Dijous 28 de desembre: Junta de govern amb aprovació fibra òptica, cessió local de Can Gordei i adjudicació d’inversió en l’enllumenat públic, com a punts importants

És el dia dels Sants Innocents però el que publico avui no és cap innocentada!

A les 11 del matí hem celebrat l’última Junta de Govern Local d’aquest 2017, amb 18 punts a l’ordre del dia:
– aprovar l’acta de l’anterior junta de govern celebrada
– 4 comunicacions urbanístiquesBisbal
– aprovar el padró de la taxa de conservació de cementiri pel 2018 amb un total de 7.141€
– pròrroga d’una plusvàlua
– canvi de nom d’una activitat
– altes i baixes de varis padrons d’activitats municipals
– aprovar 2 projectes executius d’obres
– pròrroga del contracte del servei de menjador escolar per la llar d’infants a 7 i tria, la mateixa empresa d’aquests dos últims cursos
– aprovació de factures i pagament de les factures aprovades a l’última junta

I tres punts que crec suficientment importants per tractar-los a part:
Aprovació del pla de desplegament de la fibra òptica a la Bisbal
Fa més d’un any que estem en contacte amb l’operador ApFutura, qui es va interessar per portar fibra òptica al nucli de la Bisbal i arribar amb ones Wifi a la resta del municipi per donar més velocitat i un millor servei de connexió.
L’operador és ApFutura qui, a través d’Adamo Telecom Iberia SAU, va presentar aquest mes de desembre el Pla de desplegament de l’estesa al municipi d’una nova xarxa d’accés ultra ràpida de nova generació mitjançant fibra òptica, anomenada FTTH (Fiber to the home). El nom comercial és Fibra Òptica Penedès.
Els tècnics municipals han fet els informes favorables i s’ha preparat la proposta per aprovar-la per junta de govern, complint la Llei 2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions i la normativa municipal. En els propers mesos s’iniciaran els treballs de desplegament de fibra òptica pel nucli urbà i al mateix temps es dotarà de connectivitat la resta d’urbanitzacions del municipi.
Amb aquest projecte aprovat es donarà servei de connexió a internet d’alta velocitat, telefonia fixa i mòbil i televisió als habitants de la zona. A partir del mes de març l’empresa disposarà d’un local comercial al poble per informar als ciutadans i contractar qualsevol dels serveis disponibles. Una notícia molt bona per la Bisbal!

Cessió gratuïta del local social de Can Godei
El gener de 2017 l’Associació de propietaris de Can Gordei va sol·licitar a l’equip de govern el cedir gratuïtament el local social de Can Gordei, de la seva propietat.
L’equip de govern i la junta de l’Associació vam mantenir una reunió per parlar d’aquesta cessió. Es va quedar que es farien tots els tràmits previs per acceptar la cessió a finals d’any i a la Junta de govern d’avui aprovem aquesta cessió.
L’edifici del local social de Can Gordei està ubicat en una parcel·la d’equipaments comunitaris de propietat municipal, d’uns 239m2. Es va construir el 1975 però l’Associació de propietaris hi ha anat fent reformes. L’edifici consta  de bar amb espai de cuina, sala polivalent de menjador, zona recreativa, botiga de queviures, banys, despatx, terrassa amb porxo i traster.
Els informes dels serveis tècnics municipals valoren l’edificació i el seu contingut en 100.355€.
Després de l’aprovació, s’ha d’elevar a escriptura pública l’acceptació de la cessió, inscriure’l a l’inventari municipal i registrar-lo al Registre de la Propietat.
L’Ajuntament subrogarem el contracte actual dels que exploten el servei de bar i botiga i, una vegada acabi el contracte, traurem a concurs la seva gestió. Com a local municipal, l’adequarem per complir les normatives vigents d’accessibilitat i seguretat.

Aprovar el contracte menor per canviar els quadres elèctrics de l’enllumenat públic de Can Gordei i l’Esplai per complir amb la normativa i millorar les instal·lacions
A la Junta de Govern del 23 de novembre de 2017 vam aprovar l’informe per les obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat públic a l’Esplai i Can Gordei. Això ve del juliol 2017 quan es redacta el document tècnic per adequar aquestes instal·lacions d’enllumenat públic a la normativa vigent de seguretat. Aquest document tècnic es redacta en base a les inspeccions dels quadres elèctrics del municipi amb l’entitat d’inspecció i control ECA, acreditada per la Generalitat.
D’aquestes inspeccions es desprèn que vuit quadres elèctrics de Can Gordei i l’Esplai tenien actes desfavorables i deficiències a esmenar.
L’informe aprovat a la Junta de Govern és per la substitució d’aquests quadres elèctrics així com la seva envolvent i adaptació al reglament i vademecum de la companyia elèctrica.
L’import de la inversió és de 25.951,50€ (IVA inclòs) i es va demanar subvenció a la Diputació de Tarragona en l’àmbit de les Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, en el Servei d’Assistència Municipal a través de la subvenció PEXI que subvenciona 24.654,01€.
Enviarem la proposta a 5 empreses, 3 de les quals són de la Bisbal, per portar a terme aquesta inversió. A partir d’aquí aprovarem la contractació.
Es presenten 3 propostes i, segons informes tècnics, s’adjudica per la Junta de Govern d’avui a una empresa bisbalenca per 21.654,16€.

Projectes que no es fan en un dia ni en dos però que mica en mica van donant els seus resultats per oferir millors serveis a la Bisbal!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari