Dimecres 3 d’agost(1ra part): ple amb l’aprovació inicial de les noves tarifes d’aigua i donant compte de la denúncia a l’oficina antifrau

Aquesta tarda hem celebrat un Ple extraordinari molt important i, de moment, el més llarg de la legislatura, amb dues hores i mitja.
Com que hi ha molta informació, en aquesta notícia explico els dos punts relatius a la tarifa d’aigua i a l’últim punt de donar compte de les accions fetes per la mala gestió de l’equip de govern anterior i el secretari vers els convenis de col·laboració signats entre l’Ajuntament i Joventut Bisbalenca CF, del 2010 al 2014. Són dos punts que hem treballat durant molts mesos i que són bàsics per aquesta legislatura.
En una altra notícia explicaré els 4 punts econòmics i en una tercera notícia la resta de punts amb subvencions per famílies desafavorides, pla local de joventut i altres, molt importants també.

Comencem pels punts de les tarifes i quotes del servei municipal d’abastament d’aigua:

Ple1Punt 2: Aprovar i informar de l’estudi econòmic de modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable de la Bisbal del Penedès, presentada per l’empresa concessionària FCC Aqualia
L’equip de govern tenim molt clar que un dels principals objectius d’aquesta legislatura és rebaixar l’import que paguem de les factures de l’aigua.
L’any 2013 es van apujar en més del 50% les quotes del rebut del servei d’aigua, que no es van aprovar per Ple sinó que l’equip de govern anterior no es va pronunciar i es va aprovar per silenci administratiu.
El motiu d’aquesta pujada del 2013 ja està aclarit: es va construir el dipòsit del Priorat i va valdre més d’1 milió d’euros.
Les obres s’han de pagar i l’equip de govern anterior va optar per no pagar aquesta obra directament sinó que va optar per pagar-ho a través dels rebuts de l’aigua.
Amb la proposta d’aquest punt fem un primer pas per rebaixar el rebut i agafem el compromís d’una segona rebaixa abans que finalitzi la legislatura.
Canvi de blocs: els ampliem i els adaptem als blocs de l’ACA
Tarifes: les actualitzem apujant-les (fa més de 15 anys que no s’actualitzen) de manera que paga més aigua qui consumeix més i rebaixem les quotes.

Abans            Ara
0 a 18m3        0,10€/m3         0,34€/m3
19 a 30m3        0,50€/m3        1,25€/m3
31 a 36m3        0,50€/m3        1,88€/m3
36 a 50m3        1,25€/m3        3€/m3

Quotes:
Actuals        No empadronats    Empadronats        Social
Quota de comptador            3€                3€                       1,96€                   3€
Quota de servei                  20,94€        20,94€                 14,66€(-30%)        5,24€(-75%)
Quota d’Infraestructures      12€             12€                        8,40€(-30%)        3€(-75%)

Pels empadronats passem de pagar 35,94€ a 25,02€
Per la tarifa social passem de pagar 35,94€ a 11,24€
Perquè la diferència entre empadronats i no empadronats? Hem de pagar el deute del dipòsit per poder rebaixar més les quotes, però de moment hem prioritzat la rebaixa social i també la dels empadronats que són les primeres residències en general i les que ens computen a l’hora de rebre ingressos de l’estat i generalitat.

Com queda el rebut final del servei d’aigua:
Empadronats                                   Social
Primer tram        rebaixa entre un 13 i 20%                     rebaixa entre un 43 i 53%
Segon tram        rebaixa d’un 7% fins a 20m3

Després d’aquesta aprovació per Ple, s’envia a la Comissió de Preus i quan la Comissió de Preus aprova definitivament, és quan ja entraran en vigor les noves tarifes.

Estem estudiant com pagar el dipòsit del Priorat que, ara mateix és un endeutament que tenim amb l’empresa Aqualia. D’aquesta manera podrem treure aquest deute per tal que no repercuteixi directament a la factura de l’aigua.

En el programa de Convergència per les municipals del 2015, teníem les següents propostes.
– “reduir l’import de la factura de l’aigua”: aconseguit
– “es reduiran fins un 50% les quotes de la factura de l’aigua”: ara aconseguim un 30% de les quotes pels empadronats i acomplim pel social
– “s’aprovarà la tarifa social i la de fuites” aconseguit

Vots a favor: CiU i PSC
Vots en contra: ERC

Punt 3: Modificació del reglament del servei d’abastament d’aigua potable
S’aprova la tarifa social, que havien anul·lat el 2013. Aquesta tarifa social, que s’aplica al primer tram de consum, suposarà una rebaixa d’entre un 43% i un 53% del rebut.

– Qui pot sol·licitar la tarifa social:
Els titulars dels comptadors que compleixin els requisits que estableix l’ACA per l’aplicació del cànon social, per habitatge habitual, no segones residències.

– On s’ha de sol·licitar: a les oficines d’Aqualia (gestionen el cànon social i, quan estigui aprovada definitivament aquesta tarifa social, s’aplicarà automàticament la tarifa social a qui se li apliqui el cànon social).

Tarifa de fuites:
Aquesta tarifa no existia, es crea ara.
És una bonificació en el preu de l’aigua que s’aplica als subministraments industrials i domèstics que hagin patit una fuita produïda per un fet fortuït, complint una sèrie de condicions.

– A qui s’aplica:
S’ha de demostrar que és fortuït.
Només es pot aplicar en una factura del mateix client cada 5 anys.
L’abonat haurà d’acreditar la fuita aportant la factura de la reparació, segellada per un instal•lador autoritzat o, en cas d’haver-la arreglat per mitjans propis, amb fotografies o amb factura dels materials de compra utilitzats.
La fuita ha de suposar un increment del 100% sobre els volums màxims dels consums produïts en els dos darrers anys.
La mitjana del consum ha de ser igual o superior a 40m3 mensuals.

– Com es calcula la nova tarifa a aplicar a la fuita:
A partir dels rebuts dels dos anys anteriors a la data de la fuita, es calcula un consum estimat i s’hi aplica la tarifa vigent.
Per la diferència entre el consum estimat i el real s’aplicarà el preu corresponent al segon tram de l’aigua.

– On s’ha d’anar per sol·licitar-la: a les oficines d’Aqualia.

Vots a favor: CiU i PSC
Vots en contra: ERC

Aquest ha estat l’últim punt de l’ordre del dia. Una informació que, en principi, no havia sortit de l’equip de govern i sembla ser que els regidors d’ERC ja coneixien perquè portaven gent del partit d’ERC per donar-los suport.

Ple2Punt 15: Informació de gestió

En l’últim punt de l’ordre del dia, he donat una informació molt important i molt delicada alhora, en nom de tot l’equip de govern.
Una informació que sospitàvem de la legislatura anterior, quan érem a la oposició, però que no podíem confirmar per manca d’informació. Això feia que punts que no vèiem clars no poguéssim fer res més per manca d’informació i documentació certa.

Estic parlant dels convenis de col·laboració entre l’ajuntament (l’equip de govern anterior) i Joventut Bisbalenca (la junta anterior) entre 2010 i 2014, que pugen un total de 233.000€ en aquells 5 anys.

Al setembre de l’any passat vam demanar una auditoria de subvencions concedides per l’Ajuntament i el mes de gener ens van enviar les conclusions.

I del mes de gener fins ara què hem fet?
Doncs estudiar què podíem fer, quines opcions hi havia, sempre intentant salvaguardar Joventut Bisbalenca com a entitat dedicada a l’esport, amb persones al capdavant que s’hi deixen la pell i amb molts nens, nenes i joves que en formen part.

Amb tota aquesta informació, hem iniciat dues actuacions:

Primera: en data 25 de juliol de 2016 iniciem l’expedient de reintegrament dels convenis concedits i no justificats a Joventut Bisbalenca CF, corresponents als convenis dels anys 2011, 2013 i 2014.
Hem enviat al club, que és a qui se li concedien els convenis, aquest expedient.

Segona: ahir 2 d’agost, l’equip de govern de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès vam denunciar davant l’Oficina Antifrau de Catalunya, a l’equip de govern de la legislatura 2011/15 i al secretari de la mateixa legislatura

per possible delicte de prevaricació i malversació de fons públics en els convenis de col·laboració subscrits entre l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès i Joventut Bisbalenca CF pels fets següents:

1- El juny de 2015 entrem un nou equip de govern a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
Encarreguem una auditoria de subvencions atorgades a entitats els anys 2010 al 2014, ambdós inclosos.
Les conclusions de l’auditoria, referent a l’entitat Joventut Bisbalenca CF, són:
1r Que l’Ajuntament iniciï els tràmits per sol•licitar la devolució de 50.000€ del conveni 2011, 35.762€ de 2013 i 35.000€ de 2014, per no estar justificats i pel no compliment de l’article 30 de la llei de Subvencions
2n En els convenis de l’any 2010 de 48.000€ i de l’any 2012 de 50.000€, no consten justificació però han prescrit i, per tant, no ho podem reclamar.
3r El conveni de 50.000€ del 2011 és declarat nul per la Comissió Jurídica Assessora el 06/06/13 però no es va aplicar la nul·litat del conveni.

2- Inactivitat de l’equip de govern i del secretari Sr. Riverola, en la no aplicació del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i en no supervisar les justificacions dels convenis ni aplicar la llei de subvencions.

3- En la Junta de Joventut Bisbalenca CF (del 2011 al 2015) dos membres de la junta eren regidors de l’equip de govern: el vicepresident i una vocal, fins el 25/05/12 i 16/07/12 respectivament

Tots ens podem equivocar però tots també som responsables dels nostres actes i aquestes actuacions reiteratives tan clares, no poden quedar en res.
Quan un és alcalde o regidor i aixeques la mà per aprovar una proposta de conveni de col·laboració, ets responsable d’aquest acte i s’han d’assumir les conseqüències.

Ara l’oficina és qui ha d’estudiar tota la documentació i enviar les seves conclusions.

Aquesta denúncia per possible delicte de corrupció la presentem i la fem pública en aquest Ple perquè creiem en la  responsabilitat individual quan ets un càrrec públic i les actuacions que incompleixen la llei no poden quedar sense efecte, a part dels diners no justificats segons l’auditoria que són de tots els bisbalencs i bisbalenques i per últim, és poder tornar a tenir una Joventut Bisbalenca CF totalment despolititzada i dedicada NOMÉS a l’esport.

L’esport és una eina molt important de cohesió, d’activitat física i una gran escola de valors i tant jo com alcaldessa com la resta de l’equip de govern donem suport a totes les entitats esportives bisbalenques. Joventut Bisbalenca és un club de futbol amb més de 80 anys d’història que ara no volem que quedi “tacat” per una mala gestió municipal.
Actualment hi ha una nova junta, després que l’anterior dimitís en bloc, i en aquest últim any han aconseguit que prop de 100 nens i nenes de la Bisbal aprenguin i gaudeixin del futbol. Tenen tot el nostre suport.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

6 Comments

 1. Ascension 4 d'agost de 2016 8:59 am Respon

  Siempre que puedo me gusta ir para enterarme de todo lo que nos concierne como pueblo. Y lo de las auditorias es necesario para aplicar la lei de transparencia. Porque los politicos ( regidores) trabajan para la ciudadania en general. Los amigismos no tenemos que permitirlos. Gracias por trabajar por todos.

  http:/moviles

 2. Asun 20 de setembre de 2016 9:54 am Respon

  Em sembla vergonyos el fet de diferenciar el preu de la tarifa de l’aigua, depenent de si ets o no resident; es inadmisible que es pagui un preu diferent pel mateix servei,… Que ens esteu dient, que els no residents hem d’asumir el pagament dels deutes de l’ajuntament?? ,…. O, es que aneu a la busca i captura de vots, evidenment dels residents que son els que voten al municipi???
  VERGONYOS

  • Agnès Ferré 20 de setembre de 2016 4:12 pm Respon

   Bona tarda,
   no és com vostè diu però quan vulgui quedem i li explico.

   http://agnesferre.cat

   • Asun 28 de setembre de 2016 4:29 pm Respon

    Perfecte!,.. Treballo
    dimarts a la tarde, la reste de dies al mati. Diguim quan i parlem.

    • Agnès Ferré 28 de setembre de 2016 9:32 pm Respon

     Entenc que podem quedar els dilluns i dimecres a la tarda i els dimarts al matí. La setmana que ve impossible, li envio un correu a mitjans de setmana que ve per quedar per la següent.

     http://agnesferre.cat

 3. Asun 29 de setembre de 2016 4:00 pm Respon

  Correcte! Gracies!!

Deixa un comentari