L’alcalde Puigibet processat per vulneració dels drets fonamentals dels regidors

El Jutjat del Vendrell acaba la instrucció, considerant que l’actuació de l’Alcalde pot ser constitutiva de delicte

Antecedents
En la legislatura 2007/11 entre a govern ERC–ADMC. A la oposició CiU i PSC, i l’Alcalde és Josep M Puigibet d’ERC.
La Junta de Govern Local es constitueix el desembre de 2007 i, des de l’inici, els regidors de CiU demanem còpia de les actes. Estem més d’un any sense rebre resposta ni les actes i enviem denúncia al Síndic de Greuges qui, en l’informe al Parlament de Catalunya de 2008 diu: “En alguns casos molt puntuals, cal denunciar una actitud poc col·laboradora de l’administració afectada, com succeeix enguany amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. El Síndic ha reclamat en diverses ocasions les despostes pendents i, fins i tot, un dels seus col·laboradors s’ha desplaçat a les oficines municipal son no ha estat rebut per l’alcalde que, per persona interposada, li ha fet saber la seva intenció de no col·laborar amb la tasca del Síndic, contràriament a l’obligació legal recollida a l’art. 3 de la llei 14/1984, de 20 de març, del Síndic de Greuges.”
Acaba la legislatura i seguim sense tenir les actes de Junta de Govern Local.
En la legislatura actual 2011/15, governa ERC amb majoria absoluta. A la oposició CiU i PSC, i l’Alcalde és Josep M Puigibet.
Seguim sense tenir les actes però, a l’agost de 2011, un informe de secretaria de l’Ajuntament informa que “existeix l’obligació de remetre les actes de la Junta de Govern Local a tots els membres de la corporació pertanyin o no a la Junta de Govern Local en compliment dels articles 113 i 115 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals”. I tot seguit un decret d’alcaldia on l’alcalde resol “suspendre la remissió de les actes de la Junta de Govern Local a tots els membres de la Corporació Local fins que l’equip de govern resolgui”.

Presentació de la querella
Presentem querella criminal contra l’alcalde i el setembre de 2012 el jutjat admet a tràmit la querella.
En data 23/02/15 el Jutjat d’Instrucció número 6 d’El Vendrell ha dictat resolució passant a procediment abreujat les diligències prèvies obertes per investigar la presumpta comissió d’un delicte de prevaricació per part del Sr. Josep Maria Puigibet.
Aquesta resolució (interlocutòria) estableix la finalització de la instrucció de la causa i l’apreciació per part del Jutge que existeixen indicis fonamentats de que els fets investigats poden constituir un delicte de prevaricació, motiu pel qual insta a les parts a que presentin el corresponent escrit d’acusació sol•licitant l’obertura de judici oral. En aquest moment, la situació processal de l’autor dels fets passa a ser d’imputat a formalment acusat de cometre un o varis delictes.
L’acusació particular del cas (Grup de CiU de La Bisbal del Penedès), estima que l’actuació del Sr. Josep Maria Puigibet constitueix un delicte de prevaricació i un altre de vulneració dels drets cívics motiu pel qual se sol•licita una pena d’inhabilitació per exercir un càrrec públic de deu anys.
Ara estem pendents de l’acusació del fiscal i de la citació a judici.

La política municipal és el servei al municipi per part de persones disposades a treballar-hi però, a més, aquestes persones han de ser responsables, transparents, que compleixin la legalitat i representar el propi municipi.
Un alcalde ha de ser responsable perquè està gestionant recursos públics. Ha de ser transparent perquè ha d’explicar i fer públiques les seves decisions i el perquè les ha pres. Ha de complir la legalitat per no discriminar ni prendre acords que puguin perjudicar el municipi. I ha de ser un digne representant del municipi.
L’alcalde Puigibet ha estat més de cinc anys negant-nos les actes de Junta de Govern Local sabent que la llei l’obliga a entregar-les. Un alcalde que nega un fet tan simple com aquest, sabent que vulnera la llei i que l’ha portat a estar acusat de prevaricació, no és digne de ser el nostre alcalde.
Els líders dels principals partits polítics, entre ells Oriol Junqueras, han manifestat repetidament que els acusats per delictes de corrupció, entre ells el de prevaricació, no es poden presentar com a candidats a unes eleccions. Que farà ara el Sr. Puigibet?

La notícia a la premsa:
Nació Digital
El 3 de vuit
El Punt Avui

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari