Divendres 8 de setembre: Junta de Govern(conveni IES, convocatòria subvencions i pla de camins), obertura de pliques pel pàrquing de l’IES i signatura del Decret de suport al Referèndum

Divendres a tope!

A les 10 del matí celebrem junta de govern, convocada abans d’ahir. Destaco els següents punts:
Sol·licitar la subvenció del Pla comarcal de cooperació per l’arranjament i millora dels camins municipals del Baix Penedès, dins el Pla de Camins Comarcals 2016/2019.
És un Pla de Camins de la Diputació de Tarragona que té delegat al Consell Comarcal del Baix Penedès, a través d’un conveni marc de col·laboració i optimitzar la prestació dels serveis municipals.
Aprovem el projecte d’arranjament del camí de les Clotes i del Camí Ral de Vilafranca a Montblanc, per un valor de 16.730€.
Aquestes obres seran executades directament pel Consell Comarcal.
La decisió d’arranjar aquests camins és el resultat de les reunions entre la regidora de mediambient i el regidor Pere Saumoy amb les entitats ADF Clot de Bou, Senderistes Bisbalencs i l’encàrrec d’un pla de camins a l’historiador bisbalenc Benjamí Català.

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de la Generalitat de Catalunya pel projecte Skla de l’IES Coster la Torre. És el segon curs que aprovem aquest conveni amb l’IES amb algunes variacions.
Els Programes de Diversificació Curricular (PDC) són una mesura d’atenció a la diversitat d’ensenyament dissenyada per aquells alumnes que han presentat dificultats generalitzades d’aprenentatge durant els primers cursos de l’ESO. Alumnes que, un cop aplicades les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat, necessiten una atenció més específica per aconseguir els objectius de l’etapa junt amb altres objectius com promoure un nivell competencial i curricular per continuar amb garanties la formació posterior.
L’IES elabora el projecte Skta amb els alumnes de 4rt d’ESO que creu que compleixen els requisits i, amb aquest conveni, aquests alumnes faran pràctiques a l’Ajuntament durant dos dies a la setmana.
El curs passat era durant una hora i mitja al dia, però amb l’actual conveni millores les garanties d’aprenentatge acumulant-les totes en dos dies. Hi ha comunicació constant entre la tècnica de joventut i ocupació i l’institut.
És una proposta de les regidories de joventut i d’ensenyament.

Aprovem la convocatòria per la concessió de subvencions individualitzades a famílies en situacions sòcio-econòmiques desfavorides, per a activitats d’excursions i colònies escolars pel curs escolar 2017/18.Ho aprovem per Junta després que l’acord de les bases de subvencions aprovades per Ple es publiqués definitivament al BOP de Tarragona l’1 de setembre.
Les famílies que s’hi vulguin acollir han d’acomplir una sèrie de requisits  com a família desafavorida.
Se subvenciona una part de les excursions del curs escolar amb un màxim d’import total subvencionable per curs. Aquests màxims són:
P3 i P4: 50€ per curs
P5 a 6è de primària: 120€ per curs
IES coster la Torre: 150€ per curs
Hi ha una mesa de valoració formada per 3 regidores i el secretari que són qui avaluen que s’acompleixin els requisits de les sol·licituds presentades.
A partir d’aquí les famílies beneficiàries han de presentar el rebut de les excursions pagades i sol·licitar la subvenció del 50% fins a arribar al màxim per curs.
Ara encara no es pot sol·licitar, perquè hem d’enviar a la BNDS (a Madrid) aquesta convocatòria (en català i castellà), la registren a la seva base de dades i ho envien a publicar al BOP de Tarragona. En el moment en què surtin publicades al BOP, les famílies tenen 15 dies naturals per presentar sol·licitud. Ja informarem dels dies quan surti publicat.
És una proposta de la regidoria d’ensenyament.

A les 12 del migdia ens hem reunit la Mesa de Contractació (Maguy, Judith, secretària accidental i jo) per a l’adjudicació del contracte d’Obres d’urbanització de l’àrea d’estacionament d’autobusos IES Coster de la Torre.
Constituïm la Mesa i es procedeix al recompte de les propostes presentades, comunicant al Públic quantes s’han rebut en forma i termini, quantes fora de termini, i el nom dels licitadors.  Després obrim els sobres A (documentació administrativa) de cadascuna de les 3 empreses presentades per comprovar si compleixen els requisits.
La Mesa de Contractació admetem les 3 proposicions presentades i convoquem pel proper dimarts dia 12 de setembre a les 10 del matí per obrir el sobre C. A partir d’aquí els membres de la Mesa valorarem les propostes en funció del que estableix el Plec de clàusules i ja només faltarà una altra sessió de la Mesa perquè cada membres de la Mesa exposem les nostres valoracions i puguem obrir el sobre B (oferta econòmica) que és de valoració automàtica.
Arribats a aquest punt només quedarà aprovar l’adjudicació i que l’empresa presenti la documentació per tancar l’expedient i que puguin començar les obres.

DecretAl migdia signo el Decret com alcaldessa de La Bisbal del Penedès en suport al Referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya. És una manifestació política ja que qui convoca i organitza el Referèndum és la Generalitat i no els Ajuntaments.
L’he signat jo però la meva signatura representa els 5 regidors del Partit Demòcrata que estem a l’equip de Govern. El signo per compromís amb el Govern i perquè tots els bisbalencs i bisbalenques puguin votar “sí” o “no” el diumenge 1 octubre. Votar no pot ser mai un delicte!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari