famílies han presentat les sol·licituds fora de termini
–    1 família no està empadronada a la Bisbal
–    1 família que no porten els nens a l’escola de la Bisbal
Contracte menor per un nou servei de bus urbà de juliol a octubre
Aprovem un contracte menor per 4 mesos i 18.000€ per dur a terme el servei de transport públic municipal amb l’empresa Tunnll, com a operador per prestar el servei amb una tecnologia de transport d’última generació. És un sistema de transport urbà amb mobilitat intel·ligent. Tindrà un horari de dilluns a divendres de 08:00h a 19:00h de l’1 de juliol al 31 d’octubre. Es manté el preu del tiquet.
El servei es farà amb dos minibusos per donar més cobertura i més bon servei.
És un servei sense parades ni horaris, i és a demanda. Funciona a través d’una aplicació per mòbil per donar servei a tot el municipi, ja que l’actual servei no contempla el nucli, l’Ortigós, ni el polígon industrial ni les urbanitzacions de Santa Cristina ni el Papagai.
L’empresa es compromet a oferir el servei entre 15 i 45 minuts des que l’usuari el demana. Es rep un missatge amb l’hora i el lloc on el recollirà, que serà prop de casa i el deixarà prop d’on va. L’empresa agruparà les persones que vagin a hores similars. També el poden utilitzar persones del nucli que, per exemple, arriben carregades del bus de Vendrell o Barcelona per acostar-los a casa seva.
Si l’usuari vol anar a buscar el bus per anar al Vendrell o Barcelona, l’empresa ho tindrà en compte per arribar a l’hora i el mateix per quan arribi.
És un servei pioner, eficient i sostenible. Al ser un servei nou, d’ara fins a l’octubre l’Ajuntament prepararà un plec de clàusules per treure a concurs la concessió d’aquest nou servei de bus urbà.
En la junta del 18 de gener, vam aprovar no concedir la pròrroga del servei actual de bus que finalitza el 25 de juny de 2018. L’equip de govern d’aleshores va treure a concurs un servei amb un minibús que no cobria tot el municipi, ja que no es dóna servei a Santa Cristina, el Papagai ni l’Ortigós.
Aquest servei va entrar en funcionament el 25 de juny de 2008 per 71.800€/any.

Des del SOM Bisbal avui s’ofereix un curs de mosso de magatzem, dirigit a joves de 18 a 29 anys i gratuït a càrrec de la Cambra de Comerç de Tarragona, dins el programa de Garantia Juvenil.
De totes les gestions fetes des del servei d’ocupació, en comencen a sorgir els primers resultats: la col·laboració amb la Cambra de Comerç amb la formació ocupacional. La Cambra ens ofereix formació orientada al que demanen les empreses dels polígons. Amb la oferta que tenim sobre la taula de mosso de magatzem, arribem a l’acord que la Cambra de Comerç farà un curs a la Bisbal, a través de Garantia Juvenil, de mosso de magatzem . Un curs gratuït per joves entre 18 i 29 anys.
És un curs de 165 hores per 20 alumnes. La part de la formació troncal (65h) és informàtica i habilitats per la ocupabilitat. La part de formació específica (60h) teòrica i pràctica és radiofreqüència, el curs de carretoner frontal i retràctil normativa UNE i traspaleta elèctrica, també formació d’organització de magatzem.
El curs comença la segona quinzena de febrer fins a finals de març. Els joves interessats s’han d’adreçar al SOM Bisbal. Des de la Cambra de Comerç vindran a mitjans de febrer per fer les inscripcions al programa PICE i a Garantia Juvenil. Aquest mateix dia es farà orientació vocacional als inscrits. Tenim previst fer més cursos en col·laboració amb la Cambra de Comerç.

Molt satisfeta d’aquestes gestions, tant del nou concepte de servei de bus urbà a demanda com de la col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari