El regidor d’urbanisme cobra 510,30€ de quilometratge per 12 reunions

Seguim amb els cobraments de dietes i quilometratges dels regidors de l’equip de govern d’ERC del 2013.
El regidor d’urbanisme, Sr. Rivas, el 2013 va cobrar 19.982,76€ anuals de sou més 921,20€ de dietes i quilometratge, el que suposa una mitjana de 1.742€ al mes.

Quines són aquestes dietes i quilometratges?
Ho classifico en dues parts:
– Primera part: reunions al Servei Territorial de Carreteres i reunions per temes de residus: 510,30€.
Segona part: viatges pel banc d’aliments i viatges pel municipi.

Fixeu-vos amb la variació de quilòmetres de La Bisbal a Reus!!
Primera part: 510,30€
73,50€ per 3 reunions per temes de residus
Mes de Maig 2013: Viatge a Montblanc tema residus”: 26,60€
Mes de maig 2013: “Viatge a Montblanc tema residus”: 20,30€
Mes de novembe 2013: “Reunión consell de la conca tema residuos”: 26,60€
436,80€ per 9 reunions al Servei Territorial de Carreteres
Rivas168km2 reunions a Reus el mes de març de 2013 per “Reunión con carreteras. Propuesta carretera”: (168km*0,35€/km)*2: 117,60€
2 reunions a Reus el mes d’abril de 2013 per “Reunión con carreteras Reus. Propuesta carretera local”: 168km cada viatge: 117,60€
1 reunió el maig de 2013 “Viatge a Reus tema carreteres”: 39,20€
“Viatge a Reus tema carreteres 04/06/13”: 39,20€
“Viatge a Reus tema carreteres 21/06/13”: 39,20€
1 reunió el juliol de 2013 per “Barcelona. Reunión amb carretera”: 128km*0,35€/km: 44,80€
Rivas112km1 reunió per juliol de 2013 per “Reus.Reunión amb carretera”: 112km*0,35€/km: 39,20€

El mes de març i abril factura 168km d’anar i tornar de Reus
El mes de juliol en factura 112km pel mateix trajecte!
De la porta de l’Ajuntament (C/Major, 21 La Bisbal del Penedès) a la porta del Servei Territorial de Carreteres (C/Llovera, 52 Reus) hi ha 56 quilòmetres, que suposa 112 quilòmetres d’anar i tornar.
Per tant, en les 4 reunions de març i abril factura 224km de més que són 78,40€ de més!

Considero que el regidor d’urbanisme, que cobra un sou anual de 19.982,76€, no ha de cobrar quilometratge per anar a tasques pròpies del seu àmbit.
La diferència del quilometratge en un mateix trajecte pot tractar-se d’un error; un error que hauria d’haver esmenat i haver retornar els 78,40€ a l’Ajuntament.

L’equip de CiU treballem per aconseguir un govern transparent, seriós i respectuós amb els diners dels bisbalencs!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

3 Comments

 1. Prou 11 de març de 2015 4:57 pm Respon

  Faig abans un recordatori de lo que va succeí amb la nova carretera C-51 i amb el seu enllaç de la T-240.
  A mes d’Abril 2013 salta la noticia per part d’afectats per una nova expropiació, de que finalment no està previst fer ni pont com estava previst ni tan sols una rotonda en el enllaç de la nova C-51 amb la T-240 per mantenir els accessos tant amb direcció a Valls com amb direcció El Vendrell. (Veure revista nº 37 Maig-Juny 2013 de Bisbalpenedès.info denunciant el fet). Es en aquest moment que es descobreix que, un membre local de Uniò de Pagesos (sense consens ni tan sols reunió informativa a la resta dels associats), unilateralment decideix junt amb el grup de govern del nostre ajuntament suprimir aquest enllaç amb lo que respecte a l’accés direcció Vendrell afectant també la connexió de les urbanitzacions de Santa Cristina, L’esplai, La Masieta, Can Gordei, i las veïnes localitats de Masllorenç i Masarbonès desde la carretera TV-2042 per accedir a la C-51 tal i com s’havia previst en el projecte, consensuat i aprovat per tots els implicats.
  Fets: Surt a la llum Abril 2013 un escrit (per cert sense segell ni tan sols capçalera) d’UNIO PAGESOS, signat per un representant local i datat el 18 de desembre 2012, i dirigit a l’alcalde-president del nostre ajuntament . Aquest escrit, en la seva Exposició i Manifest diu textualment el següent:
  “Que UNIÓ DE PAGESOS està assabentada, d’acord amb la informació rebuda pel Servei Territorial de Carreteres de Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès , de les següents propostes:
  A) Supressió de l’enllaç de la T-240 amb la C-51, que inclou la no execució del pont de la T-240 sobre la C-51 i la no execució de les dues rotondes previstes al projecte inicial, amb implantació únicament de girs a dretes direcció Valls.
  B) Nou tram de carretera, previst a les Normes Subsidiàries de planejament de la Bisbal del Penedès i al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, que connectarà la rotonda d’accés als polígons industrials de l’Albornar, les Planes i les Planes Baixes amb la T-2402 i finalment a la C-51.
  MANIFESTO
  La conformitat d’UNIO DE PAGESOS, amb les dues propostes anteriorment esmentades.”
  I ho signa per UNIO DE PAGESOS un representant local.
  Aquest escrit entre a l’ajuntament de La Bisbal al dia següent , 19 de Desembre del 2012 i amb número de registre d’entrada 3037. Sense coneixement del Coordinador Comarcal d’Unió de Pagesos
  Tant es cert que, El Coordinador Comarcal al Baix Penedès de la Unió de Pagesos de Catalunya el dia 21 de maig de 2013 envia un escrit (aquest sí amb capçalera i segell de sortida) que d’entre altres cites sobre el tema diu :
  “Segon.- Que la mobilitat i l’accés dels pagesos a les seves explotacions han d’estar garantits, al llarg de tot el trajecte de adequació de la carretera C-51, i així mateix s’exigeix que es mantinguin les vies que facilitin aquesta mobilitat local, com es ara l’enllaç de la carretera T-410 amb l’actual C-51 (Km15,750) amb un pont sobre la futura nova C-51, per tal de donar continuïtat al transit local, a més, dels vehicles i la maquinaria agrícola.
  Tercer.- Que aquest projecte de millora de la carretera C-51 garanteixi la circulació dels vehicles agrícoles i es tingui en consideració la seva accessibilitat a les explotacions, la preservació de les aigües i la bona canalització dels desguassos per evitar inundacions de les finques en cas de pluja.”
  Hi ho signa el Coordinador Comarcal d’Unió de Pagesos.
  De tot això es desprèn que una persona de Unió de Pagesos de la localitat i el Govern d’ERC del nostre poble van actuar amb nocturnitat i sense cap ni mica de transparència dons no es va presentar a cap Ple ni al públic en general com es preceptiu per part de un ajuntament que si que va ser escollit democràticament, però que els que el governen no actuen com queda demostrat de la mateixa manera que se’ls ha escollit.
  Ara, i gracies a l’escrit de l’Agnès s’ha conegut el personatge que va fer possible aquest desgavell i que va ser sens dubte el Tinent d’alcalde Joaquin Rivas i fent un mínim de 8 desplaçaments a Reus a el Servei Territorial de Carreteres i una a Barcelona entre els mesos de Març i Juliol del 2013. (Ell mateix justifica els 2 primers viatges a Reus com “Reunión con carreteras. Propuesta carretera”)
  I PER SI NO N’HI HAVIA PROU COBRANT MES QUILOMETRATGE DEL QUE CORRESPON I A UN PREU DESMESURAT.

 2. Prou 11 de març de 2015 6:27 pm Respon

  Cal tindre clar que el Tinent d’Alcalde va actuar amb el consentiment i en nom del Puigibet, faltaria mes.

Deixa un comentari