Dimecres 1 de juny: Festa Major, piscina, Ple a l’Ajuntament i Ple al Consell Comarcal

Dimecres al matí el comencem amb els contractes negociats sense publicitat per les orquestres i grups aquesta Festa Major i per la gestió de la piscina aquest estiu.


Avui tocava negociar amb les diferents empreses que s’han presentat, perquè ens expliquessin què ofereixen i quines millores aporten. A partir d’aquí l’equip de govern decidim i aprovarem l’adjudicació del contracte en la Junta de Govern d’aquí a quinze dies.
Hem començat per la Festa Major, on només s’ha presentat una empresa. Hi érem el Feliu, regidor de festes, la Maguy, primera tinent alcalde, jo i el secretari. Al presentar-se només una, hem enllestit de seguida!

Després hem tingut negociacions amb tres empreses que s’han presentat per portar la gestió de la piscina (controls aigua, netejar aigua, socorristes, cursets, …). Aquí érem la Leo, regidora d’esports, la Maguy, primera tinent alcalde, jo i el secretari.
En aquestes reunions hem anat valorant les aportacions que fan i escoltant quines millores proposen.
Demà dijous tenim una quarta empresa i després ja decidirem. És un negociat prorrogable un any, que vol dir que l’any que ve podem adjudicar directament a la mateixa empresa sense fer tot el procés.

Ple1junyLa tarda ha estat tarda de Plens, primer el Ple a l’Ajuntament.
Ha estat un Ple ràpid perquè el primer i últim punt ni es dóna la paraula ni es vota:

1 Aprovació nomenament membres de les meses electorals per les eleccions generals de l’Estat a celebrar el 26 de juny de 2016
En uns dies s’envien les notificacions.

2 Moció per reclamar solució a l’enllaç de la carretera C-51 amb la T-240 i la TV-2042
Vots a favor: 5 CiU i 1 PSC
Abstencions: 4 ERC
És un tema que, des de convergència, portem lluitant des del 2013.El text de la moció, signat pels 6 membres de l’equip de govern, és el següent:

Al projecte tècnic inicial estava previst un enllaç entre les carreteres C-51 i T-240 que assegurava una comunicació total i en totes direccions, però el projecte va sofrir una modificació que va suposar que la comunicació entre un costat i l’altre de la carretera C-51 quedava tallada. En bona part es va justificar aquest canvi pel posicionament favorable de l’Ajuntament de la Bisbal i també, es va dir, per peticions de veïns i d’una representació local de la Unió de Pagesos.
No es va tenir en compte que la carretera T-240 que ve de la Bisbal s’ha de considerar una de les principals vies de comunicació del municipi ja que uneix el nucli urbà i les urbanitzacions del Priorat i del Papagai amb les urbanitzacions de Can Gordei, l’ Esplai, la Masieta i Santa Cristina; a més, es tancava  una via de comunicació necessària per l’accés a Masllorenç, Masarbonés i la urbanització de la Font del Lleó entre d’altres i es dificultava la mobilitat i l’accés dels pagesos a les seves explotacions agràries. Aquesta modificació afecta de forma directa a més de 4000 persones
Quan fa uns anys va ser conegut el nou projecte, diferents col•lectius van  manifestar el seu rebuig i el seu malestar a través d’accions i escrits que van fer arribar a les administracions responsables de l’execució del projecte. Efectivament, associacions ciutadanes i de veïns, la Unió de Pagesos i partits polítics ens vàrem manifestar de forma clara i contundent contra el nou projecte. L’equip de govern de l’Ajuntament e La Bisbal del Penedès d’aquell moment no es va afegir a aquest rebuig.
Cal dir que l’administració responsable del projecte, amb un intent d’emmascarar el mal produït, va construir una via de servei paral•lela a la C-51 per la qual, tot i les dificultats de circulació existents a la mateixa, actualment hi passen més de 420 vehicles.
Es calcula que si la solució fos la inicialment prevista o un pont de comunicació entre el dos costats de la C-51 la intensitat de pas en aquest punt  seria superior a 1500 vehicles diaris.
S’ha de destacar el fet que des de la posada en servei, tant de la nova carretera C-51, com de la via de servei citada, els problemes, la contrarietat i el disgust de la població no ha fet més que augmentar. S’ha perjudicat molt greument la connectivitat del territori, s’ha degradat la seguretat de la circulació perquè s’ha obligat els usuaris que volen passar d’un costat a l’altre de la C-51 a fer llargs recorreguts o a circular per un vial ple de dificultats.
El Servei Territorial de Carreteres està executant una millora a la via de servei paral•lela a la C-51, que consisteix en eixamplar la corba sota el pont del torrent i disminuir el desnivell existent, aquestes obres per nosaltres no són més que un pedaç per intentar pal•liar les dificultats existents, i en absolut suposen una solució al problema de l’enllaç.
 Addicionalment també està plantejant-se en aquests moments la signatura d’un conveni entre les diferents administracions responsables de les carreteres que creuen el municipi, que modifica i fixa les noves titularitats i responsabilitats de cada administració.
El Servei Territorial de Carreteres havia de realitzar les obres per solucionar els problemes d’accés a la urbanització de Santa Cristina, a causa dels danys provocats per les pluges arran de la construcció de la nova carretera C-51, el desembre de 2015, postposant-ho després pel mes de març de 2016 i actualment pendent de realitzar fins que es signi el conveni. Aquest retard provoca un greuge a tots els veïns de la urbanització de Santa Cristina.
Per tot el que s’ha exposat , l’equip de govern de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès  proposa al Ple de la corporació els següents acords:

PRIMER.- Manifestar que, modificant el criteri que es tenia fins avui,  és voluntat de l’actual equip de govern que a l’enllaç de les carreteres C-51 i T-240 es construeixi un pont o una via de comunicació que faciliti una circulació directa entre un costat i un altre de la C-51.

SEGON.- Iniciar totes les accions necessàries perquè aquesta voluntat es plasmi amb un acord amb les administracions relacionades, per tal de portar a terme, de seguida que sigui possible, les obres necessàries que permetin una comunicació directa de la T-240 amb els dos costats de la C-51.

TERCER.-  Proposar la inclusió d’aquests acords en el conveni que s’està negociant entre la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, la Diputació de Tarragona i aquest Ajuntament per tal de redefinir la titularitat de les carreteres que creuen el municipi.

QUART.- Manifestar la urgència de la realització de les obres per solucionar els problemes d’accés a la urbanització de Santa Cristina, a causa dels danys provocats per les pluges arran de la construcció de la nova carretera C-51.

CINQUÈ.- Donar coneixement dels acords al Servei Territorial de Territori i Sostenibilitat de Tarragona, al Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La regidora d’ERC Pilar Verdún ha dit que ells sempre havien reclamat aquesta solució però, en canvi, no han votat a favor. No s’entén!

3 Revocació del nomenament com alcalde honorari i perpetu al Sr. Francisco Franco Bahamonde
Aprovat per unanimitat
La circular 6/64 de la “Jefatura Provincial de Falange Española” suggereix que tots els ajuntaments, pels actes commemmoratius del “25 aniversario de la paz en España”, celebrin plens extraordinaris nomenant com alcalde honorífic i perpetu al Sr. Francisco Franco.
A la Bisbal el Ple se celebrà l’1 d’abril de 1964 a les 12 del migdia i s’aprova per unanimitat. Acaba dient que “se darà inmediata cuenta al excelentísimo Sr. gobernador civil de la Provincia”.

4 Informació de gestió
Des que vam entrar a govern, tan convergència com el PSC teníem molt clar que un dels principals objectius d’aquesta legislatura era rebaixar l’import que paguem de les factures de l’aigua.
Per aquest motiu, cada mes ens hem reunit amb representants de l’empresa Aqualia, juntament amb el secretari i la tresorera.
Primer calia aclarir el motiu de la pujada de més del 50% de l’any 2013, que no es va aprovar per Ple sinó que l’equip de govern anterior no es va pronunciar i es va aprovar per silenci administratiu.
El motiu d’aquesta pujada del 2013 ja està aclarit: es va construir el dipòsit del Priorat i va valdre més d’1 milió d’euros. Un preu molt elevat comparat amb altres dipòsits.
Les obres s’han de pagar i l’equip de govern anterior va optar per no pagar aquesta obra directament sinó que va optar per pagar-ho a través dels rebuts de l’aigua.
Es va dividir l’import del dipòsit pels anys de concessió a Aqualia i d’aquí van sortir les quotes que paguem actualment amb el rebut d’aigua.
Què passa ara? Aquest dipòsit s’ha de pagar però també volem reduir el rebut d’aigua. Hem optat per fer un primer pas ara per rebaixar el rebut i, d’aquí dos anys, tornar-lo a baixar. Mentrestant estudiem la manera de pagar aquest deute, perquè és un deute que tenim els bisbalencs per decisió de l’anterior equip de govern, per aconseguir una rebaixa més important.
Finalment, aquest 18 de maig Aqualia ha entrat la proposta de preus i tarifes que hem pactat. No hi ha tota la documentació que fa falta i, per tant, l’aprovació no serà immediata. Ho accelerem tot per aprovar-ho el més ràpid possible.
Com quedarà:
–    s’aprova la tarifa de fuites
–    s’aprova la tarifa social, que havien anul•lat el 2013. Aquesta tarifa social, que s’aplica al primer tram de consum, suposarà una rebaixa d’un 50% del rebut
–    s’actualitza una tarifa industrial
–    s’incrementa el preu del consum de manera que pagui més qui gasti més aigua i es rebaixen les quotes. Pel primer tram d’aigua, que és el més habitual per les famílies, el rebut final es redueix en un 12%
Quan tinguem tota la documentació i els informes corresponents, s’aprovarà per Ple i s’enviarà a la Comissió de Preus.
Quan la Comissió de Preus ho aprova i ho publica, és quan ja entraran en vigor les noves tarifes.
En el moment que s’aprovi per Ple, donarem informació detallada de totes aquestes modificacions que, torno a dir, són un primer pas dins la legislatura.

Després, cap al Ple del Consell Comarcal!També ha estat un Ple ràpid.
Destaco que en aquest Ple s’ha donat compte de la dimissió presentada pel Conseller de la CUP Arnau Gómez, que és regidor de la CUP a Llorenç. Ara entrarà una regidora de la CUP de l’Arboç.
Ha estat quasi un any de conseller i ara ho deixa per motius personals. Ha estat un plaer compartir aquest any i desitjo que et vagi molt bé Arnau!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari