Ple ordinari a la Bisbal…diferent a la resta de municipis!

Van passant els anys i, mentre governa ERC de Puigibet a La Bisbal, hi ha coses que no canvien, més aviat s’agreugen amb el pas dels anys.

Aviat farà set anys que governen i no deixen de sorprendre, i no en positiu.

Avui s’ha celebrat un Ple Ordinari a les 10 del matí (març de 2014), una hora adequada perquè puguin venir pocs bisbalencs al Ple.

Només començar la sessió i abans d’iniciar el primer punt de l’ordre del dia, l’alcalde ha donat la paraula al secretari qui ha intervingut més de 10 minuts per respondre i fer comentaris sobre preguntes i peticions entrades al registre d’entrada i adreçades al secretari.

Això no s’havia vist mai! El secretari té unes funcions molt concretes a l’article 25 de la llei 30/92 de Procediment Administratiu, però no hi entra la de fer comentaris i respondre preguntes que res tenen a veure amb el Ple i donar opinió sobre determinats temes.

L’11 de març de 2014 vam entrar un escrit a l’Ajuntament sol·licitant incorporar sis punts a l’ordre del dia del Ple ordinari. La llei ens avala, l’article 106 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, ja que un grup polític pot presentar al Ple propostes de resolució i s’hi ha d’incloure.

Però l’alcalde no els ha incorporat, incomplint així la llei.

Seguim amb una reglamentació del funcionament dels Plens que no compleix cap llei i que tenim en un Contenciós guanyat que ERC de La Bisbal ha recorregut i estem pendents de resolució: els temps de debatre.

L’alcalde té un temps indefinit a cada punt, mentre que els regidors tenim 3 minuts per grup, sigui quin sigui el tema.

Al Ple d’avui hem hagut de suportar intervencions de 20 i 30 minuts de l’alcalde, la majoria de vegades no parlant del tema que toca, o del secretari intervenint 10 o 20 minuts, mentre que el grup de CiU té 3 minuts per cada punt.

S’ha aprovat una ordenança municipal de circulació, amb els vots favorables d’ERC i PSC. La idea és bona però han copiat la ordenança de l’Ajuntament de Mataró del 2002. Han copia la ordenança d’un municipi que no té res a veure amb la Bisbal ni en població, ni en serveis ofertats, Mataró té Policia Local, Zones Blaves i Dipòsit Municipal de Vehicles i La Bisbal no. Però ho han regulat de la mateixa manera. Exemples:

Article 7: “Els vianants circularan per les voreres o, en cas d’inexistència d’aquelles, el més a prop possible de les façanes”. És de difícil compliment perquè als carrers on hi ha jardineres no es pot passar arrambat a la paret, s’ha de passar pel carrer.

Article 20: no es pot aplicar a la Bisbal perquè: “els titulars dels vehicles que es retirin de la via pública hauran d’esmenar-les en el Dipòsit Municipal de Vehicles”: no en tenim.

Article 21.1: “Conferir la facultat als agents de la Vigilància Municipal encarregats de la vigilància del trànsit d’immobilitzar, ..”: quina formació tenen per exercir aquesta tasca? Quin pressupost ha previst l’ajuntament per adquirir tota la maquinària que farà falta per realitzar aquestes tasques?

Article 21.2: “Es procedirà per part dels agents de la policia local…”: no hi ha policia local

Article 34 i següents: “estacionament regulat”: no en tenim

Actualment hi ha un conveni de l’Ajuntament amb els Mossos d’Esquadra per cobrir aquest servei, ja que no disposem de Policia Municipal. Aquest conveni segueix vigent.

S’ha aprovat, amb els vots favorables d’ERC i el PSC, un reconeixement extrajudicial de crèdits. L’informe d’Intervenció posa de manifest la possibilitat d’imputar al Pressupost en vigor obligacions corresponents a exercicis anteriors, però, també diu l’informe, que això només es pot fer de manera excepcional.

El fet és que aquesta modificació, representa una rectificació del pressupost de l’any passat i d’aquest any per import de més de 285.000 euros, i que afecta a 229 partides o conceptes de despesa, que no tenen res d’excepcional, sinó que són despeses habituals, normals i totalment previsibles, com són el servei de recollida de brossa, el servei de piscina de l’estiu, les quotes de gespa del camp de futbol, …

Això és una desviació, una manipulació pressupostària que ara es vol arreglar aplicant de forma inadequada una llei, i posant en perill un pressupost com el de 2014.

D’això havia d’informar el Sr. Secretari, a qui li correspon vetllar per una correcta aplicació de la llei , i no ho fa, ja que en un punt anterior de l’ordre del dia IMG-20141121-WA0000s’ha vist obligat a rectificar un acord que també venia avalat pel seu informe.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari