Els bisbalencs paguem 1.024,10€ de quilometratges a la regidora Juana Reina (2na part)

Voluntariat: “el voluntariat és el conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general,  sense esperar res a canvi“.
Per què us poso la definició de voluntariat? perquè, si seguiu llegint la notícia, veure que una regidora que sabem que fa tasques de voluntariat (banc aliments, acompanyar persones,…),  després es comprova que les cobra i, per tant, perd totalment el sentit de voluntariat.

Tot seguit teniu el detall dels quilometratges cobrats els mesos de juliol a octubre de 2013 (en la documentació que vam tenir accés, no hi havia dades de novembre i desembre de 2013):
Juliol: 353km * 0,35€/km : 123,55€
02/07/13: “visita señora para una urgencia”: 20km (Vendrell)
04/07/13: “Hospital seguimiento Sra. X”: 20km (Vendrell)
06/07/13: “Visita al Sr. X para lo social”: 20km (Vendrell)
15/07/13: “Recogida de un donativa para banco alimentos”: 20km (Vendrell)
18/07/13: “Asistir de urgencia para fuego Miralba”: 4km
20/07/13: “Orden alcalde para asistir urgente”: 4km
23/07/13: “Asunto social urgente”: 20km (Vendrell)
26/07/13: “Gestiones Banco Alimentos: 75km (Tarragona)
29/07/13: “Servicio Social Juan 23 visita”: 75km (Tarragona)
“Asistencia a domicilios tema social”: 95km (urbanitzacions)
Hi ha conceptes que no són propis de la tasca de regidora de Serveis Socials, són més propis de bona ciutadana o de voluntària. I si fos així no s’hauria de cobrar!
Els 95km per urbanitzacions, per què no es justifiquen?

Agost: 230km * 0,35€/km : 80,50€
Diversos viatges agost: 80,50€
No pot justificar 230km? En la documentació que vam tenir accés, no estava explicat.

Setembre: 447km * 0,35€/km : 156,45€
Diversos viatges durant el mes:156,45€
No es poden justificar 447km? En la documentació que vam tenir accés, no estava explicat.

Octubre: 618km * 0,35€/km : 216,30€
“Juzgado trabajo social”: 18km (El Vendrell)
“Visita social Consell Comarcal”: 18km (El Vendrell)
“Asistenta hospital”: 18km (El Vendrell)
“Visita social. Recogida de comida”: 18km
“Reunión social al juzgado”: 18km
“Reunión social al juzgado”: 18km
“Visita y contacto”: 22km (Arboç)
“Juzgado trabajo a la comunidad”: 18km (El Vendrell)
“Banco de alimentos”: 110km (Reus)
“Visita social por las urbanizaciones”: 320km
“Caso seguimiento”: 18km (El Vendrell)
“Visita social”: 18km (El Vendrell)
Tornem a tenir 320km per urbanitzacions sense justificar. Són molts quilòmetres que, queden inclosos en la responsabilitat de ser regidora i que, a més, no estan justificats.

Vam demanar per escrit la justificació dels quilometratges cobrats per urbanitzacions com a “varis”, i la resposta ens va venir en un Ple dient que havíem faltat la honorabilitat de la regidora.
Com?? No!! El que demanàvem i demanem, perquè no tenim resposta, és la justificació d’aquests cobraments no justificats, que és un dret per part nostra i és la seva obligació justificar perquè cobren aquests diners.

Informació relacionada:
Cobraments regidora Serveis Socials 1ra part
Cobraments equip de govern 2013

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

One Comment

  1. Prou 7 de març de 2015 1:29 pm Respon

    Tothom sap (bé, qui la coneix i) que aquesta regidora volia anar a qualsevol llista per arribar a on ha arribat, a ser regidora. Vaja, que només cal parlar amb ella per veure que es una radical independentista i d’ERC.
    Vist els desplaçaments que fa la regidora queda molt clar del perquè està a l’ajuntament, i si cal s’inventa desplaçaments i així es com deu pagar-se com a mínim i n’hi sobra,
    carburant , assegurança, manteniment , ITV i averies del seu vehicle i per usos particulars. Es un sou encobert, utilitzant i aprofitant-se dels que veritablement passen penúries.

Deixa un comentari