Dimecres 3 de maig:Presentació del model de codi de conducta, subvenció sol·licitada a la Diputació i reunió de PDeCAT a Can Gordei

Dimecres 3 de maig al matí a Barcelona.

GeneralitatHem assistit a la Jornada de presentació del model de codi de conducta per a alts càrrecs dels ens locals. S’ha celebrat a l’auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya.
La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern estableix l’obligació als Ajuntaments a tenir un Codi de conducta (i complir-lo, és clar!).
La Xarxa de Governs Transparents es va constituir el 2015 per desplegar aquesta llei, a partir del conveni marc subscrit entre el Departament de Governació, el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les quatre Diputacions i les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya).

Estàvem convidats tots els alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores de Catalunya, i de la Bisbal hi hem assistit la Judith Vidal i jo.
La jornada l’han presentat la Consellera de Governació Meritxell Borràs i el Conseller de Transparència Raul Romeva.Generalitat1 Després la Sra. Begoña Roman, professora de la Facultat de Filosofia de la UB, ens ha explicat “l’administració ètica: el desenvolupament dels codis de conducta a les institucions”, molt interessant.
A continuació hem passat a la part més pràctica amb la presentació del model de conducta que ha elaborat la Xarxa de Governs locals transparents, amb el Sr. Enric Herranz, Director de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona, la Sra. Dolors Roo, tècnica de la unitat de Secretaria i Intervenció de la Diputació de Tarragona i la Sra. Olinda Anía, experta en polítiques de modernització i innovació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Quan ens enviïn aquest model de codi de conducta, l’hem d’adaptar a cada població i aprovar-lo per Ple.
És un codi ètic lògic, vull dir, que és actuar racionalment fent servir el sentit comú, a part d’incorporar altres aspectes relacionats amb el portal de la transparència.
Encara que sigui de sentit comú, val la pena que tots els alcaldes/esses i regidors/res ens el llegim i que més d’un l’apliqui!

A la tarda, a l’Ajuntament, hem acabat de preparar i signar la sol·licitud de les subvencions PEXI (Programa Específic de Xarxes bàsiques i Informàtiques) de la Diputació de Tarragona. Hem fet dues sol·licituds:
Programa de millora de xarxes bàsiques municipals per enllumenat públic
Per l’adequació de les instal·lacions d’enllumenat públic de l’Esplai i Can Gordei. Import petició subvenció: 24.654,01€ (import actuació 25.951,59€).
L’Ajuntament vam encarregar inspeccions a l’entitats d’inspecció i control ECA, acreditada per la Generalitat, de tots els quadres elèctrics del municipi. L’informe constata que 8 quadres elèctrics de l’Esplai i Can Gordei tenen actes desfavorables i deficiències a esmenar. La sol·licitud és per canviar aquests quadres i adequar-los a la normativa vigent.

Programa: modernització d’equipaments informàtic
Subvenció per compra de material informàtic: 1.297,58€ (import de l’actuació: 4.268,02€)
Compra material informàtic per canviar algun dels ordinadors d’oficines i divers material informàtic (disc dur, cablejat, …).

Al vespre el grup del Partit Demòcrata de la Bisbal ens hem reunit al bar del local social de Can Gordei. Cada mes ens reunim com a grup i avui hem anat a Can Gordei. No es pot parar mai!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari