Dijous 16 de febrer: 3 tombs a l’escola, Junta de Govern i Smiles for Children a JBP

Queda poc més d’un mes perquè celebrem els 3 tombs a la Bisbal, després de 8 anys. Serà el proper diumenge 12 de març.

3tombsCom que hi ha alumnes de l’escola que no coneixen aquesta festa tradicional, des de la regidoria de cultura es va proposar als membres de l’Associació dels 3 tombs de la Bisbal si podien anar a l’escola a explicar què és i perquè se celebra.
Van sortir tres voluntaris de l’associació: el Joan Cañís, el Joan Banach i el Rafel Vidal.
L’escola van estar encantats quan se’ls va proposar i de seguida van fixar els dies. Des de l’ajuntament hem preparat fotografies i també uns caps de cavall de cartolina perquè els nens puguin pintar i portar-los el dia dels 3 tombs.
Entre els tres voluntaris passen per totes les classes entre avui i demà cadascú coincidint a les classes on tenen néts i nétes, que els fa molta il·lusió.
Avui ha estat el primer dia i entre els tres han fet les explicacions a 10 classes! demà fan a la resta.
Ha estat una gran experiència on dues generacions molt diferents han conviscut una estona per parlar de la tradició dels 3 tombs! Felicito al Joan B, Joan C i Rafel per les explicacions.

A les 11 del matí hem celebrat Junta de Govern Local amb vint-i-set punts a l’ordre del dia:

Pagar a un comerç 12 xecs nadó, que correspon a 120€

Tornar un aval per obres finalitzades

Quatre propostes d’obres menors en règim de comunicació

Baixa d’un gual

Quatre liquidacions per ocupació de sòl. És el cobrament, per part d’empreses de subministrament d’electricitat, pel fet d’utilitzat el sòl per passar cablejat. El total a cobrar per l’ajuntament per aquest trimestre és de quasi 2.000€

Pagaments a diferents proveïdors

Quatre altes i baixes de serveis municipals entre escola de música i gimnàstica

Baixa d’una parella de fet al registre

Primeres actuacions en la revisió dels padrons d’IBI i escombraries
Aquest és un tema important que fa temps que hi anem treballant.Hem detectat que hi ha habitatges que tributen IBI (la contribució) però que en canvi no tributen brosses, o sigui, que no paguen brosses.
Es van revisant tots aquests casos i avui hem aprovat que nou habitatges que no paguen brosses, se’ls doni d’alta al padró de brosses i paguin. A part que, com diu la llei, hauran de pagar els últims quatre anys de brosses que no han pagat.
Les persones afectades rebran notificació de l’Ajuntament per informar-los i d’aquí unes setmanes rebran la notificació de Base pel pagament (podran fraccionar-ho).

Contracte per tramitar expedients urbanístics
Des que vam entrar a l’equip de govern hem detectat que tenim expedients d’urbanisme que no se sap si estan vigents, tancats, … n’hi ha que falta documentació i d’altres on hi ha molta documentació però que no correspon al mateix expedient.
Posar-ho tot en ordre i saber quins tràmits necessaris cal fer en cada cas és l’objecte d’aquest contracte que aprovem avui.
És un despatx d’assessoria jurídica com a suport a la tramitació d’expedients urbanístics durant 8 mesos de tots aquests expedients entre 2010 i 2015, ambdós inclosos.
Si la feina ben feta no es va fer quan tocava, es fa ara!

Contracte per gestió xarxes socials, notícies i web
Fins ara tant els regidors com algun administratiu anem gestionant les xarxes socials, les notícies a la premsa i el web. Però tenim molta informació i cal el treball d’un professional per traslladar tota aquesta informació de manera objectiva i entenedora.
I aquesta és la finalitat d’aquest contracte durant un any.
ÉS una bisbalenca, ja la coneixereu!

Contracte per un curs d’ortografia catalana
L’any passat, a través del servei d’ocupació, es va detectar la necessitat de fer un curs d’ortografia catalana per les persones que el parlen però que no l’escriuen perquè no l’han estudiat a l’escola o perquè volen perfeccionar la ortografia.
Des del Consorci de Normalització Lingüística no ens podien oferir aquest curs i vam optar, en primera instància, en treure una oferta des del SOM (Servei d’Ocupació Municipal) per persones que facturant-nos el servei, pogués donar aquestes classes.
No s’hi va presentar ningú i vam buscar empreses de formació que ofereixin aquests cursos.
Avui aprovem el contracte amb una empresa de Vilafranca però que la persona que oferirà aquest curs és bisbalenca.
El curs començarà el mes de març i durarà tres mesos. Encara hi ha places lliures!

Contracte per un procés participatiu
S’ha d’explicar perquè no és un procés participatiu sol sinó tota una feina de preparació, de procés, d’anàlisi d’aquest procés i d’actuacions d’acord amb els resultats.
Volem iniciar pressupostos participatius i també un procés participatiu per quina Bisbal volem i per la futura redacció d’un POUM (Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal). Com veieu és molt ambiciós i molt necessari!

Convocatòria de les subvencions de Xec Nadó
L’any passat vam convocar aquestes subvencions de Xec nadó pels infants nascuts o adoptats el 2015, complint una sèrie de requisits que recull la convocatòria.
Avui aprovem la convocatòria d’enguany pels infants nascuts o adoptats el 2016. Ara enviem aquesta aprovació a la “Base Nacional de Subvenciones” i des de Madrid ho envien a publicar al BOP (Butlletí Oficial de la Província) de Tarragona.
A partir d’aquí ja es podran presentar sol·licituds.
És el mateix funcionament que l’any passat, on la subvenció consisteix en 10 xecs regal de 10€ cadascú per compres als comerços de la Bisbal.
Una bona manera de contribuir a les despeses d’un naixements i a fomentar el comerç local.

Conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística pel curs B2
L’últim trimestre del 2016 vam realitzar el curs de català bàsic B1 a la Bisbal. El curs va anar tan bé que els mateixos alumnes van demanar poder fer el curs següent, el B2. En aquests cursos del Consorci, els alumnes paguen una petita part i la resta va a càrrec de l’Ajuntament.
Molt contenta i orgullosa dels bisbalencs i bisbalenques que hi participen!

Conveni amb l’IES Coster la Torre
ÉS el tercer conveni amb l’institut de la Bisbal per fer pràctiques a l’Ajuntament. Són alumnes de batxillerat que demanen fer pràctiques d’un total de 140h a l’Ajuntament.
Tenim una noia a la llar d’infants, un noi d’administratiu i avui aprovem una noia per fer pràctiques a la biblioteca.

Sol·licitar autorització al Departament d’ensenyament de Tarragona
Aquest curs 2016/17 a la llar d’infants municipal hi ha una classe mixta de P0-P1 i, amb la nova normativa, hem de sol·licitar autorització al Departament d’Ensenyament per tenir aquesta aula mixta.
Doncs aquesta autorització és la que aprovem avui.

Concessió de subvencions pels llibres de text
Fa unes setmanes aprovàvem una primera concessió de subvencions per llibres de text de l’escola Ull de Vent i IES Coster la Torre, i ara aprovem la resta.
Avui aprovem un total de 18.633,07€ que correspon a 39 famílies. També es deneguen a 20 famílies per ser deutores o per no presentar la documentació.
Del total de quasi 25.000€ de subvenció en llibres, a finals de febrer es pagaran el 100% de l’institut i el 50% de l’escola. El 50% restant es pagarà a finals de juny quan tornin els llibres per poder sociabilitzar-los pel curs vinent.

Concessió de subvencions per famílies desafavorides
Aquest punt el vam deixar sobre la taula en l’anterior junta perquè s’havien de corregir uns imports.
Avui aprovem subvencionar llibres, quota de l’AMPA i transport escolar a 9 famílies en situació econòmica desafavorida.
Hi ha tres famílies que no hi poden accedir per presentar-ho fora de termini.

Com podeu comprovar, una junta amb punts molt importants i interessants!!

SmilesEl dia no s’acaba aquí, perquè aquesta tarda la Leo regidora de joventut i jo, anem a la inauguració de l’exposició d’Smiles for Children a l’aparador Jove de Jove Baix Penedès, del Consell Comarcal.
D’Smiles for Children ja n’he parlat vàries vegades i avui a l’aparador hi exposen fotografies dels viatges al Nepal per portar-hi rialles i construir una escola.
Si hi passeu, atureu-vos perquè val la pena!
El Sergi Guasch és el representant d’Smiles for Children que ha inaugurat l’exposició, juntament amb el conseller de Joventut Jacob Balaguer i la regidora de joventut de la Bisbal Leo Uceda.
El Sergi va estar al Nepal com a monitor de lleure portant-hi rialles i jocs i ha explicat la seva experiència.

Avui ha estat un gran dia!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari