Dimecres 25 de novembre: Ple extraordinari

Nucli1Avui dimecres, dia complert: matí de reunions, tarda de Ple extraordinari i vespre de Junta de govern del Consell Comarcal i reunió de partit per les properes eleccions generals.

Aquí teniu l’explicació del Ple d’aquesta tarda:

1. Sorteig meses electorals eleccions generals 2015
En els propers dies, les persones que han sortit escollides de titulars i suplents, rebran les notificacions.

2. Aprovació adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques
816 ajuntaments, la majoria dels ajuntaments de Catalunya, ja van adherir-se a aquest conveni en els últims 3 anys. Ara sol•licitem entrar-hi.
El gener de 2016 entra en vigor la llei de la transparència que regula tota la informació que els ajuntaments hem de tenir publicada al portal de la transparència.
Alguna ajuntaments ja havien fet algun pas de publicar informació municipal com els pressupostos al web municipal i començaven a preparar-se. A la Bisbal no s’ha fet cap pas fins ara.
Amb aquest conveni i en col·laboració amb la Diputació de Tarragona, tindrem eines per començar el gener complint aquesta llei.
Aquesta proposta s’aprova pels vots de l’equip de govern.

3. Aprovació reglament del registre municipal d’entitats i associacions
És un registre que fins ara no existia. Dóna cabuda a totes les entitats i associacions de la Bisbal, on es registraran i presentaran tota la documentació i informació requerida.
És una bona base de dades per la convocatòria de subvencions, convocatòries de reunions, … tot el que impliqui suport i creixement de l’important teixit associatiu de la Bisbal.
Aquesta proposta s’aprova per unanimitat.

4. Aprovació inicial del reglament de cessió d’ús de les instal·lacions municipals de la Bisbal del Penedès
És la regulació de tots els espais municipals perquè totes les entitats, associacions i particulars puguin utilitzar-los  adequadament.
Aquesta proposta s’aprova per unanimitat.

5. Desestimació creació grup municipal d’ERC-AM
Els regidors d’ERC sol·liciten crear el grup municipal d’ERC.
No es pot aprovar per motius legals:
L’article 24 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) estableix que els grups polítics s’han de constituir dins els 5 dies hàbils següents a la constitució de la Corporació. Per tant, tenien 5 dies hàbils a partir del 13 de juny per sol•licitar la creació de grup municipal.
Aquesta proposta s’aprova pels vots a favor de l’equip de govern.

6. Aprovació de les bases reguladores específiques de subvencions a la natalitat i adopció
Fins el maig passat l’ajuntament obsequiava a les famílies que havien tingut o adoptat un infant, amb un regal no sempre comprat al municipi i sense unes bases reguladores aprovades.
Aquest equip de govern volem seguir obsequiant les famílies per naixement o adopció però, alhora, promocionar el comerç local.
És per això que ara aprovem aquestes bases de subvencions. Cada mes de gener i juliol s’entregaran els xecs regal per valor de 100€ per família que podran utilitzar als comerços locals.
Durant aquest mes que les bases han d’estar exposades al públic, es signaran els convenis de col•laboració amb els comerços que vulguin participar-hi.
Aquesta proposta s’aprova pels vots a favor de l’equip de govern.

7. Amortització de la plaça de coordinador dels serveis administratius
Aquest contracte de coordinador es va formalitzar l’agost de 2011 sense concurs públic. Per tant, a dit i això vol dir que és un contracte celebrat amb frau de llei vulnerant així l’article 15.3 de l’estatut dels treballadors.
Aprovem eliminar aquesta plaça.
Aquesta proposta s’aprova pels vots a favor de l’equip de govern.

8. Aprovació modificació de crèdit 7/2015
Aquesta modificació de crèdit comprèn un suplement de crèdit (posar més quantitat a una partida ja creada al pressupost) i un crèdit extraordinari (crear una partida nova al pressupost).
És usual fer modificacions de crèdit a final d’any i més quan el pressupost d’aquest any no l’hem aprovat ni realitzat aquest equip de govern. El pressupost d’aquest 2015 estava confeccionat amb partides grans que englobaven molts conceptes i que, quan vam entrar al juny, algunes de les partides ja estaven acabades. Això vol dir que en mig any ja havien gastat tot o quasi tot l’import d’aquella partida.

És una modificació de crèdit de 134.000€ on:
104.800€ correspon a crèdit extraordinari. És crear partides noves, entre les quals destaco:
– 1.700€ rocòdrom a la timba, a través de la regidoria d’esports
– 5.008,61€ del pagament que es deu al Consell Comarcal pel 4rt trimestre del 2014 de serveis socials
– 12.000€ del conveni del material escolar de l’escola Ull de Vent. Fins ara es pagaven unes factures de material escolar però no hi havia conveni signat ni partida al pressupost. A través de la regidoria d’educació s’ha signat aquest conveni
– 25.182,54€ del transport escolar del curs 2012/13 que es va fer però que l’Ajuntament no va pagar. Ara es regularitza per poder seguir tenint transport escolar
– 2.500€ Consell Esportiu. El servei de gimnàstica municipal fins ara era amb un contracte també en frau de llei. Per seguir oferint el servei i complir la llei, a través de la regidoria d’esports es va signar un conveni amb el Consell Esportiu del Consell Comarcal. D’aquesta manera la mateixa professora ofereix el servei de gimnàstica.
– 16.311,10€ Auditories de personal i subvencions
L’equip de govern farem auditories de la gestió de l’anterior equip de govern durant els darrers 4 anys.
Farem auditories per sectors. Fins ara tenim engegades una auditoria de subvencions concedides per l’ajuntament a entitats culturals i esportives i una auditoria de personal.

Suplement de crèdit de 29.200€
És incrementar partides que ja existeixen al pressupost. La més important:
– 24.000€ Centre de dia. És el que ha costat de més.

Per poder crear i incrementar aquestes partides amb un total de 134.000€, aquest import ha de sortir d’altres partides del pressupost d’on “sobren” diners, per dir-ho d’alguna manera. Destaco:
– 40.000€ d’interessos de préstec. A l’amortitzar préstec per la parcel·la venuda, no es pagaran tants interessos com estava previst
– 10.000€ menjador escolar. Ara el menjador no el gestiona directament l’ajuntament sinó que es gestiona a través del Consell Comarcal.
– 8.000€ personal laboral menjador. Ara el personal del menjador el contracta directament l’empresa que el gestiona
– 4.000€ treballs empreses. No s’utilitzaran
Aquesta proposta s’aprova per unanimitat.

9. Donar compte període mig de pagament 3r trimestre 2015
Des de mitjans de juny fins a finals de setembre hem aconseguit reduir l’endeutament de l’Ajuntament del 113% al 80%.

10. Donar compte de l’execució 3r trimestre 2015
Des de mitjans de juny fins a finals de setembre hem aconseguit reduir els dies de pagament de factures de 105 dies a 34 dies.

Mica en mica, treballant cada dia, van sortint els resultats de la bona gestió i les propostes!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari