Dilluns 5 de setembre: Junta de Govern i Comissió Especial de Comptes 2015

Aquesta setmana la comencem amb la Junta de Govern a les 11 del matí.

Ajuntament1Una Junta amb 21 punts entre els que hi ha l’aprovació de dues actes de Juntes de Govern anteriors, una llicència i un trasllat de gual, venda de nínxol, desistiment assistència llar d’infants, retirada de vehicles abandonats, pagament parcial del conveni 2016/17 amb Joventut Bisbalenca, tres gestions de taxa d’escombraries, un fraccionament de rebuts, desestimació de recurs de reposició en una exempció de plusvàlues, desestimar una llicència de legalització de moviments de terres, rectificar una errada en la redacció d’un contracte menor, règim de comunicació d’obres, desistiment d’un expedient d’activitat, primera ocupació, aprovació i pagament de factures i precs i preguntes.
De tots aquests punts destaco la retirada de vehicles abandonats: 11 vehicles abandonats al municipi!
És un procés molt lent des que avisem a Mossos d’Esquadra i s’inicia la notificació a propietari fins que es pot retirar. Ara ja es retiraran.

A les 12 del migdia hem celebrat la Comissió Especial de Comptes del 2015. Aquesta Comissió és un òrgan on hi participen l’alcaldessa i un regidor designat per cada partit on el secretari fa de secretari de la comissió.
Els regidors delegats són: el Pere Saumoy per PDC (CiU), la Maguy Antolín pel PSC i la Pilar Verdún per ERC.
A mitjans d’agost es va convocar aquesta comissió i, des d’aquell moment, tots els regidors i la població, poden consultar tots els comptes i factures de 2015. Els regidors de la oposició no han vingut i avui la regidora delegada a la Comissió ens ha comentat que era fora aquests dies. Pot venir qualsevol regidor o ciutadà que en tingui interès.
Avui hem aprovat els comptes 2015 amb tres vots favorables (Pere, Maguy i jo) i una abstenció (Pilar). Ara tornen a estar en exposició al públic i després es passarà per Ple.

Aquesta vegada, seguint directrius del Ministeri d’Economia i Hisenda de l’estat espanyol, la comptabilitat és diferent d’altres anys seguint les recomanacions europees d’anar igualant els sistemes de comptabilitat de les administracions públiques i les empreses.

Resumint els comptes de 2015, puc dir que hem fet neteja liquidant el compte 413 que és el compte que l’anterior equip de govern feia servir de varis, de manera que hi anaven pagaments (alguns pagats però la majoria no) que estant en aquest compte “afavoria” els resultats dels ratis.
També s’ha reduït molt la despesa corrent que millora la tresoreria. Encara que s’ha de dir que de gener a maig de 2015 s’havien “gastat” el 60% del pressupost i que, quan vam entrar com a nou equip de govern, teníem el 40% del pressupost disponible.

Aquí teniu unes quantes dades:
Endeutament a 31/12/15: 2.659.884,02€ (un 73%)
Complim l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de regla de la despesa i de deute viu, però no complim encara el del període mig de pagament que és del 49,69 dies en comptes de 30 dies que és el que ens marquen.
Per la bona feina feta aquest any comptem acomplir-lo a finals del 2016.

Felicito a la resta de l’equip de govern per aconseguir complir els requisits marcats, reduir despesa corrent i ser responsables amb els diners que els bisbalencs i les bisbalenques ens confien.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari