Divendres 23 de juny: junta de govern i revetlla de Sant Joan

Avui és divendres i el dia de la revetlla de Sant Joan.

A part de fer revetlla, toca patir per si es provoca algun incendi. Ahir dijous ja se’n va produir un de petit al Priorat, segurament per un petard. Sort que bombers i ADF van actuar de seguida i el van apagar.

Bisbal1Començo pel matí, que celebrem Junta de Govern extraordinària. En fem dues al mes, però l’última va ser la setmana passada i la propera no és fins el 6 de juliol i teníem varis punts que interessava aprovar-los abans. Per aquest motiu celebrem aquesta junta extraordinària.
És una junta amb 15 punts a l’ordre del dia:
– dues llicències de guals
– una targeta d’aparcament per persones amb discapacitat
– una modificació de la convocatòria d’enginyer: la normativa estableix que el tribunal per una plaça de personal ha de ser d’un mínim de 3 persones. Nosaltres havíem aprovat la convocatòria amb 4 membres al tribunal, que vinguin de la Diputació o d’altres ajuntaments (persones de la mateixa categoria que la plaça que traiem). Les administracions ens han contestat que ens envien 3 persones de tribunal i, per no passar més temps, ara modifiquem dient que el tribunal estarà format per 3 persones. Així podem seguir amb el procediment sense aturar-ho unes setmanes.
– dues autoritzacions de talls de carrer per la revetlla
– una llicència d’obres al polígon per acabar una nau. Una altra empresa que s’instal·la al polígon!
llicència d’obres per una nau ja en funcionament
aprovacions de padró (de passar al cobrament rebuts dels cursos que organitzem)
– llicència de comunicació d’obres menors pel canvi de rajoles en una vivenda
pagaments de factures
– 3 acords d’ajudes per garantir el subministrament d’aigua, amb informe de serveis socials
Polígon– la operació jurídica complementària per a l’actualització del compte de liquidació provisional derivat de l’increment dels cost de l’electrificació del sector industrial Les Planes.
El 2002 es va aprovar el projecte de reparcel·lació de Les Planes, per distribuir entre els propietaris de les parcel·les, el repartiment de la part proporcional dels costos d’urbanització. Els costos d’urbanització comprenien:
-les obres d’urbanització interiors (xarxa aigua, pavimentació carrers, clavegueram, …). Que ja estan totes executades.
– les obres de la connexió de la xarxa elèctrica amb Endesa, mitjançant un conveni subscrit el 2004, que estan pendents d’executar.

Aquest conveni del 2004 ha patit vàries modificacions per part d’Endesa ja que s’hi anaven incorporant altres polígons i municipis, fins al punt que es va tramitar un Pla Especial Urbanístic de les noves línies que va ser aprovat definitivament l’abril de 2015.
Amb aquesta operació jurídica complementària, es repercuteixen als propietaris de les parcel·les de Les Planes el cost d’execució d’aquest Pla Especial Urbanístic, només en la part que correspon al polígon Les Planes. És la part proporcional de la construcció d’un quàdruple circuït i l’ampliació de l’estació transformadora de Castellet per part de la Companyia elèctrica ENDESA, d’acord amb el que es preveu en el Conveni signat en data 7 de juny de 2017 entre l’Ajuntament i ENDESA.
De l’import del conveni s’ha de descomptar l’import que els propietaris ja van abonar en el seu dia, d’acord amb el Conveni inicial de l’any 2004 i sumar-hi l’import corresponent a l’assessorament jurídic derivat del Conveni signat i de l’Operació Jurídica Complementària i les despeses registrals. Quedant un cost total a repartir als propietaris de poc més de 700.000€.
Des del 2002 fins ara hi hagut canvis en les propietats del polígon i en aquesta operació s’actualitzen les dades i es reparteix el cost. L’Ajuntament fem d’intermediaris entre els propietaris i Endesa. Ja es va fer una reunió amb els propietaris fa uns mesos explicant aquesta operació jurídica. Ara cal que la companyia comenci les bores del projecte perquè en un any, segons els seus càlculs, ja pugui arribar l’increment de potència elèctrica al polígon Les Planes.

Al vespre celebrem la revetlla de Sant Joan amb la colla, sopant al Frankfurt amb un sopar boníssim!! i després tirem petards a la pista. Una revetlla sense incidents gràcies a la precaució de tothom!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari