Dilluns 19 de juny: Ple ordinari

Avui dilluns 19 de juny, celebrem Ple ordinari a les 7 de la tarda.

PleÉs un Ple amb 13 punts a l’ordre del dia. Hi ha punts molt extensos que aniré explicant al llarg d’aquesta setmana.

1 Aprovem  l’acta anterior ordinària del 20 de març del 2017 i l’extraordinària del 29 de maig de 2017

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Aquest punt no es vota.

3. Donar compte Decret d’alcaldia 2017-250 aprovació liquidació pressupost 2016
La setmana passada vam celebrar la comissió de comptes. Ara es publicarà al BOP i, passat el termini, es proposarà al Ple l’aprovació d’aquesta liquidació. Aquest punt tampoc es vota.

4. Donar compte informe de secretaria Intervenció període mig de pagament primer trimestre del 2017
És una dada positiva que el PMP d’aquest primer trimestre del 2017 sigui de 23,60 dies. El mateix que l’últim trimestre del 2016. Començàvem la legislatura amb 115 dies de PMP i, amb la bona gestió econòmica, aconseguim rebaixar més de 80 dies. Aquest punt tampoc es vota.

5. Aprovació modificació de crèdit 2/2017 del pressupost del 2017
Des de la regidoria d’ensenyament tenim un projecte molt important a nivell municipal que s’hi està treballant des d’inici de la legislatura: solucionar el problema de circulació i de seguretat a les arribades i sortides d’autocars a l’institut.
Tenim el problema del torrent que fa que no tinguem massa solucions i l’any passat vam començar les negociacions per adquirir un terreny i fer-hi un aparcament dels 9 autocars de l’institut, de manera que no quedés la circulació tallada per les famílies que venen en cotxe ni pels usuaris del punt verd.
Al pressupost del 2017 vam posar una partida per fer aquest aparcament de 45.000€ però fins aquest any 2017 no hem tingut el projecte fet:
Creem una partida pressupostària per la compra de 30.560€ i complementem la partida de la parada de bus amb 122.767,87€ (obra 141.027,50€+ projecte 13.068€+ treure dipòsits 13.672,37€  – 45.000€ de la partida, perquè el total de la partida sigui de 167.767,87€)
La creació de partida de 30.560€ surt de tres partides: fons contingència, local Priorat i altaveus campanar.
La complementació de la partida de la parada de bus surt de vàries partides.
Aprovem aquest punt per unanimitat.

6. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies en situacions socio-econòmiques desfavorides de subvencions per les activitats d’excursions i colònies escolars 2017-2018
Una ordenança destinada a famílies desafavorides per subvencionar el 50% de les excursions i colònies escolars.
Aprovem aquest punt per unanimitat.

7. Aprovació declaració per poder contractar personal laboral temporal i/o funcionari interí per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables a sectors funcions i categories professionals
L’any passat va plegar de la feina la persona que estava a la biblioteca. Ara està coberta temporalment fins a final d’any i, per tant, hem de treure concurs públic per poder cobrir aquesta plaça de manera interina.
Al pressupost d’aquest any està previst però el servei de biblioteca i arxiu municipal no estava considerat com a servei prioritari o essencial. Per tant, fins que no aprovem aquest punt no podrem treure a concurs la plaça.
Considerem prioritari i essencial el servei de biblioteca, sobretot ara que formem part de la xarxa de biblioteques de la Generalitat i també creiem que es pot compaginar amb el servei d’arxiu municipal.
Aprovem aquest punt per unanimitat.

8. Aprovació inicial del protocol d’ús de xarxes socials de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
Per garantir el dret d’informació municipal de la ciutadania, és molt important l’ús de les xarxes socials de les que disposa l’Ajuntament: facebook i twitter.
Les xarxes socials són essencials per compartir continguts i relacionar-se directament amb la ciutadania. És una manera de ser més oberts i transparents, a part d’oferir canals directes d’atenció al ciutadà i fomentar la participació entre la població.
Hem de garantir el bon funcionament d’aquestes xarxes, ja que són xarxes obertes a la interactuació i comentaris de la ciutadania i cal regular-ho.
Aprovem aquest punt per unanimitat.

9. Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal.
Aprovem aquest punt amb els vots de PDeCAT i PSC. ERC vota en contra.

10. Aprovació inicial del Codi Ètic i de Bona Conducta.
Aprovem aquest punt amb els vots de PDeCAT i PSC. ERC vota en contra.

11. Aprovació declaració de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acte administratiu pel qual es va aprovar l’arrendament de la finca que conforma el Poliesportiu a l’Associació Segle XX mitjançant procediment obert i preu bonificat podent-se permetre el subarrendament de la partida del Local destinada a Bar Restaurant per part de l’Arrendatari per acord del Ple de data 17 de setembre del 2013.
No s’aprova aquest punt pels vots en contra d’ERC i PSC. PDeCAT votem a favor.

12. Informació de Gestió.
Aquest punt no es vota.

13.Precs i preguntes.

Un Ple interessant on ha quedat demostrat qui es mou per responsabilitat i objectivitat i qui no. Un Ple amb molts punts importants on s’han aprovat totes les propostes menys una.
Ara a descansar i demà a continuar treballant!

Share

One Comment

  1. Ara sí 20 de juny de 2017 10:10 am Respon

    Mes clar aigua !!!.

Deixa un comentari