Divendres 29 de juliol: convocatòria del Ple, N-340 i Can Gordei

Aquest matí, com la resta de la setmana, hem estat preparant totes les propostes pel Ple de dimecres que ve dia 3 d’agost a les 6 de la tarda. Ara el Ple ja està convocat i per això us en puc fer cinc cèntims.
És un Ple amb alguns punts molt importants, fruit de la gran feina que estem fent totes les regidories de l’equip de govern.

ConvocatòriaL’ordre del dia del Ple extraordinari del dimecres 3 d’agost a les 6 de la tarda:

1 Determinació de les festes local per l’any 2017
Proposem els dilluns 24 d’abril i 14 d’agost.
El dia de Sant Jordi cau en diumenge i es proposa el dilluns. I a l’agost el dia 15 serà dimarts i per això proposem el dilluns.

2 Aprovar i informar de l’estudi econòmic de modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable de la Bisbal del Penedès, presentada per l’empresa concessionària FCC Aqualia
Proposem modificar les tarifes de consum i les quotes fixes, actualitzant el consum, rebaixant les quotes i aconseguint així una rebaixa en el rebut final d’aigua en els primers trams de consum.

3 Modificació del reglament del servei d’abastament d’aigua potable
Proposem crear la tarifa social d’aigua, per determinats casos d’exclusió social o de pocs ingressos familiars.
I també proposem crear una tarifa de fuites, de manera que quan tens una fuita es recalcula l’import evitant així pagar factures molt elevades d’aigua que no s’ha consumit.

4 Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits (Exp.845/2016)
Proposem aprovar factures d’exercicis anteriors (del 2011 al 2015) per un import de 59.365,85€ de l’empresa concessionària del servei d’aigua per tasques de manteniment i obres de millora realitzades però pendents de pagament per part de l’Ajuntament.
Una mostra més de la deixadesa de l’anterior equip de govern.

5 Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits (Exp.834/2016)
Proposem aprovar reconèixer les factures del compte 413 del balanç, per un total de 186.216,46€.
Són factures d’exercicis anteriors de conceptes molt diversos: recollida brosses 2014, transport escolar 2013, … i vàries del 2015 que no estaven previstes en el pressupost del 2015.
Una altra mostra de la mala gestió de l’anterior equip de govern. Ara liquidem aquest compte 413 i fem nét.

6 Aprovació de la distribució del superàvit de l’exercici 2015
Proposem aprovar distribuir el superàvit del 2015 després de liquidar l’exercici.
Aquest import el destinarem, en el punt següent, a pagar part de les factures dels dos punts anteriors.

7 Modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Proposem aprovar pagar les factures dels punts 4 i 5 anteriors (un total de 245.530,02€) i crear tres partides noves per inversions i subvencions (un total de 54.589,81€).
Com es pagarà? Doncs una part amb el romanent de tresoreria del punt 6, de majors ingressos i baixes de partides (previsions d’inversions que han costat menys del previst).

8 Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de transport col•lectiu de viatgers
Proposem aprovar un abonament mensual pels empadronats perquè utilitzin més el bus urbà

9 Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides, per l’adquisició de llibres de text, transport escolar del CCBP i la quota anual de l’AMPA del curs escolar 2016/17
Proposem aprovar una ajuda excepcional i específica per aquelles famílies més desafavorides que compleixin uns requisits. Estan adreçades a famílies amb infants en edat escolar.

10 Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals de subvencions del transport escolar del CCBP
El curs passat vam tornar a tenir bus escolar amb dues línies. Per potenciar l’ús d’aquest bus escolar i rebaixar el cost per les famílies, es proposa aprovar una subvenció lineal per totes les famílies usuàries i una d’específica per les famílies amb informe de serveis socials.

11 Aprovació local del Pla Local de Joventut 2016/2019
Proposem aprovar el pla local de joventut per quatre anys. Ara tornem a tenir conveni amb Jove Baix Penedès i, per tant, tornem a tenir recursos i mitjans per tirar endavant polítiques de joventut.
Aquest pla és una eina per detectar les necessitats dels joves i plantejar programes necessaris per poder encarar les principals dificultats que afecten als joves.

12 Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança del preu públic per la prestació del servei d’activitats esportives dirigides
Proposem aprovar una proposta que va venir de les usuàries del servei de gimnàstica que oferim a través del Consell Esportiu del Consell Comarcal.
És una proposta destinada al servei de matins per ampliar de dos a tres dies a la setmana.

13 Aprovació carrerer de la via pública del sector Les Planes Baixes
Fa una setmana que es va aprovar la recepció del polígon industrial Les Planes Baixes i ara falta aprovar els noms dels carrers que és el que proposem en aquest punt.

14 Moció en suport de les persones afectades per les titulitzacions hipotecàries, presentada per ERC
És una moció que van entrar els regidors d’ERC de la Bisbal.

15 Informació de gestió
Aquest punt no us l’avanço, haureu de venir al Ple o esperar que ho posi al bloc l’endemà!

A les 4 de la tarda he anat a buscar els nens al Casal d’Estiu que avui han anat a passar el dia a Aqualeon. Era l’últim dia per ells al Casal (fins una setmana de setembre que també hi van) i s’han acomiadat dels monitors encara que la majoria són de la Bisbal i se’ls trobaran pel carrer!
Han gaudit molt totes les setmanes!!

N340A les 6 de la tarda, juntament amb altres alcaldes i alcaldesses de la comarca, érem a l’Arc de Barà tallant la N-240 per reclamar solucions. És vergonyós tenir l’elevat nombre d’accidents en aquesta carretera i patir llargues cues, tot per la manca d’inversió de l’estat i per la no gratuïtat de l’autopista en aquests trams.
Esperem que totes aquestes actuacions serveixin perquè l’estat actuï al territori.

A l’acabar aquesta concentració, ràpid a Can Gordei! L’Associació de veïns de Can Gordei han organitzat una xerrada aCanGordei càrrec dels Mossos d’Esquadra sobre com evitar robatoris als domicilis.
Més de quaranta persones hi hem assistit i ha estat molt interessant. A part de les mesures de seguretat, també s’ha parlat dels gossos (abandonats, molèsties, …) i dels cotxes que circulen a gran velocitat dins Can Gordei a determinats carrers.
Després l’hem fet petar amb els veïns mentre ens refrescàvem al bar de la Carmen, del local social de Can Gordei.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari