Cada bisbalenc deu 1.477,00€, gràcies a la mala gestió de l’alcalde Puigibet

TaulaEndeutamentEn 6 anys el deute ha passat de 441.619,27€ a 4.595.000€:
2007    441.619,27€
2008    659.000,00€
2009    2.782.000,00€
2010    1.032.000,00€
2011    4.582.000,00€
2012    4.999.000,00€
2013    4.595.000,00€

Estem per sobre del límit d’endeutament: el 2013 el rati d’endeutament és del 157,99%, que vol dir que per cada 100,00€ en devem 157,99€, és insostenible!!

Què representa aquest endeutament per habitant?
Que el 2007 cada bisbalenc devíem 126,35€ i que el 2013 devem 1.477,00€ per bisbalencs.

El perquè de l’elevat endeutament: L’equip de govern es justifica que ha fet moltes inversions, però calia endeutar-se per fer-les totes?
El febrer de 2009 l’equip de govern aprova un préstec de 2.150.000,00€ a 15 anys per:

  • Obres nucli 1ra i 2na fase
  • Arranjament camins i parcs infantils
  • Actuació prevenció incendis
  • Local social Can Gordei i Priorat
  • Creació instal·lacions esportives
  • Llar infants
  • Centre de dia
  • Adquisició vehicles
  • Adquisició mobiliari i equipaments
  • Edificis i equipaments cultura

Estem al 2015 i encara no s’han invertit aquests diners al local social de Can Gordei, ni s’han creat instal·lacions esportives ni s’ha creat el Centre de Dia. En què s’han utilitzat aquests diners del 2009?
Cal endeutar-se perquè la Llar d’infants sigui la pionera (segons l’alcalde) en energies geotèrmiques?

En els comptes de l’Ajuntament del 2010  ja hi ha dèficit pressupostari (més despeses que ingressos).
El novembre de 2011, l’equip de govern contracta un leasing per poder fer el camp de gespa: 719.950€. Cada mes paguem 7.561,69€ de quota.
El desembre de 2012 l’equip de govern aprova un préstec de 799.600€ per les obres de la Miralba, havent-ne demanat ja un d’1.100.400€.
El març de 2012 l’equip de govern ha de sol.licitar un ajuda al Ministeri d’Hisenda, fent un Pla d’ajust perquè no pot pagar 855.792€ que deu a proveïdors de l’Ajuntament.

Cada any els comptes estan més al límit de la fallida, tal com vam publicar al Parlem-ne del 3r trimestre de 2014. L’actual equip de govern ha hipotecat i malbaratat els diners per una molt mala gestió econòmica municipal.

És això el que volem pels propers anys?? Hi ha una altra manera de gestionar sense gastar més del que es té, amb transparència i sense hipotecar el futur de la Bisbal.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari