Dijous 23 de novembre: Junta de Govern, nou número de Torre de Guaita i Ple extraordinari

Comencem el dijous amb Junta de Govern a 2 quarts de 10 del matí.

Hi ha 17 punts a l’ordre del dia i en destaco dos:
Aprovació de l’informe tècnic del PEXI
Aprova l’informe per les obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat públic a l’Esplai i Can Gordei.
El juliol es va redactar el document tècnic per adequar aquestes instal·lacions d’enllumenat públic a la normativa vigent de seguretat, en base a les inspeccions dels quadres elèctrics del municipi amb l’entitat d’inspecció i control ECA, acreditada per la Generalitat.
D’aquestes inspeccions es desprèn que vuit quadres elèctrics de Can Gordei i l’Esplai tenien actes desfavorables i deficiències a esmenar.Feia anys que no es passava cap inspecció i que no es revisava!
Avui aprovem l’informe per la substitució d’aquests quadres elèctrics i la seva envolvent i adaptació al reglament i vademecum de la companyia elèctrica.
L’import de la inversió és de 25.951,50€ (IVA inclòs) i es va demanar subvenció a la Diputació de Tarragona en l’àmbit de les Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, en el Servei d’Assistència Municipal a través de la subvenció PEXI que subvenciona 24.654,01€.
Enviarem la proposta a 5 empreses, 3 de les quals són de la Bisbal, per portar a terme aquesta inversió. A partir d’aquí aprovarem la contractació.

– Aprovem la contractació a Excavacions i Transports Rovira SA per pavimentar el lateral de l’avinguda de l’Albornar, al polígon industrial Les Planes, per un total de 21.013,59€.
És una zona amb molt trànsit pesant i això suposa un fort desgast del ferm. Aquest tram es tornarà a asfaltar per garantir la seguretat i el bon pas dels vehicles.revista

A mig matí ens arriben els exemplars del nou número de la revista municipal Torre de Guaita. Us animo a llegir-la, és on es reflexa l’acció de govern!

A 2 quarts de nou del vespre celebrem Ple extraordinari amb 4 punts a l’ordre del dia:
1.Presa de coneixement renúncia d’un regidor d’ERC
Donem compte de la renúncia a l’acta de regidor del Sr.Fernández i també la renúncia de qui l’havia de substituir, el primer suplent de la llista d’ERC.
En poc més de dos anys han renunciat o plegat 7 persones de la llista d’ERC!
El resultat de les eleccions municipals de 2015 va donar 5 regidors a ERC (788 vots), 5 regidors a CIU (726 vots) i 1 regidor pel PSC (189 vots). Abans de la presa de possessió del nou consistori el 13 de juny de 2015, es va fer públic el pacte de govern entre CIU i PSC i abans del 13 de juny de 2015 van presentar renúncia a la Junta Electoral quatre candidats d’ERC, entre ells l’ex-alcalde i la seva mare.
El març de 2016 una regidora d’ERC va presentar la seva renúncia i també va renunciar la persona que l’havia de substituir que tenia el número 10 a la llista d’ERC. El 13 de maig  de 2016 va entrar com a nou regidor el que avui renuncia, l’últim candidat de la llista d’ERC. I avui també es dóna compte de la renúncia del primer suplent.
Quan arribi la credencial de la Junta Electoral prendrà possessió com a regidora la segona suplent de la llista. En el moment que prengui possessió del càrrec, només quedaran dos suplents per ocupar qualsevol altra renúncia.

2. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a l’encàrrec de gestió de la licitació agregada del servei d’implantació i posada en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu de diversos ajuntaments de la comarca
Encarreguem al Consell Comarcal del Baix Penedès, juntament amb set municipis més de la comarca, la gestió de la licitació conjunta d’un gestor de documents que ens permet funcionar electrònicament, amb signatura digital, expedients electrònics,… Realitzant el procediment de compra centralitzada a través d’aquest conveni amb el Consell Comarcal, obtindrem un estalvi econòmic i de procediments.
Hem aprovat el punt amb els vots a favor de PDeCAT i PSC i les abstencions d’ERC, que diria que no han entès el punt.
Ple
3.Nomenament dels membres de les meses electorals per a les eleccions de la Generalitat de Catalunya del 21 de desembre
Hem fet el sorteig i en uns dies els titulars i suplents rebran les notificacions.

4.Aprovació de l’adhesió al pacte d’alcaldes/alcaldesses pel clima i l’energia
És una iniciativa de la Comissió Europea quan, l’any 2008, va engegar el “Pacte d’alcaldes/esses”, un mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El 2014 la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació davant del canvi climàtic: “Alcaldes per l’adaptació” (Mayors Adapt). Amb un funcionament similar al del “Pacte d’alcaldes/esses”. I l’octubre de 2015, la Unió Europea va aprovar el “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia”, que és la fusió de les dues iniciatives (“Pacte d’alcaldes/esses” i “Alcaldes per l’adaptació”).
Les ciutats i pobles que s’hi adhereixin, assumeixen el compromís d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica, la implantació d’energies renovables, així com millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic.
L’Ajuntament tenim la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces amb la finalitat de reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el del transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de fonts d’energia renovables en les àrees urbanes. I el compromís de reducció de les seves emissions de CO2 en un 40% fins a l’any 2030, i redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic.
Amb aquest pacte:
-Crearem d’un inventari base de les emissions
-Avaluarem les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic
-Enviarem un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini de dos anys
– Enviarem informes de seguiment com a mínim cada dos anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima
Però tot això no ho podríem fer amb els mitjans tècnics i econòmics municipals i per això comptem amb el programa d’assistència tècnica que ofereix la Diputació de Tarragona, amb el qual elaborarem de forma conjunta el “Pla d’Acció Local per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)”.
Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat

I Ple acabat!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari