Dijous 3 de març: l’estat espanyol alentint els tràmits de subvencions que aprovem els ajuntaments!

03març1Hi ha mesures d’administracions públiques, en aquest cas l’Estat espanyol, que no entenc!
Des de l’1 de gener d’aquest 2016 que tots els ajuntaments que aprovem bases de subvencions i convocatòries d’aquestes subvencions, no podem continuar amb la tramitació.


M’explicaré: quan un equip de govern vol crear subvencions pen entitats o subvencions per creació de llocs de treball o del tipus que siguin, primer s’aproven per Ple les bases de subvencions (si no estan aprovades), s’envia a publicar al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i després hi ha uns dies d’exposició al públic per si es presenten al·legacions. En cas que no hi hagi al·legacions, s’aproven definitivament.
Després aproves la convocatòria per Junta de Govern, publiques la convocatòria al BOP per exposar-ho al públic, i després ja queden aprovades definitivament. En aquest moment és quan les entitats o els destinataris de les subvencions ja poden presentar-s’hi.

Ara no, ara primer s’aproven les bases per Ple però no s’envia a publicar al BOP, sinó que ho envies a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”, on ho publiquen en una base de dades i després ho envien a publicar al BOP.
Per què? sembla que la raó és evitar irregularitats en les subvencions, més transparència i evitar la corrupció.
Que em perdonin però aquests objectius no els podran acomplir:
– per evitar irregularitats: s’envien ja aprovades i no supervisen la concessió de les diferents subvencions. Podran evitar irregularitats administratives si ho revisen.
– més transparència: la llei de transparència es va aplicant, i crec que publicar-ho en una base de dades de l’estat espanyol no suposa més transparència que publicar-ho al web municipal d’un ajuntament.
– evitar la corrupció. Que no facin riure!!Per molt que publiquin, si després cap estament ni institució revisa res, seguirem com ara.

Només vull fer memòria de les subvencions a Joventut Bisbalenca durant la legislatura anterior, amb un informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya anul·lant una subvenció concedida i que no va passar res! I de totes les subvencions de després tampoc ho va controlar ningú.
No crec que amb una base de dades nacional es controli ni supervisi res.

En aquest moment tenim les subvencions per nous autònoms, per creacions de llocs de treball i el xec nadó, aprovats i pendents d’aquesta “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. L’únic que s’aconsegueix és alentir els tràmits i no facilitar la feina als ajuntaments.

Avui dijous a la tarda, he assistit a la interessant xerrada del Dr. Raul de l’Hospital del Vendrell, organitzada pel regidor de Sanitat Feliu Gil. Ens ha03març2 explicat el perquè de les vacunes, quines malalties són les que eviten i la importància de les vacunacions.
És veritat que hi ha moltes persones que opten per no vacunar els seus fills i és legítim, però val la pena conèixer que són realment les vacunes i com funcionen, abans de decidir.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari