CiU de La Bisbal treballem per millorar el servei de xarxa d’aigua

El dilluns 26 de maig de 2014, el Grup Municipal de CiU hem presentat tres escrits a l’Ajuntament, molt importants en relació al tema del servei d’aigua:

1.- PETICIÓ PLE EXTRAORDINARI PER DEMANAR SUBVENCIÓ a la Generalitat de Catalunya per CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAM URBÀ.

2.- INFORMACIÓ SOBRE L’AIGUA DE REG DELS HORTS MUNICIPALS AL POLÍGON INDUSTRIAL

3.- PETICIÓ D’APLICAR LA TARIFA DE FUITES AL SERVEI D’AIGUA DE LA BISBAL

Ho expliquem:

1.- PETICIÓ PLE EXTRAORDINARI PER DEMANAR SUBVENCIÓ a la Generalitat de Catalunya per CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAM URBÀ.

El mes d’abril la Generalitat de Catalunya publica aquesta convocatòria de subvencions pels municipis, que poden presentar les sol·licituds fins el divendres 30 de maig de 2014.

Un dels requisits és aprovar per Ple l’acceptació de les bases de la convocatòria, i a data d’avui l’equip de govern no ha convocat cap Ple que incorpori demanar aquesta subvenció.

En què consisteix aquesta subvenció?

L’Agència Catalana de l’Aigua executa l’actuació sol·licitada de manteniment i conservació de lleres en trams urbans, assumint el 80% de l’import total (amb un límit de 15.000€).

A La Bisbal tenim trams de lleres públiques en tram urbà que necessitin manteniment?

Sí, hi ha molts trams plens de brossa vegetal que representen un fort perill en cas de forts aiguats.

Concretament hi ha dos trams que necessiten manteniment urgent:

– El tram de llera del nucli de l’Esplai al costat de la Depuradora Municipal de l’Esplai.

– El tram de llera del nucli del Priorat que passa pel túnel de l’autopista a l’alçada del carrer Córdoba fins a l’alçada del carrer Almería.

Què ha fet l’Ajuntament en aquests dos trams?

Res, només ha promés netejar el tram de la Depuradora abans de l’1 de juny de 2014.

No ha presentat a cap Ple la sol·licitud d’aquesta subvenció de la Generalitat de Catalunya.

Què hem fet el grup municipal de CiU?

Demanar un Ple extraordinari per sol·licitar la subvenció per conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, pel tram de l’Esplai i el tram del Priorat comentats anteriorment.

La llei preveu que, quan es demana un Ple extraordinari, s’ha de convocar en els 15 dies següents. Com que hem presentat avui la sol·licitud de Ple i l’últim dia per demanar la subvenció és aquest divendres, demanem a l’Alcalde de La Bisbal que convoqui aquest Ple extraordinari per urgència abans de divendres.

Aquesta subvenció representa un fort estalvi per tots els bisbalencs, assumint només el 20% del cost i suposa netejar dos trams que comporten un perill en cas de pluges fortes.

2.- INFORMACIÓ SOBRE L’AIGUA DE REG DELS HORTS MUNICIPALS AL POLÍGON INDUSTRIAL

Quina aigua s’utilitza per regar els horts municipals?

En el Ple extraordinari del 23 de maig, es va aprovar el “Reglament dels horts socials de La Bisbal del Penedès”.

El regidor d’Urbanisme Sr. Rivas i l’Alcalde Sr. Puigibet, van explicar que l’aigua per regar els horts municipals prové de la xarxa d’aigua del polígon industrial i que va a càrrec d’Aqualia, que no es factura a l’Ajuntament.

Com es regula l’ús d’aquesta aigua?

És aigua de consum, aigua de boca, que es pot utilitzar sempre. El reglament no contempla quins horaris ni límits hi ha.

Què hem fet el Grup Municipal de CiU?

Demanem un informe jurídic al Secretari de l’Ajuntament sobre:

La legalitat d’agafar aigua de la xarxa d’aigua del polígon industrial per regar els horts socials de l’Ajuntament.

Confirmar que l’aigua que surt de la xarxa d’aigua del polígon pels horts no es factura a l’Ajuntament, ni es repercuteix als bisbalencs.

La regulació de l’ús dels usuaris d’aquesta aigua pels horts i quin sistema s’utilitza perquè només puguin accedir a aquesta aigua els usuaris dels horts municipals.

3.- PETICIÓ D’APLICAR LA TARIFA DE FUITES AL SERVEI D’AIGUA DE LA BISBAL

Què és la tarifa de fuites?

Existeix la tarifa de fuites, que és aplicar tarifes especials a aquelles factures que tinguin un consum elevat a causa de fuites d’aigua per avaries en les instal·lacions.

L’aplica l’Ajuntament de La Bisbal?

Aplicar aquesta tarifa és responsabilitat de l’Ajuntament de cada municipi que, dins el reglament del servei d’aigua i dels acords amb l’empresa concessionària, contempli aquesta tarifa especial en cas de fuites.

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no té aprovada aquesta tarifa amb el contracte de concessió amb Aqualia.

Què hem fet el Grup Municipal de CiU?

Sol·licitar a l’equip de Govern de L’Ajuntament de La Bisbal que reguli, dins els acords amb la concessionària Aqualia, la tarifa de fuites.

Entenem que no és just que un usuari pagui uns consums i cànons elevats, no per un mal ús de l’aigua, sinó per casos fortuïts i aliens a la seva voluntat.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari