Dilluns 20 de juny: SOM Bisbal, Ple i míting al Vendrell

Comencem la setmana amb força!
Aquest matí hem presentat el nou portal de feina de SOM Bisbal (Servei d’Ocupació Municipal). El mes de desembre va ser quan vam començar amb aquest servei d’ocupació municipal amb l’Arantzazu com a tècnica d’ocupació, fruit d’un conveni de col·laboració social amb el SOC del Vendrell.


OcupacioArantLa ocupació és primordial però a la Bisbal teníem un altre repte que era trencar amb les males maneres partidistes i injustes de l’anterior equip de govern, el que col·locava si eres dels seus.
Per mi i tot l’equip de govern la ocupació no és col·locar sinó facilitar els mitjans perquè qui no té feina en trobi, qui es vulgui formar trobi la formació més adequada i qui vulgui contractar que contracti. Fem d’intermediaris entre empresa i treballador i també assessorem al treballador.
No és una feina fàcil aquest canvi de xip però mica en mica ho aconseguim, i les dades són les que millor ho demostren: a dia d’avui tenim 26 ofertes de feina que suposen més de 58 llocs de treball disponibles i des de la creació del servei, el desembre passat, hi ha 24 persones que han trobat feina.

OcupacioLluisHem convidat també al director del SOC del Vendrell, Sr. Lluís Crespo, i la tècnica Sra.OcupacioGemma Gemma Colàs, perquè expliquessin el portal “feina activa”, molt interessant com a eina per la recerca de feina.
L’Arantzazu ens ha explicat com funciona el nou portal de feina municipal i com es poden consultar a cada moment totes les ofertes que podeu trobar-hi.
OcupacioPuntFeinaTambé hem aprofitat per presentar el nou servei Punt de feina, per facilitar l’accés a internet i la recerca activa de feina amb l’ajuda de la tècnica d’ocupació.
Estic convençuda que totes aquestes eines facilitaran la recerca als usuaris del servei!
A aquesta presentació hem convidat als SOM de la comarca i ens han acompanyat de Cunit i Calafell, moltes gràcies!
Després, amb el regidor Jaume Casañas i la tècnica d’ocupació de CunitBisbalCunit hem compartit experiències i hem parlat de la necessitat d’enllaçar tots aquests serveis a nivell comarcal per incrementar l’eficàcia dels serveis municipals d’ocupació, fent-los extensius a tots els baixpenedesencs. Ha estat un bon inici i de ben segur que no serà l’última vegada que en parlem per tirar-ho endavant!

A la tarda hem celebrat el Ple ordinari del mes de juny, amb els següents acords:
1. Hem aprovat les actes dels plens anteriors per unanimitat

2. Donar compte dels Decrets alcaldia des del Ple ordinari de març fins ara

3. Donar compte del Decret alcaldia aprovació liquidació pressupost 2015
El punt dels comptes del 2015 es debat en la Comissió de comptes, no en aquest Ple. Sí que avanço que, per primera vegada en els últims anys, complim tots els requisits d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i límit del deute.

Ple14. Hem aprovat, pels vots a favor de CiU i PSC,l’expedient de delimitació terme municipal de la Bisbal i nomenament membres de la Comissió Municipal de delimitació
L’anterior equip de govern va modificar el terme municipal de la Bisbal al Papagai sense el consens de totes les parts afectades.
Ara aquest tema no està tancat per no seguir els passos que dicta la llei i ara iniciem tramitar l’expedient per seguir el procediment correcte.

5. Aprovem, pels vots a favor de CiU i el PSC, el nomenament de Jutge de Pau titular i jutge de Pau substitut
Felicitar al Sr. Ricard de la Ossa per la gran tasca realitzada aquests anys com a jutge de Pau titular.
Agraeixo a les 4 persones que s’han presentat per a optar a Jutge de Pau titular i jutge de Pau substitut, perquè són 4 persones molt vàlides i perquè al presentar-se denoten la voluntat de servir a la ciutadania.
Ha estat una decisió difícil de prendre però finalment hem escollit el Sr José Ma Cuadros, bisbalenc veí del Priorat, com a jutge de Pau titular i al Sr. Paulino Oviedo, bisbalenc i veí de l’Esplai, com a Jutge de Pau substitut.

6. Aprovem, per unanimitat, la massa salarial 2016
És un pur tràmit que no es feia fins ara, tot i que era obligatori des del 2013. Cal aprovar anualment la massa salarial delPle2 personal laboral de l’Ajuntament.

7. Aprovem inicialment, pels vots a favor de CiU i PSC, la Modificació de l’ordenança municipal reguladora de les bases de subvencions en matèria d’ensenyament
Aquest curs els usuaris fixes del menjador de l’escola paguem el tiquet diari a 4,35€ quan el cost és de 6,20€ i la diferència la subvenciona l’Ajuntament directament a l’empresa que gestiona el menjador.
Els usuaris esporàdics paguen el tiquet a 5€ quan el cost és de 6,80€.
Ara modifiquem la ordenança de manera que subvencionarem directament a les famílies, no a l’empresa.
D’entrada els usuaris fixes pagarem el preu del tiquet a 6,20€ i se’ns farà la transferència de la part subvencionada fins arribar a 4,50€/dia. Els usuaris esporàdics pagaran el cost real que és de 6,80€.
A la llar d’infants també es modifica perquè el preu és superior degut a que fa falta més monitoratge per atendre als més menuts, que no mengen sols.
S’apuja el tiquet de 4,35€ a 4,50e pels fixes i a 6,80€ els esporàdics, però s’ha de tenir en compte que són subvencions lineals, que vol dir per tothom independentment del seu nivell adquisitiu. Creiem que és més important subvencionar a qui realment ho necessita i, per aquest motiu, reduïm aquesta subvenció.
No cal dir que les beques menjador, gestionades a través del Consell Comarcal, segueixen vigents subvencionant al 100% un nombre de dies a la setmana per aquelles famílies amb menys recursos.

8. Aprovem, pels vots a favor de CiU i PSC, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de la piscina municipal
Aprovem una petició d’algunes famílies bisbalenques que fa anys que reclamen i que fins ara no s’aprova: rebaixa del 50% del tiquet d’entrada als usuaris empadronats a la Bisbal amb una minusvàlua o discapacitat superior al 65%.

9. Aprovem per unanimitat una moció de l’equip de govern en defensa de l’ètica en les contractacions públiques i contra els paradisos fiscals
Les mocions són declaracions d’intencions. Aquesta moció ens la va fer arribar en Josep Ma Solé (de ca la Rosalia) a través d’Intermon Oxfam. Molts ajuntaments les estan aprovant i esperem que puguem aconseguir reconduir la situació actual.

10. Precs i preguntes
He contestat les 3 preguntes que m’havien fet els regidors d’ERC el passat Ple ordinari de març:
Sr. Rivas: “No sabeu que hi ha una altra depuradora al polígon tot i no estar recepcionat?”
Sí, sabem que hi ha una depuradora
Sr. Rivas: “Sabeu que hi ha un conveni amb el Consell comarcal i té obligació de recepcionar la depuradora de l’Esplai?”
Ni és un conveni ni té obligació. Ja ho he explicat vàries vegades però hi torno, cap problema.
El Consell comarcal té delegada aquesta competència i té la obligació de recepcionar-la sempre que en el PSARU estigui contemplat així.
En el PSARU de la Bisbal, a l’Esplai no consta una depuradora sinó col•lector.
Vosaltres, com equip de govern, vàreu decidir unilateralment construïr una depuradora en contra del que deia el pla de sanejament. En aquest cas no té obligació de recepcionar-la, però estem treballant perquè es recepcioni.
Sra. Pérez: “Quina relació té l’Ajuntament amb l’entitat Gralles Experience?”
Gralles experience no és cap entitat, és una activitat organitzada per un privat.
Aquesta persona  ha demanat col.laboració a la regidora de cultura per organitzar un concurs de pintura ràpida a la Bisbal.
La nostra aportació no serà econòmica sinó en cedir espais al CMC per exposar els quadres i suport logístic.

Després han fet tres preguntes que contestaré en el proper Ple ordinari de setembre 2016.

Just acabar el Ple, hem marxat al míting de convergència al Vendrell.
VendrellAvui he tingut l’honor que em presentés la presidenta del Consell Comarcal Eva Ma Serramià iVendrellTots de compartir parlaments amb la Mar Vázquez, candidata número 3 al Congrés, en Carles Pellicer, alcalde de Reus i Candidat al Senat, en Ferran Bel, alcalde de Tortosa i Cap de llista pel Congrés, i en Jordi Jané, Conseller d’Interior.
Si us mireu la llista al Congrés i al Senat, veureu que tots som regidors, alcaldes o molt vinculats al territori. És la única manera de fer bona política, la de territori, que és propera als ciutadans.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari