Dimarts 17 de març: últim Ple Ordinari d’aquesta legislatura

Ajuntament1Els Plens Ordinaris a l’Ajuntament de La Bisbal són cada tres mesos (març, juny, setembre i desembre) a les 10 del matí. Una hora que només va bé a l’equip de govern!

D’ara a finals de legislatura poden haver-hi Plens extraordinaris en qualsevol dia i hora (en aquesta legislatura tots han sigut a les 10 del matí o les 12 del migdia), però aquest serà l’últim Ple Ordinari .

Aquí teniu un resum dels diferents punts. Dimarts, després del Ple ja us explicaré les votacions, intervencions … de tots els punts de l’ordre del dia.

Ordre del diaPunt 1: Aprovació de les actes anteriors
En els Plens ordinaris sempre s’aproven les actes dels plens anteriors.

Punt 2: Donar compte decrets alcaldia
Els decrets són acords que pot fer l’alcalde, sense haver de passar per ple ni per junta de govern local.
Són pagaments de factures, cobraments de dietes, ….

Punt 3: Creació de fitxers de dades de caràcter personal
Per llei s’han de tenir aquests fitxers per serveis o funcions que fa l’Ajuntament.
Aquest punt és per aprovar crear fitxers per:
Gestió i tramitació de multes i sancions
Gestió cementiri municipal
Això vol dir que aviat posaran multes i passaran els rebuts del cementiri.

Punt 4: Reglament sobre el funcionament del registre de factures de l’ajuntament de La Bisbal del Penedès
La llei regula la obligatorietat de tenir un registre de factures.

Punt 5: Donar compte període mig pagament i informe morositat 4rt trimestre 2014
Període mig pagament: 19,86 dies
Factures pendents de pagar: 230.785,90€ (que es pagaran aquest 2015)
– Factures pendents de pagar dins el període legal: 168.880,74€
– Factures pendents de pagar fora el període legal: 61.905,16€
No exposen el motiu de perquè no van pagar aquestes factures el 2014.

Punt 6: Aprovació denominació Plaça de l’Era de Batre
On hi ha el centre de dia, aparcament, … ja es diu era de batre però no tenia el nom oficial.

Punt 7: Aprovació denominació Rosa d’abril del centre de dia municipal
Proposen aprovar el nom però no sabem qui gestionarà el centre de dia, quantes places hi haurà, quin serà el preu, quants treballadors hi haurà, si tenen tots els permisos, ….

Punt 8: Precs i preguntes
En els Plens ordinaris aquest és sempre l’últim punt.
La llei diu que les preguntes s’han de contestar en el mateix Ple o en el següent Ple ordinari (cada tres mesos). A la pràctica a La Bisbal, és que la majoria no es contesten ni al mateix Ple ni als següents.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari