L’alcalde Puigibet no dimiteix. Es declara honest, treballador i víctima.

El Ple d’avui dimarts 14 d’abril, el vam sol·licitar els regidors de CiU el 2 d’abril i l’alcalde tenia 15 dies per convocar-lo. És un ple amb un únic punt a l’ordre del dia: demanar la dimissió de l’alcalde per estar acusat per presumpte comissió d’un delicte de prevaricació.

Ple14abrilÉs un Ple que ha durat 11 minuts, a l’alcalde i l’equip de govern no els interessava que expliquéssim gaire cosa, perquè pel que sabem la versió que venen a la gent és “pobre alcalde, no sabia que havia de donar aquests papers, això era cosa del secretari!”.

Aquí teniu la transcripció del Ple, d’aquests 11 minuts on l’alcalde s’ha definit com honrat, treballador i víctima:

ALCALDE: Abans de començar excusar la presència del Sr. Luís Latorre del PSC i la no presència del cap de CiU que ha excusat la seva presència el Sr Ferran Garcia. Per lo tant el plenari els recordo que és un acte de discussió política, no és un acte de discussió pública i no estan permesos els insults ni les faltes de respecte sigui per les persones del públic, cap a l’equip de govern o cap a les persones de la oposició.  Per lo tant li demano a la gent del plenari que mantinguin la màxima correcció possible i que no hagi de prendre cap altra mesura.  També els hi recordo que tenim un reglament aprovat que permet 3 minuts per parlar, amb lo qual els hi recordo al grup que presenta el Ple extraordinari, que disposaran dels 3 minuts i acte seguit se li retirarà la paraula i se li donarà la paraula, en aquest cas, al grup d’ERC per si vol fer alguna valoració. Per lo tant, vull dir, que els hi demano que se cenyeixin al que està estipulat i manat i a partir d’aquí anem a iniciar el plenari.  El secretari que llegeixi el punt únic de l’ordre del dia si-us-plau.

SECRETARI: Bon dia a tothom, d’acord a la sol·licitud efectuada mitjançant escrit presentat pel grup municipal de CiU La Bisbal del Penedès, al registre general d’entrades de l’Ajuntament en data 2 d’abril de 2015 (número d’entrada 594) en què es demanava la celebració d’un Ple Extraordinari d’acord amb l’ordre proposat en el mateix escrit i en el benentés que els regidors sol·licitats del Ple superen la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació ,i en compliment de l’establert als articles 46.2.a de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 98.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’ha procedit a la convocatòria d’aquesta sessió plenària extraordinària. En un únic punt de l’ordre del dia: petició de la dimissió de l’alcalde Josep Ma Puigibet, per estar acusat per presumpte comissió d’un delicte de prevaricació.

ALCALDE: el grup de CiU volen intervindre? Els hi recordo els 3 minuts, per tant mantinguis en el temps estipulat.

AGNÈS (REGIDORA CIU): stem aquí perquè el 2012 els regidors de CiU vam presentar una querella contra l’alcalde per vulneració de drets fonamentals, després de cinc anys d’incomplir l’article 113.1.b) del ROF (reglament d’organització i funcionament), que diu que després de deu dies de celebrar la Junta de Govern Local, ha d’enviar còpia de l’acta a TOTS els membres de la Corporació.
Al cap d’uns mesos el jutjat del Vendrell va admetre a tràmit la querella i l’alcalde va passar a estar imputat.
A finals d’aquest mes de febrer, el jutjat del Vendrell disposa que aquest fet pot ser constitutiu d’un presumpte delicte de prevaricació, i passa l’expedient al Jutjat penal de Tarragona per la preparació del judici oral. Serà el primer alcalde bisbalenc que anirà a judici!
Nosaltres ja hem presentat l’acusació i, per tant, l’alcalde ha passat d’imputat a acusat d’un presumpte delicte de prevaricació.
La prevaricació és incomplir la llei sabent que l’estàs incomplint, és creure’s per sobre de la llei i això és corrupció!
Sr Puigibet, s’ha llegit el Compromís ètic d’ERC aprovat el 2012?
diu que “Les decisions, actuacions i resolucions que hàgim de prendre en l’exercici de la nostra tasca es regiran pels principis de justícia, equitat, transparència, d’acció correcta i de responsabilitat imparcial.”
Si fos conseqüent amb aquest compromís i s’estimés la Bisbal, hauria dimitit a finals de febrer, al rebre els documents del jutjat.
O prefereix esperar-se a que l’inhabilitin per càrrec polític o potser també per servei públic?
Però això només és la punta de l’iceberg. Darrera d’aquesta acusació hi ha tot un seguit de males actuacions de l’alcalde que demostren que això només és un de molts punts. N’anomeno 7:
– 4 contenciosos perduts per vulnerar drets dels regidors
– 4 judicis perduts per acomiadaments improcedents a personal de l’Ajuntament i 2 judicis més en curs per acomiadaments improcedents
– Incompliments de tots els requisits econòmics que demostren la mala gestió municipal
– Manca de transparència total en la concessió i justificació dels més de 250.000€ concedits a Joventut Bisbalenca en aquests anys
– L’Agència Catalana de Protecció de Dades està tramitant expedients sancionadors per haver vulnerat la llei
– El Punt Verd s’ha adjudicat directament, sense concurs, incomplint també la llei. Ara és a l’oficina antifrau a l’espera de resolució
– Política de compra de vots oferint feina i polititzant el banc d’aliments
Per tot això demanem la dimissió de l’alcalde, per estar acusat de presumpte delicte de prevaricació, per males pràctiques, mala gestió i incompliment de les lleis.

ALCALDE: ha acabat els seus 3 minuts. Per lo tant, se li retira la paraula. El grup d’ERC té alguna cosa que dir.

Sr. RIVAS (REGIDOR ERC): no, no

ALCALDE: Per lo tant, passem a votació l’únic punt de l’ordre del dia.

Vots a favor: 3 de CiU     Vots en contra: 6 d’ERC (l’alcalde també ha votat)

ALCALDE: ara, que el Ple està constituït

MARI CARMEN (REGIDORA CIU): ahora el Ple s’ha acabat. Ahora si tienes vergüenza te vas donde te tienes que ir, que es a la calle.

ALCALDE: I ara que el Ple està constituït i que és l’alcalde qui constitueix i guia el que s’ha de dir al Ple. Per lo tant ara toca una reflexió, que serà breu i curta.

MARICARMEN (CIU): que será breu lo agradeceremos.

ALCALDE: He de dir que lo primer lamentable és demanar una petició de dimissió i que el cap de la oposició no es presenti.

AGNÈS: És que té feina.

MARICARMEN: Hay gente que no está viviendo de la teta.

ALCALDE: Después els hi vull dir que una vegada votat el punt de l’ordre del dia del Ple extraordinari, donant compliment a la legalitat vigent, com alcalde faré unes consideracions ara que el Ple continua constituït.  Primer, aquest és un acte de precampanya política, demanant la dimissió de la meva persona i que abans de començar sabien perfectament que la seva proposta no tenia cap possibilitat de prosperar, i que només té una finalitat: intentar desgastar políticament sense res més.

MARICARMEN: Estás perdido ya.

ALCALDE: Vull citar una frase d’un alcalde que la meva família va apreciar molt, una frase del Sr. Salvador Figueras, que en pau descansi. Una frase que li deia sovint al pare que va treballar en aquest ajuntament, diu “mira Josep, es pot enganyar a una persona, a dues, a tres, potser set però mai es pot enganyar a un poble”. I vostès només s’enganyen a vostès mateixos. En política no tot s’hi val, aquest alcalde que els parla, aquesta persona que està aquí i ara, és una persona que mereix respecte, el respecte que mereixen totes les persones honestes d’aquest món.

MARICARMEN: presumptes prevaricadores d’aquest món.

ALCADE: en política el respecte és bàsic, el respecte és la base de la llibertat, de la democràcia i de la convivència.

MARICARMEN: lo que tu nunca has hecho, respetar.

ALCALDE: la calúmnia, l’insult, la tergiversació de les coses, amb un sol objectiu polític d’aconseguir a les urnes allò que se’ls hi ha negat a les urnes i intentant-ho aconseguir per altres camins. Aquesta no és mai la solució, ni ara ni mai.

MARICARMEN: las urnas nos pusieron en la oposición.

ALCALDE: honestedat al servei d’un poble, al servei de les persones, en tot i cadascun dels meus actes. A nivell personal i a nivell institucional. Un principi de la democràcia és que tots som persones innocents. Tots!! Fins que no es demostri el contrari, vivint en un estat de dret en què moltes persones hi ha deixat la vida per tindre un estat de dret.

MARICARMEN: pués tu te lo has saltado a la torera

ALCALDE: Si no es demostra el contrari. No es vàlid ni admissible fer de jutge, botxí, només amb un objectiu de destruir i destruir la feina feta.

MARICARMEN: es impresionante

ALCALDE: que és molta i en temps de moments difícils. Tota aquesta manipulació i falsetats, lluny de debilitar-nos ens ha cohesionat més com un govern municipal al costat de les persones. La bisbal té homes i dones que s’han forjat i distingit per la lluita dels treballadors.

MARICARMEN: pués no serás tu!

ALCALDE: per dignificar les seves famílies, per tindre una esperança de futur. Persones a les que ens devem i no defraudarem. Continuarem treballant per fer un poble millot, perquè aquest és l’objectiu. Ara vostès venen aquí a destruir. Venen a voler enfonsar-ho tot, a fer d’incendiaris i a voler trencar la convivència. Venen a esberlar la Bisbal per tornar 40 anys enrera, dit molt clarament, 40 anys enrera.

MARICARMEN: es impresionante. Tu has traído la dictadura a la Bisbal.

ALCALDE: Vostès i els seus mitjans que han publicat la paraula que se m’havia d’afusellar. I ho dic fort i clar, han publicat la paraula que a mi se m’hauria d’afusellar.

MARICARMEN: A ver, demuéstralo, donde?

ALCALDE: vostès que han volgut executar-me abans d’hora i sense dret a defensar-me. Vostès ens han de parlar de democràcia?

MARICARMEN: no, habla tu! Habla tu de democracia! Habla tu que siempre has sido tan democrático.

ALCALDE: Vostès, el seu partit ens ha de parlar de democràcia i de responsabilitat? Sóc un home honest, un home treballador, lluitador, sincer, disciplinat, sense cap taca a la seva vida.

MARICARMEN: voy a llorar y todo!

ALCALDE: una persona solidària durant els més 25 anys que porto de voluntariat. No poden vèncer amb l’odi, amb la rancúnia, no, així no!

MARICARMEN: el odio lo has traído tu.

ALCALDE: la democràcia treu i dona raons. Així que el proper 24 de maig les urnes parlaran però no parlaran sobre mi, parlaran sobre el futur d’un poble i el futur d’un país. I recordant una persona que va marcar la història en positiu, com a polític, va ser John Fitzgerald Kennedy, qui va dir: “no preguntis que pot fer el teu país per tu, pregunta’t que pots fer tu pel teu país”. I fins que vostès no siguin capaços d’entendre què vol dir això, fins que no siguin capaços d’oblidar l’odi, fins que no aprenguin a sumar, a dialogar, a ser tolerants. Mentre no aprenguin a estar al costat d’un poble

MARICARMEN: es impresionante. No tiene vergüenza!

ALCALDE: Fins llavors no entendran el deure, la responsabilitat i generositat que vol dir governar. Fins llavorens no. Per tant, acabada la reflexió, que tinguin un molt bon dia i s’alça la sessió.

AGNÈS: dret a rèplica? Tinc dret a rèplica?

ALCALDE: que tinguin un molt bon dia.

Share

One Comment

  1. Prou 17 d'abril de 2015 2:07 pm Respon

    Com de costum, sense dret a replica i com molt tres minuts per exposar els fets.
    Visca la democracia Puigibetiana, el Maduro posa a la oposiciò a la presó, quina sort que tenim a La Bisbal !!!

Deixa un comentari