Per tu reduirem l’import de la factura de l’aigua

FotoTorrent… es reduiran fins a un 50%, les quotes de la factura de l’aigua
El 2011 en un habitatge es pagava quota de servei i quota de conservació dels comptadors: 8€ al mes en total.
A partir de juliol de 2013, en un habitatge es paga quota de servei, quota de conservació dels comptadors i quota de conservació d’infraestructures: 18,47€ al mes en total.
S’hi ha de sumar el consum d’aigua.

…tindràs la tarifa social de l’aigua per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de l’aigua


Del consum d’aigua la tarifa social s’aplica al primer tram, fins a 20m3 al trimestre, que no es paga aigua.
Tarifa social és la tarifa a aplicar per famílies que passen per situacions difícils, sempre amb informe de serveis socials. Aquesta tarifa la va eliminar l’equip de govern el 2013.

… tindràs la tarifa de fuites, perquè no paguis una factura elevada en cas de fuita d’aigua
en molts casos es poden aplicar tarifes especials a aquelles factures que tinguin un consum elevat a causa de fuites d’aigua per avaries en les instal·lacions. L’Agència Catalana de l’Aigua preveu en el propi cànon de l’aigua, que penalitza econòmicament els consums molt elevats d’aigua, que en cas que un usuari justifiqui davant la companyia d’aigua l’existència d’una avaria, aportant la factura de reparació de la mateixa, a aquest abonat se li pugui aplicar una tarifa especial als metres consumits.
Aplicar aquesta tarifa és responsabilitat de l’Ajuntament de cada municipi que, dins el reglament del servei d’aigua i dels acords amb l’empresa concessionària, contempli aquesta tarifa especial en cas de fuites.
Aquesta tarifa existeix en molts municipis però curiosament no és d’aplicació al Municipi de La Bisbal.

PreusAiguaAquestes propostes les vam portar el Grup Municipal de CiU al Ple extraordinari que vam sol.licitar el 2 d’abril de 2014. Un Ple monogràfic sobre el preu de l’aigua a La Bisbal després de l’increment de les quotes fixes i de passar de pagament trimestral a pagament bimensual.
Vam recollir més de 500 signatures per sol.licitar la rebaixa de les quotes de l’aigua.
En aquest Ple no es va aprovar cap d’aquestes propostes. El resultat va ser: ERC en contra, CiU a favor i PSC abstenció.

Proposem aquests punt al nostre programa per aconseguir pagar un preu just per l’ús de l’aigua, sense penalitzar el no consum i amb polítiques de foment d’estalvi d’aigua.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari